Østre Skoles ældste bygninger er fra 1910. Ejendommens samlede etageareal er cirka 7.735 kvadratmeter. Foto: Berit Hvassum

Borgmester drømmer om liv og bevaring af historiske skolebygninger

BYUDVIKLING

Den tidligere Østre Skole med sportsplads, skolegård, cykelskure og bygninger er i denne uge sat til salg. Der blev givet grønt lys fra politisk side i sidste uge, og frem til 2. november kan interesserede købere afgive bud.

Bornholms Tidende har spurgt borgmester Winni Grosbøll, der samtidig er formand for økonomi-, erhvervs og planudvalget, som har truffet beslutningen om salgsvilkårene, hvorfor hele grunden, der overstiger 2,5 hektar, sættes til salg som én samlet pakke og uden en fastsat minimumspris.

– Vi har faktisk drøftet sagen et par gange efterhånden, fordi det er et meget stort område og nogle markante bygninger i Rønne bybillede. Det er lidt komplekst, og man godt kunne have valgt at frasælge sportspladsen, hvor der før var fodboldbaner. Men det havde formentlig efterladt os med en ret stor nedrivningsopgave, siger Winni Grosbøll og henviser til, at administrationen tidligere har offentliggjort, at en samlet nedrivning af skolebygningerne ville løbe op i cirka 17 millioner kroner.

Frem for at forpligte sig til at sælge skolen til højestbydende vil regionskommunen tage projektmagernes planer med ind i vurderingen, når det skal besluttes, hvem der skal have lov til at købe ejendommen.

Fodboldbanerne ved Østre Skole er blevet delt op, og en mindre del er føjet til børnehaven Signalhuset, der udskilles til en selvstændig matrikel. Resten af græsarealet er en del af den samlede pakke, der sættes til salg. Foto: Berit Hvassum

Ser lyst på boligbyggeri

Winni Grosbøll fortæller, at man vil se positivt på forslag, der spiller sammen med kommunens mål om at trække aktivitet tilbage mod bymidten og derved bidrage til bylivet.

– Det har været et spørgsmål om, hvordan vi bedst kan få frigivet hele det her område til nye aktiviteter. Og det er denne form, som vi tænker, kan give det bedste samlede resultat for Rønne by. Et er økonomien, men noget andet er, hvad det er for en aktivitet, der kan komme i de gamle bygninger? Hvordan får vi realiseret boligbyggeri? Og kan vi være med til at påvirke, at der kommer aktivitet i de rimeligt markante og flotte bygninger, som det vil være synd at rive ned?

Hvad det for en slags aktiviteter, som I gerne ser og vil evaluere positivt?

– Det handler for eksempel om boliger. Vi har som politisk mål og en del af den strategiske udviklingsplan, at vi skal have flere nye boliger – og gerne boliger, som er fællesskabsorienterede. Det handler også om det, vi kalder borgerrettede services, som har et alment sigte og derved også gør, at folk kommer til at passere gennem området dagligt, siger Winni Grosbøll.

Hun tilføjer, at regionskommunen vil vurdere, om bydernes projektforslag rummer synergieffekter til “de omkringliggende servicefunktioner”, som der står i salgsprospektet. Det omfatter blandt andet den kommunale tandpleje, biblioteket og borgerservice på Landemærket, forklarer borgmesteren.

– Det er nogle hensyn, som – udover boliger – er rettet mod borgerne i Rønne og noget, der gør stedet til et sted, som tiltrækker borgere til Rønne og Bornholm. Så det ikke bliver en lagerhal eller fabriksbygning, der ikke tiltrækker folk til området, siger hun.

Endelig fremhæver Winni Grosbøll, at kommunen også vil lægge vægt på bæredygtigt byggeri.

Winni Grosbøll ser gerne, at området omkring Østre Skole bliver et sted, der ansporer til aktivitet, og hvor mange personer vil passere igennem. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Som Allinge og Amtmandsgården

Kravene betyder overordnet, at buddets størrelse ikke bliver det eneste parameter, når der skal vælges en køber. Samme princip har kommunen gjort brug af, da den skulle afhænde Amtmandsgården og den gamle tekniske skole i Allinge, som Folkemødets sekretariat har overtaget.

– Det er en udbudsform, vi er begyndt at bruge de sidste par år. Den er god, når man har nogle markante bygninger, som før har været en del af byens liv, fordi den kan give os nogle muligheder for at styre en lille bitte smule i forhold til, hvad vi godt kunne tænke os at se i bygningerne, siger Winni Grosbøll.

Sigter I med udbudsformen også efter at bevare de ældste af skolebygningerne?

– Ja. Det falder i hvert fald ind under bæredygtighedsdagsordnen. De to hovedbygninger på Østre Skole er nogle markante og ret smukke bygninger, og så kan man altid diskutere pavillonbygningerne langs Svanekevej. Så jeg vil da gå ud fra, at det vægter ret højt i en bæredygtighedstankegang, at man også genbruger de gamle bygninger og giver dem et nyt liv, siger borgmesteren.

 

 

Krav til købstilbud

Interesserede købere skal inkludere disse oplysninger, fremgår det af vilkårene i salgsprospektet.

1. Kontantpris

2. Ønsket overtagelsesdato

3. Årlig leje i max. tre år for bygninger, som kommunen vil beholde

4. Redegørelse for den planlagte anvendelse af bygningerne og området

5. Den skønnede soliditet i projektets økonomi og tidshorisont for dets gennemførelse

Regionskommunen forbeholder sig retten til at forkaste alle tilbud

Kilde: Danbolig

 

 

 

Kommunen vil fortsætte som lejere

En del af personalet fra Bornholms Regionskommunes børne- og familieafdeling er indkvarteret på Østre Skole i to bygninger nærmest Aakirkebyvej.

I salgsmaterialet for Pingels Allé 31, den tidligere Østre Skole, stiller regionskommunen et krav om, at kommunen kan blive som lejere af bygningerne de kommende tre år.

– Der har vi for øjeblikket en hel del medarbejdere siddende, som før sad ude på kasernen. Vi har ikke pt. plads til dem, for de indgår i hele arbejdet med samlingen af administrationen på Snorrebakken. Så vi har brug for, at der i salget er en forvisning om, at vi kan leje os ind, indtil der er fundet en løsning, siger borgmester Winni Grosbøll.

I købstilbuddet skal byderne angive den ønskede husleje, som kommunen skal betale. I salgsmaterialet oplyses, at kommunen årligt maksimalt vil betale 500 kroner per kvadratmeter. Med den pris vil den nye ejer kunne imødese en lejeindtægt på 1.003.000 kroner om året.