Rundkørslen ved Torneværksvej er stadig tom, men hvis alt går efter planen, kommer Esben Klemanns skulptur på plads i december. Dermed bliver kunstprojektet langs ringvejen komplet. Værket er en to meter høj betonmur, der fremstår delvist smeltet. Han forventer, at folk kigger på værket på en anden måde, end hvis han havde placeret noget i centrum af midterøen, sådan som det er tilfældet i de to andre rundkørsler. Foto: Jens-Erik Larsen

Det bliver en julegave: Kunstværk til den tredje rundkørsel er snart klar

KULTUR

I marts 2015 fik regionskommunen en gave. Brdr. E., S. & A. Larsens Legat donerede 1.250.000 kroner til at udsmykke de tre rundkørsler langs ringvejen omkring Rønne. Her fem et halvt år senere mangler et af værkerne stadig at komme op, men det sker efter planen inden årets udgang, lyder en aktuel melding fra kommunen på en henvendelse fra avisen.

– Vi har lige været i kontakt med Esben Klemann. Han oplyser, at det går efter planen, som lyder på, at kunstværket skal komme op og være klar til december i år, fortæller Louise Lyng Bojesen, som er centerchef i Center for Natur, Miljø og Fritid.

For næsten præcis tre år siden var situationen den samme. Det viste en aktindsigt i en korrespondance mellem kommunen og Esben Klemann, at skulpturen efter planen ville være færdig i december, altså december 2017.

Oplevelsen er forskellig

Værket er en betonmur, der bliver fragtet til Bornholm i elementer og samlet på stedet, hvilket vil sige rundkørslen, hvor ringvejen og Torneværksvej møder hinanden.

Muren bliver som udgangspunkt et par meter høj, men det bliver kun halvdelen af den, som får karakter af en normal mur. Den anden halvdel smelter sammen, bøjer indad og skråner gradvist nedad, til den ligger mere eller mindre fladt på jorden. Oplevelsen af muren er således forskellig, alt efter hvilken vej trafikanter kører ind i rundkørslen.

Det fremgår af en beskrivelse, som Esben Klemann tidligere har sendt til regionskommunen.

I oktober 2018 blev kunstnerduoen Randi og Katrines (Jørgensen og Malinovski – red.) skulptur stillet op i Vibegårds Runddel. Den er inspireret af en rundkirke og skal ifølge kunstnerne give beskuerne en forundringsoplevelse og skabe en lille fortælling. Det var derfor, de valgte noget genkendeligt, men placerede det skævt i en industrikvarter. Skulpturen erstattede et lindetræ, som mange lokale kæmpede for at bevare i runddelen. Foto: Jens-Erik Larsen

Debat om lindetræ

I begyndelsen af 2015 udpegede kommunens kunst- og kulturhistoriske råd Esben Klemann, Niels Erik Gjerdevik samt Randi Jørgensen og Katrine Malinovski som dem, der skulle levere skulpturer til de tre rundkørsler på ringvejen.

Niels Erik Gjerdeviks skulptur blev som den første præsenteret i rundkørslen i bunden af Snorrebakken i juli 2016. I oktober 2018 fulgte Randi Jørgensen og Katrine Malinovskis værk i rundkørslen ved Vibegård efter en mere end et år lang debat om det lindetræ, som blev fældet for at give plads til skulpturen. Og i december er det altså planen, at Esben Klemanns værk kommer op i rundkørslen på Torneværksvej.

To containerrammer og en antenne udgør det kunstværk, som Niels Erik Gjerdevik i juli 2016 præsenterede i bunden af Snorrebakken. Det var det første af de tre værker, som Brdr. E., S. & A, Larsens Legat donerede til rundkørslerne langs ringvejen ved Rønne. Ved præsentationen fortalte kunstneren, at skulpturen illustrerer, at et samfund som det bornholmske har brug for infrastruktur og kommunikation for at være til stede i verden. Foto: Jens-Erik Larsen

 

Skulptur skal bringe folk ud af det vante

At folk i forvejen kender betonelementer som rent praktiske foranstaltninger, er en vigtig pointe i det værk, skulptør Esben Klemann efter planen præsenterer i en rundkørsel i Rønne i december. Den forhåndsviden betyder, at folk som udgangspunkt vil kigge på muren med ligegyldighed, indtil den skulpturelle nedsmeltning overrasker dem og river dem ud af det vante.

Det fremgår af en beskrivelse af værket, som Esben Klemann tidligere har sendt til regionskommunen.

På indersiden af den to meter høje mur laver han et skulpturelt relief, der kun er synligt de steder, hvor muren ligger ned og giver indtryk af at være smeltet sammen. Nedsmeltningen bliver meget tydelig på grund af murens højde.

Ifølge beskrivelsen ser Esben Klemann muren som en skulpturel udviklingshistorie, der folder sig ud, når man kører rundt om den i sin bil.

Muren skal stå midt i rundkørslens midterø, så den også bidrager til, at trafikanter ikke kan se vejen på den modsatte side af midterøen. Den må maksimalt have en diameter på 10 meter for at sikre ordentlige oversigtsforhold for trafikanter på vej ind ind i rundkørslen. Og så må den ikke kunne forvolde alvorlige skader i forbindelse med en påkørsel.

Regionskommunen må ikke under nogen form ændre udsmykningen uden kunstnerens skriftlige samtykke.

 

 

 

Sagen kort

Brdr. E., S. & A. Larsens Legat stillede i marts 2015 1,25 millioner kroner til rådighed til udsmykning af de tre rundkørsler, der var en del af færdiggørelsen af ringvejen omkring Rønne. Regionskommunens kunst- og kulturhistoriske råd fik til opgave at udvælge kunstnerne, og valget faldt på Esben Klemann, Niels Erik Gjerdevik samt Randi Jørgensen og Katrine Malinovski.

Oprindeligt var meldingen til Esben Klemann, at det ville være ønskværdigt, at projektet var realiseret i løbet af 2016. Hans egen forventning var, at det kunne være færdigt i august 2017. I juli 2016 meddelte han, at udsmykningen var forsinket og først forventedes færdig i december 2017. Det skete ikke.

I oktober 2019 fortalte regionskommunens kulturkonsulent, at skulpturen blev yderligere forsinket og tidligst ville komme op i foråret eller sommeren 2020. Årsagen var, at der var forsinkelse på støbningen af de elementer, som muren skal samles af.