Tinghuset i Rønne. Foto: Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Retten udsatte sag: Mand nægtede at have delt børneporno

En 56-årig mand fra Rønne nægtede ved et retsmøde torsdag at have delt en række børnepornografiske billeder, sådan som Bornholms Politi sigter ham for.

Ifølge den retsmødebegæring, Bornholms Politi har fremsendt til Retten i Rønne, har politiet fundet i alt 47 pornografiske fotografier eller film af personer under 18 år, som lå på mandens computer og på to usb-stik.

10 af de film eller billeder, som politiet har fundet, har ordensmagten klassificeret som børnepornografi i kategori et. De resterende 37 billeder eller film er klassificeret som børneporno i kategori to.

Af retsmødebegæringen fremgår det endvidere, at den 56-årige er sigtet for at have uploadet syv af billederne i kategori to til sin Google-konto, hvorfra han angiveligt også skal have delt dem med andre.

Desuden er den 56-årige sigtet for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen ved at være i besiddelse af en såkaldt totenschlæger, er håndvåben med form som en kort knippel, som der kræves tilladelse til at besidde.

Mødte uden forsvarer

I retten, var den sigtede 56-årige mødt op uden en forsvarer.

Det fik dommer Tine Rud til at forklare manden, at hun havde en forventning om, at anklagemyndigheden ville kræve fængselsstraf, og belære ham om, at han havde ret til en beskikket forsvarer. En ret, som hun anbefalede ham at gøre brug af. Det ønskede han imidlertid ikke.

Efter anklager Anne Moes gennemgang af sigtelserne, forklarede manden, at han ikke ville bestride, at billederne var fundet på hans computer og de to usb-stik, men han nægtede ethvert kendskab til, hvordan de var endt der. Tilsvarende forklarede han, at han ikke var klar over, at der var blevet uploadet billeder til hans Google-konto, fordi det var noget hans computer var indstillet til at gøre automatisk.

Ingen tilståelsessag

Med den forklaring fra den 56-årige mente dommer Tine Rud ikke, at der var grundlag for at gennemføre sagen som en tilståelsessag.

Den måtte derfor udsættes, og vil i stedet blive gennemført på et senere tidspunkt som en domsmandssag. Her er det er en juridisk dommer og to lægdommere, der i fællesskab skal tage stilling til skyldsspørgsmålet og en eventuel strafudmåling.

At sagen nu skal føres som en domsmandssag, fik dommer Tine Rud til at insistere på, at manden ved næste retsmøde møder op med en beskikket forsvarer.

– Tager du imod mit råd eller skal jeg tvinge dig til det, spurgte hun den 56-årige mand.

Et spørgsmål, som fik ham til at acceptere at lade retten udpege en beskikket forsvarer for ham.

Hvordan politiet i første omgang er blevet opmærksom på mandens aktiviteter, det ønskede anklager Anne Moe efter retsmødet ikke at udtale sig om.

– Det har jeg ingen kommentarer til lige nu. Det vil jeg komme ind på i domsmandssagen, lød hendes svar.

 

Rigsadvokatens kategorier for børneporno

Kategori 1:

Fremstillinger uden seksuel aktivitet: Omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor barnet er alene på billedet, og hvor der ikke foregår seksuel aktivitet med andre, herunder billeder med fokusering på kønsdelene, onani og anden egen seksuel berøring, jf. dog nedenfor under kategori 2, sidste

punktum.

Kategori 2:

Fremstillinger med seksuel aktivitet: Omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor der er to eller flere aktører på billedet, og hvor der er seksuel aktivitet, herunder samleje og anden kønslig omgængelse end samleje, samt tilfælde, hvor barnet udsættes for berøringer omfattet af straffelovens § 232. Fremstillinger, hvor barnet er alene på billedet, og hvor barnet indfører fingre eller redskaber i egne kønsåbninger (vaginalt/analt), er tillige omfattet.

Kategori 3:

Fremstillinger af særligt grove seksuelle forhold: Omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor barnet fremstilles som udsat for voldtægt, tvang, trusler eller lignende, eller hvor barnets liv fremstilles som udsat for fare eller fremstilles som udsat for grov vold eller som udsat for alvorlig skade. Tilfælde, hvor barnet fremstilles som udsat for seksuel omgang med dyr, og tilfælde, hvor den seksuelle aktivitet involverer et barn, der fremstår som mellem 0-3 år, er ligeledes omfattet.