Kim Bjelstrand har i over ti år drømt om at lave et idrætsbyggeri på DGI Stadion. Han påpeger, at Innovation Sport Bornholms projekt vil understøtte flere af kommunens strategier, blandt andet for folkesundheden og tiltrækning af turister. Foto: Jens-Erik Larsen

Kim Bjelstrand mener ikke, hans projekt fik en fair chance: ‘Jeg tror, det har noget med mit navn at gøre’

IDRÆT

Kim Bjelstrands navn blev ikke nævnt en eneste gang, da et flertal i kommunalbestyrelsen i torsdags besluttede ikke at sende Innovation Sport Bornholms idrætsprojekt på DGI Stadion i høring i Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK).

For- og idémanden er dog ikke i tvivl om, at afvisningen hænger sammen med hans personlige historik.

– Jeg tror, at det har noget med mit navn at gøre. Jeg er godt klar over, at jeg er en, der har sagt min mening – og det har kostet noget politisk, siger Kim Bjelstrand, tidligere organisationsansvarlig i Nye Borgerliges lokalafdeling, til Bornholms Tidende dagen efter den politiske afgørelse.

Projektet, som af Bjelstrand anslås at koste 10,6 millioner kroner at realisere, omfatter to squashbaner, et eventkontor, en udendørs aktivitets- og bevægelsespark, outdooraktiviteter samt et tankesportscenter målrettet e-sport, skak, bridge og lignende.

– Jeg har kæmpet for det i mange år. Socialdemokratiet har aldrig villet lave noget med mig, siger Bjelstrand om hans visioner for det sjældent benyttede DGI Stadion, der blev opført til landsstævnet i 2002.

I byrådssalen forklarede Erik Lund Hansen (S), at Socialdemokratiet og et flertal i job-, udviklings- og fritidsudvalget, som Lund Hansen er formand for, afviste forslaget på grund af ansøgerens ønske om at få permanent råderet over arealet uden betaling af leje.

Bjelstrand har de seneste år holdt møder om sin idé på DGI Stadion med kommunaldirektørerne Peter Loft og Johannes Nilsson og flere politikere. Indstillingen fra Johannes Nilsson til politiske udvalg var at sende projektansøgningen i høring i IVK, men det fravalgte Erik Lund Hansens udvalg, hvilket stadig undrer Bjelstrand.

– Erik Lund Hansen ringede mig op efter deres møde i udvalget. Jeg spurgte, hvorfor han ikke kunne støtte det, men han gav mig ikke et svar, siger Kim Bjelstrand, som ikke mener, at udvalgsmedlemmerne er kompentente nok til at vurdere projektet.

Kim Bjelstrand vil præsentere sin plan B efter årsskiftet. Foto: Jens-Erik Larsen

Råderet til forhandling

Kim Bjelstrand fortæller, at han har drøftet sagen med en lokal fond, hvis formand sagde, at projektet kun kunne opnå støtte, hvis Innovation Sport Bornholm fik permanent råderet over et areal. Det er grunden til, at ansøgningen er skrevet, som den er. Bjelstrand erkender dog, at han var i tvivl om, hvorvidt en sådan model ville være juridisk holdbar, så han forstår den kommunale afvisning. Han mener blot, at kommunalbestyrelsen burde have givet ham chancen for at finde en anden model, hvad han også lagde op til i ansøgningen, som han føler, at politikerne undlod at forholde sig til.

– Se, hvad der står her, siger han peger på et afsnit i ansøgningen:

“Skulle der dog opstå et problem omkring dette (permanent råderet, red.), så ønsker vi, at kommunen stadig træffer en beslutning om råderet over området med de forudsætninger kommunen ønsker (køb, leje eller omdannelse til forening) for ikke at forlænge processen,” står der.

– Det, der undrer mig, er, at Beof kunne få lov til at reservere arealet i to år. Jeg er skuffet over, at man ikke engang vil sende det til høring i Idrættens Viden- og Kompetenceråd, siger Kim Bjelstrand.

