Den nybyggede færge Povl Anker ankommer til Rønne Havn i 1978. Foto: Algot Lindau

Reportage fra 1978: ‘Anker og Kofoed i deres rette element’

 

Bornholmstrafikkens to færger, Jens Kofoed og Povl Anker, blev navngivet den 11. september 1978. Dagen efter kunne man i Bornholms Tidende læse journalist Ryan Andersens reportage fra Aalborg.

 

 

Reportage fra 1978: ‘Anker og Kofoed i deres rette element’

De to færger navngivet mandag – stor usikkerhed om Bornholmstrafikkens ønsker for terminal opfyldes.

I overværelse af cirka 300 indbudte gæster og i øvrigt i silende regn fik Bornholmstrafikkens to nye færger mandag eftermiddag navn. Navngivningen blev ledsaget af musik fra Ålborg værfts orkester. De to nybygninger fik navnene MF “Povl Anker” og MF “Jens Kofoed”, samtidig blev nybygning nummer 222 “Jens Kofoed” søsat fra værftet. Selv om skibene endnu fremstår som umalede stålkonstruktioner, vil de i løbet af få måneder være klar til drift. “Povl Anker” ventes indsat på Bornholmstrafikkens rutenet i begyndelsen af december, mens “Jens Kofoed” sættes i drift tre måneder senere.

Præcis klokken 15.10 lod fru Edith Brandt, gift med amtsborgmester Jens Brandt, champagneflasken knalde mod nybygning nummer 222, som dermed officielt lyder navnet “Povl Anker”. Fru Brandts hilsen til skibet lød: “Gid lykke og held altid må følge dig og din besætning”. MF “Jens Kofoed” blev navngivet tyve minutter senere af fru Hanne Olesen, gift med forhenværende trafikminister Keld Olesen. Hendes hilsen til den nye Bornholms-færge lød: “Held og lykke på din færd over Østersøen. Jeg håber, du vil være din besætning en god arbejdsplads”.

Umiddelbart efter søsattes nybygningen, således at de to nye færger nu ligger ved kaj klar til det afsluttende monteringsarbejde. I øvrigt har de to nye Bornholms-færger på Ålborg værft selskab af den bornholmsejede rejetrawler “Ocean Prawns”, som er på værft efter rejefiskeri ved Grønland.

Efter navngivningen og søsætningen, som blandt andet blev overværet af DSB’s generaldirektør Povl Hjelt, trafikminister Iver Hansen, landbrugsminister Niels Anker Kofoed samt folketingsmand Svend Andersen, Nexø, forlod selskabet Ålborg værft for at spise middag på hotel Hvide Hus i Ålborg.

Med søsætningen af de nye skibe har Bornholmstrafikken ikke løst alle sine problemer. Selskabet har et stort ønske om at få etableret passagerterminal ved Kvæsthusbroen i København. Ingen ved imidlertid i dag, om det vil lykkes at få dette ønske opfyldt. Miljøborgmester Villo Sigurdson (VS) har, efter hvad der er oplyst over for Bornholms Tidende, planer om at flytte al færgetrafik til Frihavnen eller Københavns Nordhavn. Magistratens havneadministration har udarbejdet et lokalplanforslag, som skulle muliggøre terminalbyggeriet på Kvæsthusbroen. Lokalplanforslaget er imidlertid endnu ikke forelagt Københavns magistrat til godkendelse, og står det til Villo Sigurdson bliver lokalplanforslaget slet ikke forelagt. Skulle lokalplanforslaget blive forelagt og godkendt, kan en ny terminal tidligst tages i brug om halvandet år. Der har fra bornholmsk side været forhandlet med den københavnske miljøborgmester om at få placeret terminalen på Kvæsthusbroen, som Bornholmstrafikken ønsker det, men der er endnu ingen afklaring på disse forhandlinger, og det er i dag tvivlsomt, om Bornholmstrafikken får sit ønske opfyldt.

 

 

Senere på året ankom færgerne til Rønne Havn. Vi er dykket i arkivet og har fundet en række billeder, som Bornholms Tidendes allerstedsnærværende fotograf Algot Lindau tog fra Povl Ankers første dage i bornholmsk vand.

 

 

Festlig modtagelse på Rønne Havn, da Povl Anker har lagt til kaj for første gang. Foto: Algot Lindau

 

Og så skal skibet inspiceres. Foto: Algot Lindau

 

Et musikalsk indslag blev der naturligvis også plads til. Foto: Algot Lindau

 

Navnet skulle stå knivskarpt. Foto: Algot Lindau

 

God plads på vogndækket. Foto: Algot Lindau

 

Povl Anker på vej ind i Rønne Havn for første gang i december 1978. Foto: Algot Lindau