– Det har været svært at få interessenter til at investere i nye boliger i Aakirkeby, siger Bjarne Westerdahl, formand for bytinget. Arkivfoto: Berit Hvassum

Bytinget: Det skal blive mere attraktivt at bo i Aakirkeby

BYTING

Flere boliger, hold liv i det lokale marked og et medborgerhus.

Sådan lyder tre af de hovedpunkter, som bytinget i Aakirkeby vil fokusere på i 2020.

Det blev Aarkirkebytinget enige om, da det den 7. oktober holdte repræsentantskabsmøde. Dagsordenen indeholdt beretningen for 2019 og en diskussion af de punkter, der fremadrettet skal fokuseres på.

 

Vi ville ikke gro fast
i nogle vaner,
der modvirker,
at vi er nytænkende.

 

Sidste år var for bytinget, ikke et overraskende, eller særlig specielt år.

– 2019 var i og for sig ganske almindeligt. Foreningernes aktiviteter og arrangementer i byen foregik som de plejer med stort engagement og opbakning, men starten på dette år har været udfordrende, fordi vi ikke har kunnet holde møder grundet corona, fortæller bytingets formand Bjarne Westerdahl, som oplyser, at det overordnet set går godt i Aakirkeby. Der er bare lidt at være opmærksom på.

En af Bytingets store opgaver er formidling af de kommunale midler, der tildeles til aktiviteter i byen. Nu vil bytinget kaste bolden i luften og revurdere deres fordeling af midler.

– Vi ville ikke gro fast i nogle vaner, der modvirker, at vi er nytænkende. Vi vil gerne skabe noget nyt, støtte noget nyt og måske revurdere, hvordan vi fordeler pengene. Men der er ikke nogen, der plejer at få del i midlerne, der bliver skubbet væk, fortæller Bjarne Westerdahl.

– Det er os i Aakirkebytinget, der i fællesskab skal finde ud af, hvordan vi formidler pengene på bedst mulig vis. Selvfølgelig med input fra Aakirkebys borgere og de foreninger og virksomheder, der bor og har virke her, fortsætter han.

Der er ikke noget konkret, der har udløst revurderingen. I bytinget vil de gerne følge den udvikling, de ser finder sted i Aakirkeby. Og støtte dem, der forsøger at skabe nye muligheder i byen.

– Der sker en masse nye ting i Aakirkeby, og hvis der,for eksempel er nogle foreninger, der har kommer med nye tiltag og mangler kroner til det, så skal vi kunne imødekomme det behov, siger Bjarne Westerdahl.

Mangel på attraktive boliger

Der er brug for flere attraktive boliger i Aakirkeby. Parcelhuse i byen sælges hurtigt, flere efterspørger ældrevenlige boliger, og unge vil have billige lejligheder, fortæller formanden for bytinget.

– Der er flere, der får øjnene op for Aakirkeby, men vi mangler boliger. Vi i bytinget vil finde ud af, hvordan vi skaber interesse for Aakirkeby, så der er nogle boligselskaber, der vil investere i nye boliger, siger han.

Men det har indtil videre vist sig vanskeligt:

– Det har været svært at få interessenter til at investere i nye boliger i Aakirkeby. Selskaber lægger jo arbejdet, hvor pengene er, og det er forståeligt. Men vi må blive ved med at kæmpe for Aakirkebys udvikling, så boligselskaberne ønsker at lægge deres penge her, siger Bjarne Westerdahl.

Og den udvikling ligger blandt andet i at støtte de lokale forretninger.

– Vi har nogle fantastiske butikker, som skal nå det fornødne salg. Men internetkøb er jo populært i disse tider, og vi vil gerne gøre opmærksom på, at de køb, man gør på computeren, kan have konsekvenser for de lokale erhvervsdrivende og i sidste ende hele byen, siger Bjarne Westerdahl.

– Handl lokalt, er mit budskab. Det giver en chance for overlevelse for de små virksomheder og fremmer Aakirkebys udvikling.

Måske nyt medborgerhus

Inden længe får Aakirkeby måske et nyt medborgerhus, hvis der bliver bakket op om ideen. Medborgerhuset skal komplimentere de allerede eksisterende tilbud, der er i byen.

– Det kommer ikke til at konkurrere med foreningerne. Hvis huset bliver en realitet, kan det blive brugt til strikkeklub, mødested for mindre foreninger, skabe lokale til et spil kort blandt venner eller give plads til unge, der mangler et sted, hvor de kan bruge tid med andre unge, siger Bjarne Westerdahl.

Bytinget har tidligere i år udsendt et spørgeskema om forslaget til et medborgerhus til foreninger og borgere i Aarkirkeby, hvor der var meget få besvarelser på spørgeskemaet.

– Jeg vil gerne komme med endnu en opfordring om at stemme og komme med ønsker. Men de manglende henvendelser og svar er på sin vis også bytingets fejl, da vi nok ikke har formidlet spørgeskemaet godt nok – det var ikke alle foreninger eller indbyggere, der fik notitsen om spørgeskemaet.

– Det skal vi ændre på. Lige nu har vi kun grundlaget for et medborgerhus, vi mangler opbakningen, siger Bjarne Westerdahl.

Næste møde bliver afholdt i første kvartal næste år, hvis corona tillader det. Her lover Bjarne Westerdahl, at bytinget er kommet videre med de punkter, der er lagt for Aakirkeby.

– Det kan vi love, fordi vi allerede arbejder med en gennemgang om de kommunale midler, fordi vi er kommet videre med byfornyelsen og allerede nu rykker på forslaget om medborgerhus, afslutter Bjarne Westerdahl.