September måneds høst på Sorte Muld: De otte nederste er sjældne sølvgubber. Foto: Bornholms Museum

En uudtømmelig skatkiste: Nye sjældne fund på Sorte Muld

FORTIDSFUND

Sorte Muld ved Svaneke er en uudtømmelig fortidig skatkiste, som bliver ved at overraske Bornholms arkæologer.

Dels kommer det bag på arkæologerne, at der til stadighed kommer så meget jernalderguld op af jorden. Dels bliver der ved at dukke sjældne sager op.

Alene i september måned gjorde fritidsarkæologen Klaus Thorsen to fund ud over det sædvanlige: For det første et beslag og for det andet to såkaldte dobbelt-guldgubber. De fleste guldgubber afbilleder kun en enkelt figur, men dobbeltgubberne har to.

– Beslaget viser nogle mønstre og noget ornamentik, som vi ikke har haft kendskab til før. Nordmændene har fundet mange af dem, og vi har også noget, der minder om, men ikke præcis på samme måde, fortæller Finn Ole Nielsen, chefarkæolog på Bornholms Museum.

– Det er ikke lokalt, det er kommet udefra. Det kan være tyvegods fra England. I forhold til englænderne og irerne var vi nogle banditter og barbarer i jernalderen. Man har stjålet hvad man har kunnet komme afsted med, siger han.

Også med de to nye dobbelt-guldgubber er der tale om jernalderfund, der er almindelige i Norge og Sverige, men sjældne på det samtidige Sorte Muld. Da Klaus Thorsen fandt to på Sorte Muld i september, gik de ind i en samling på kun omkring 25 af de i alt næsten 3.000 kendte Sorte Muld-gubber.

Den ene af de to dobbeltgubber er desuden interessant af den grund, at den ifølge arkæologen og guldgubbe-eksperten Margrethe Watt er præget med et motiv, som ikke er set før.

– En speciel ting ved Bornholm er, at vi ikke har så mange dobbeltgubber. Norge har kun dobbeltgubber, og Sverige er en mellemting med cirka en halvdel dobbeltgubber og en anden halvdel enkeltgubber. De nye dobbeltgubber er også interessante, fordi man plejer at sige, at de er yngre end enkeltgubberne, fortæller Finn Ole Nielsen.

Hvorfor er nogle i sølv?

Hvor de fleste på Bornholm kender guldgubberne, ved færre besked med, at der fra samme tid også er fundet gubber i både sølv og bronze. De er mere sjældne, og da Klaus Thorsen fandt otte sølvgubber i september, gik de ind i en samling på kun omkring 200. Der findes også nogle enkelte i bronze.

– Sølv har været mere bøvlet for jernalderfolket, fordi det er et hårdere materiale at præge end guld. Jeg tror, at de har prøvet med en blødere legering af sølv, men det har ikke været let, siger Finn Ole Nielsen.

– Min teori omkring sølvgubberne er, at guldet kan have været ved at slippe op. Det kan også have været fattigrøvene, der måtte nøjes med sølvgubberne, siger chefarkæologen.

– Vi ser også sølvgubberne ligge et andet sted på pladsen end guldgubberne. Det taler for, at de kommer et andet sted fra.

En af de to dobbeltgubber, som Klaus Thorsen fandt i september. De er forholdsvis sjældne på Bornholm, hvor der kun er fundet cirka 200. Foto: Bornholms Museum
Tyvegods fra jernalderen: Beslaget her er ikke set før på Sorte Muld, hvor det sandsynligvis var plyndringsgods i jernalderen. Foto: Bornholms Museum