Ringebakkebruddet. Arkivfoto: Berit Hvassum

Politiet nedsætter vandrefalke-bøder med 13.000 kroner

POLITI

De to borgere, der i juli måned fik bøder på tilsammen 18.000 kroner for blandt andet at forstyrre ynglende vandrefalke i Vang Granitbrud, kan nu se frem til at få et betragteligt beløb tilbage fra statskassen.

Bornholms Politi har nemlig, efter at have gennemgået sagen, besluttet sig for at lade store dele af bøderne bortfalde, fordi det juridiske grundlag for dem ikke er i orden.

 

Vi skal være mere
omhyggelige i fremtiden.

 

Det oplyser chefanklager ved Bornholms Politi Benthe Pedersen Lund til Bornholms Tidende.

Hvor meget bøderne bliver nedsat med, ønsker hun dog med henvisning til tavshedspligt ikke at oplyse.

– Jeg må ikke udtale mig om folks strafbare forhold, begrunder chefanklageren.

Blev ringet op

Fra den ene af de to berørte borgere, Anders Østergaard Andersen, personen som førte bilen, erfarer Bornholms Tidende imidlertid, at han i sidste uge er blevet telefonisk kontaktet af Benthe Pedersen Lund, som oplyste, at han ville få en del af det beløb, han har betalt i bøde, retur.

I stedet for 11.000 kroner, som hans oprindelige bøde lød på, skal han nu tilsyneladende kun betale 3.000 kroner i bøde.

De dele af bøden, som bortfalder, er 5.000 kroner for overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens paragraf 27, som han fik for at forstyrre de ynglende vandrefalke, samt 3.000 kroner for overtrædelse af Jagt- og Vildtforvaltningslovens paragraf 7, stk. 2, der også handler om at forstyrre de ynglende vandrefalke.

Vandrefalke, som ikke har været stedfaste eller har ynglet i Vang Granitbrud siden 2016.

Skal betale 3.000 kroner

Tilbage står så to bøder på tilsammen 3.000 kroner, som Anders Østergaard Andersen skal betale for sin søndagstur i Vang Granitbrud. Det er en bøde på 1.500 kroner, som han har fået for ikke at respektere en færdselstavle, der forbyder motorkørsel i stenbruddet, hvilket er en overtrædelse af Færdselslovens paragraf 4. Og det er en bøde på 1.500 kroner for at overtræde Naturbeskyttelseslovens paragraf 24 ved at køre bil på et fredet område.

– Det var også i den størrelsesorden, jeg forventede, at bøderne ville være, da vi havde talt med politibetjenten, siger han til Bornholms Tidende.

Mere omhyggelige

Den anden borger, Ursula Bradtberg fra Allinge, slipper også markant billigere fra søndagsturen til Vang Granitbrud.

Hun er nemlig også blevet ringet op af Benthe Pedersene Lund, som fortalte hende, at en del af hendes bøde bortfalder.

Ligesom Anders Østergaard Andersen slipper hun nu for at skulle betale 5.000 kroner for overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens paragraf 27, som hun fik for at forstyrre de ynglende vandrefalke, som ikke opholdt sig i stenbruddet.

Hun skal dog stadig betale 2.000 kroner i bøde for at overtræde Naturbeskyttelseslovens paragraf 24 ved ikke at have holdt sin hund i snor.

Hos Bornholms Politi ønsker chefanklager Benthe Pedersen Lund ikke at kommentere, hvorvidt den sagsbehandling, politiet har foretaget i vandrefalkesagen, har været god nok, når den førte til, at bøderne blev mere end 70 procent for høje.

Men hun siger til Bornholms Tidende:

– Vi skal være mere omhyggelige i fremtiden.

Bornholms Tidende har forsøgt at indhente en kommentar fra politidirektør Martin Preisz Gravesen, men han har ikke besvaret avisens henvendelser.