Terrassen, som hele sagen handler om, kan anes øverst bag Berit Løvenhardt. Hun er utilfreds med, at der er frit udsyn til hendes have fra terrassen. Hun har oplevet, at ejendommen med terrassen bliver lejet ud til forskellige lejere, som kommenterer på hendes udseende og adfærd, når hun går i sin have. Foto: Jacob Jepsen

Ulovligt bygget terrasse i Gudhjem har været i høring igen: Nabo er fortsat imod

BYGGESAG

Bornholms Tidende følger sagen om en terrasse i Bryggerstræde i Gudhjem, som først var bygget uden byggetilladelse og siden blev sendt i høring for at få byggetilladelsen på bagkant.

Seneste nyt er, at ejeren af ejendommen med terrassen på kommunens opfordring har revideret sit terrasseprojekt og lavet en ny plan for, hvordan terrassen skal være. Bornholms Regionskommunes afdeling for byggesager, Byg, har lavet en vurdering af det reviderede projekt og har sendt vurderingen samt en partshøring ud til naboerne, før kommunen endelig afgør, om terrassen kan lovliggøres.

Af partshøringen fremgår det, at terrassen efter den nye plan bliver 700 millimeter lavere, end den er nu, og at terrassen får et areal på 11 kvadratmeter, som er fem kvadratmeter mindre end den er nu.

Ifølge kommunen betyder den reviderede plan for terrassen også, at den bliver placeret, så den følger klippens eksisterende udforming, og den får et ikke-gennemsigtigt værn på tre af siderne.

Regin Nordentoft, der er chef i Byg, udtalte den 19. september, at han forventede, at Byg ville godkende det reviderede terrasseprojekt og dermed lovliggøre terrassen.

Det står der også i den vurdering og partshøring, som naboerne til terrassen i Bryggerstræde har modtaget.

I Bygs vurdering af terrasseprojektet står der, at Byg finder det rimeligt, at ejeren får lov at lave terrassen i den nu mindre udgave, fordi der er et “begrænset anvendeligt udeareal” til hans ejendom.

Naboerne fik 14 dage til at komme med bemærkninger. De 14 dage var gået mandag den 5. oktober.

Protesterer fortsat

Berit Løvenhardt bor i Bryggerstræde 3 og er nabo til ejendommen med terrassen. Hun har indgivet et høringssvar, hvor hun skriver, at hun fortsat er imod terrasseprojektet.

Hun føler, at hendes privatliv bliver krænket, fordi der fra terrassen er udsyn til hendes have.

– Jeg har skrevet, som jeg også gjorde sidst, at så længe han (ejeren af ejendommen med terrassen, red.) lejer sin bolig ud gennem Airbnb (international udlejningsportal, red.), så modsætter jeg mig den terrasse, for der er frit udsyn til min have, og jeg bliver generet af de skiftende lejere og deres kommentarer om mig, når jeg går i min have, siger Berit Løvenhardt.

Hun mener ikke, at det gør en forskel, at terrassen bliver mindre og får et værn på alle sider.

– Det er selvfølgelig dejligt, at den bliver mindre, så det stykke af terrassen, som er på min grund, kommer væk. Men det ændrer ikke på, at der er frit udsyn til min have, siger hun.

Indsamler underskrifter

Bygs vurdering og partshøring er sendt til naboerne til ejendommen. Det er ejere og brugere af ejendommene Åbogade 2, Brøddegade 24, Kirkestien 7, Bryggerstræde 1, 2, 3, 5, 5a, 5b, 7 og Menighedsrådet for Gudhjem Kirke.

Både Bryggerstræde 5, 5a og 5b tilhører ejeren af ejendommen med terrassen. Berit Løvenhardt undrer sig over, at ejeren af Bryggerstræde 5, 5a og 5b får mulighed for at indsende flere svar, når han er en og samme person, og i øvrigt er den, der har opført terrassen.

Hun er nu gået i gang med at lave en underskriftsindsamling mod terrassen. Papirerne lægger hun på restauranter i Gudhjem efter aftale med restauratørerne.

– Man kan skrive under på, at man ønsker, at terrassen skal fjernes. Det kan ikke passe, at man bare kan bygge, hvad man vil, og så lade det ligge i flere år og få det godkendt til sidst. Hvorfor har vi så overhovedet regler for byggetilladelse, hvis det ikke bliver overholdt, siger hun.

Ifølge Regin Nordentoft, der er chef i afdelingen for byggesager, Byg, er der indtil videre modtaget tre høringssvar, men der kan komme flere per fysisk post. Byg vurderer sagen igen med de nye høringssvar i den kommende uge.