Lene Havtorn Larsen går af som menighedsrådsformand i Svaneke efter otte år på posten. Arkivfoto: Allan Rieck

Menighedsråd skal have ny formand: ‘Jeg stopper af ren og skær lykke’

Svanekes menighedsrådsformand gennem otte år, Lene Havtorn Larsen, genopstillede ikke til posten ved det netop overståede menighedsrådvalg. Derfor skal menighedsrådet nu vælge en ny formand blandt de nye medlemmer.

KIRKE

Svanekes menighedsrådsformand gennem otte år, Lene Havtorn Larsen, genopstillede ikke til posten ved det netop overståede menighedsrådvalg. Derfor skal menighedsrådet nu vælge en ny formand blandt de nye medlemmer.

Menighedsrådet blev i første omgang ikke fuldtalligt, men efter suppleringsvalg består menighedsrådet i Svaneke nu af: Rikke Brandt og Elsa Roos, som begge er gengangere fra det tidligere menighedsråd. Nyvalgte medlemmer er Lene Hjort Madsen, Michael Swensson, Vivi Statager samt stedfortrædere Rie Nissen og Trine Møller.

Udover formanden Lene Havtorn Larsen, genopstillede heller ikke næstformand Jakob Bondo Schultz.

Afgående formand, Lene Havtorn Larsen, fortæller, at det er af lutter gode grunde, at både formand og næstformand valge ikke at genopstille.

– Jakob har travlt som selvstændig, og selv stopper jeg af ren og skær lykke, siger Lene Havtorn Larsen.

Mere konkret betyder det, at hun skal giftes og ikke vil forpligte sig fire år ud i fremtiden på at være et bestemt sted, men gerne vil kunne holde mulighederne åbne for andre planer.

Lene Havtorn Larsen har da også siddet som menighedsrådsformand i otte år, når hun nu giver stafetten videre.

– Og jeg har været så glad for det. Det er det bedste frivillige stykke arbejde, jeg har haft nogensinde, og jeg føler utrolig meget for det, og vil også bevare min tilknytning til kirken.

Det nye menighedsråd vælger sin formand på et konstituerende møde den 18. november, hvor der også er overdragelsesforretning fra det afgående til det nye menighedråd.