Lasse Petersen. Foto: Jacob Jepsen

‘God kommunikation kan sanses’

DAGENS NAVN: Lasse Petersen er 40 år gammel og “deler hus, have og havudsigt” i Aarsdale med sin kæreste Pernille. Sammen har de datteren Merle Sofie på fire år og venter en lille ny til foråret.

Hvor længe har du været kommunikationsmedarbejder på Campus Bornholm?

– Jeg tiltrådte min nuværende stilling i september 2019 og lige siden min ankomst til øen tilbage i 2018, har Campus Bornholm været en foretrukken jobdestination for mig. Uddannelse og strategisk kommunikation er den direkte kobling mellem mit interessefelt og min professionelle passion, så jeg befinder mig det helt rette sted her på Bornholm.

Hvilken uddannelsesbaggrund har du?

– Jeg er uddannet fra Roskilde Universitet, hvorfra jeg har min kandidat i kommunikation og socialvidenskab – dog med toning i sociologi fra Københavns Universitet.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

– Jeg bærer mange hatte og har en bred opgaveportefølje. Men en normal dag starter med en god kop kaffe og et hurtigt kig i lokalpressen det seneste døgn. Når jeg så føler mig klædt på til dagen, rækker jeg gerne ud til de forskellige afdelinger i huset og indhenter status på igangværende initiativer. Campusbygningen er et meget levende hus med diverse uddannelseskulturer, der smelter sammen. Det er rigtig spændende at navigere i, og jeg elsker den direkte kontakt til mange forskellige faggrupper, som altid kan overraske med nye input fra deres respektive områder.

Hvordan har dine arbejdsdage forandret sig siden covid-19?

– Coronatiden har selvsagt affødt en masse nervøsitet, så det er lidt en balancegang at gribe om kommunikationen, særligt når der opstilles skærpede rammer for vores færden og aktivitet på skolen.

Hvad har været den største udfordring for dig i jobbet?

– At finde balancen i den uro, der kan opstå, når man sætter barrierer op og ændrer på en masse vaner og dagligdagsprocedurer, har været en stor mundfuld. Særligt i de syv uger, hvor jeg arbejdede hjemmefra med datteren på skødet. Det var en vanskelig periode, hvor selvopholdelsesdriften og motivationen blev sat på en seriøs prøve. Heldigvis har jeg gode kolleger omkring mig, så vi i fællesskab fik sat campusskibet på stabil kurs.

Hvad er efter din mening god kommunikation?

– God kommunikation har mange lag, men helt grundlæggende handler det om at være helt tæt på sit genstandsfelt og have en ærlig relation til målgruppen. God kommunikation kan sanses.