Arne Sommer, fotograferet i 2013, da han fyldte 70 år. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Mindeord: ‘En ægte fjordhestemand har vrinsket for sidste gang’

DØDSFALD

Lotte Holm Petersen, formand for Fjordhesten Bornholm, har skrevet følgende mindeord i anledning af Arne Sommers død:

Det er med stor sorg, at vi erfarede, at vores forhenværende formand for Fjordhesten Bornholm, Arne Sommer, stille sov ind tirsdag den 6. oktober.

En mand, der er opvokset med og har haft fjordheste hele sit liv, altid har været aktiv i foreningen Fjordhesten Bornholm, hvoraf de 30 år som formand.

En hjertesag

Arne brændte for den gule fjordhest, især var avlen hans hjertesag – gennem hans mange år på formandsposten var hans vigtigste mission at sørge for, at der stod en avlshingst klar til at bedække øens fjordhopper. Med tiden lykkedes det med avlsarbejdet at få højnet kvaliteten af fjordhestene på Bornholm.

Mange år boede Arne med sin kone og børn i Farum, men havde hele tiden fjordheste, avlede føl på Bornholm samt varetog foreningsarbejdet i Fjordhesten Bornholm. I 2009 flyttede Arne og Alice til deres lille ejendom på Bornholm, hvor han fik sine heste hjem på stald.

Herefter fulgte en meget aktiv pensionisttilværelse, hvor Arne blandt andet genoptog hestevognskørsel – endda på konkurrenceplan. Her oplevede han mange fantastiske ture i hestevognen, især med hans tospand med Søs og Pippi, hvor han blandt andet opnåede et bornholmsmesterskab.

Glædede sig på andres vegne

Vores årlige føl- og plageskue samt nogle år kåringer, hvor resultatet af avlen blev mønstret og bedømt betød rigtig meget for Arne. Hvert år arbejde han aktivt på at fremskaffe dommere, sørge for lokaliteter og præmier. Det lykkedes ham endda at få etableret en medaljekåring i 2017, hvor tre heste opnåede medalje – det var i den grad en glæde for Arne.

At kunne glæde sig på andres vegne, var en egenskab Arne besad! Et stort menneske, som har givet så meget viden og erfaring videre, opsøgende og vellidt, ja man kan finde mange tillægsord.

Et citat, der beskriver en fjordhest (og måske også Arne): “En tillidsfuld, modig, harmonisk, kæk, robust, nøjsom hest, med et venligt sind som kan omgås af alle i familien.”

Arne, i hjertet er du gemt, vil aldrig blive glemt, gid alle var som du.

Vores tanker går til Arnes kone Alice, deres to børn, fem børnebørn samt et oldebarn i denne svære stund.