I 2018-2019 var stadionet reserveret til projektet Game Park Energy, som Bornholms Energi- og Forsyning (Beof) var involveret i, men reservationen blev ophævet, da det ikke lykkedes at rejse penge til en forundersøgelse.

Innovation Sport Bornholm søgte om i første omgang at få en tilsvarende midlertidig råderetsperiode på to år, så de kunne finde ud af, om fonde var interesseret i at støtte idrætsbyggeriet.

Kim Bjelstrand tror på, at hans store netværk i idrætsverdenen ville kunne bringe finansieringen i hus. Han henviser til, at det var ham, der rejste pengene til Bornholms første kunstgræsfodboldbane og syv minibaner, da han stod i spidsen for Bornholms Sport & Event. Ifølge sin egen opgørelse har hans fundraising tiltrukket cirka 15 millioner kroner til bornholmske idrætsprojekter.

Tredje forsøg

To gange før har Bjelstrand prøvet at rejse opbakning til et idrætsbyggeri på landsstævnestadionet. Tættest på var han for ti år siden, da han i sin tid som formand for DBU Bornholm kæmpede for at anlægge en kunstgræsbane på DGI Stadion. Efter et konfliktfyldt forløb, hvor Bjelstrand og DBU stod i opposition til DGI Bornholm anført af Erik A. Larsen (daværende Venstre-medlem af kommunalbestyrelsen), endte Bornholms første kunstgræsbane med at blive anlagt i forlængelse af Rønne Stadion Nord.

Ejerskabet til banen fik den selvejende institution Bornholm Sport & Event, som under Kim Bjelstrands ledelse i 2014 gik konkurs. Den økonomiske nedtur kostede under stort postyr Bjelstrand formandsposten i DBU Bornholm, mens Bornholms Sport & Event ellers var midt i at skabe en fodboldeventpark, som foruden minibaner, kunstgræsbane også skulle udstyres med administrationsbygningen Fodboldens Hus. Men pengene slap op, da øens fodboldklubberne satte hælene i.

Trods modgangen slår Kim Bjelstrand fast, at han ikke har givet op endnu.

– Men det kommer til at tage lang tid, siger Bjelstrand, som vil præsentere sin plan B efter årsskiftet.

Det lyder, som om det ville være dit livsværk, hvis projektet på DGI Stadion kunne blive til virkelighed?

– Helt sikkert. Det indrømmer jeg gerne.

Hvorfor er det så vigtigt netop at bygge noget deroppe?

– Fordi det ligger perfekt. Det ligger op til et grønt område med Den Grønne Ring og søerne, så der er muligheder for at lave outdoor-ting.

 

 

Sagen kort

I torsdags afviste et flertal i kommunalbestyrelsen at sende den Innovation Sport Bornholms projektansøgning i høring i Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

Kristendemokraterne, SF og Dansk Folkeparti var imod beslutningen og ønskede at konsultere ekspertrådet. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Bornholmerlisten udgjorde flertallet, der gik imod administrationens oprindelige anbefaling om at sende forslaget i høring for at få “en udtalelse om projektets potentialer, muligheden for samarbejdspartnere og sammenhæng til øvrige aktiviteter og initiativer på Bornholm”.

Denne anbefaling skulle indgå i den videre politiske behandling af anmodningen om råderet til DGI Stadion.

Administrationen har foreløbig vurderet, at det skitserede projekt ikke kan støttes af flere grunde, blandt andet fraværet af opbakning fra foreninger og fonde, og fordi kommunen vil afskrive sig muligheden for at sælge eller strategisk udvikle stadionområdet.

Tungestvejende i vurderingen er, at “en uopsigelig vederlagsfri brugsaftale skal sidestilles med tildeling af et kontant tilskud, og det forudsætter, at der er tale om en aktivitet, som kommunen lovligt kan støtte”, og det er ikke tilfældet, vurderer kommunen.

“Projektet beskriver aktiviteter, der i forvejen drives i privat regi, og en kommunal støtte til disse aktiviteter hos Innovation Sport Bornholm, som den selvejende institution er præsenteret på hjemmesiden, vil ikke være lovlig.”

Kilde: Bornholms Regionskommune