Den rød-hvide massive granitsten borede sig gennem bilens tag. Privatfoto: Gert Bengtsen

Pensioneret falckredder: ‘Rødhætterne har også en bagside’

Debatten om de røde og hvide granitvejsten, som mange bornholmere opfatter som en del af den bornholmske kulturarv, er ikke kun en debat for eller imod de ikoniske rødhætter. Det er også en diskussion om afvejning af trafiksikkerhed i forhold til historie og æstetik. En diskussion om hvorvidt rødhætterne, selvom de pynter i vejkanten, i virkeligheden forværrer trafiksikkerheden på de steder, hvor de stadig står.

TRAFIKSIKKERHED

Debatten om de røde og hvide granitvejsten, som mange bornholmere opfatter som en del af den bornholmske kulturarv, er ikke kun en debat for eller imod de ikoniske rødhætter. Det er også en diskussion om afvejning af trafiksikkerhed i forhold til historie og æstetik. En diskussion om hvorvidt rødhætterne, selvom de pynter i vejkanten, i virkeligheden forværrer trafiksikkerheden på de steder, hvor de stadig står.

For når en bil rammer en række rødhætter, er det langt fra sikkert, at den afbøjer bilens retning og holder bilen på vejen, sådan som moderne autoværn gør.

Det kan Gert Bengtsen fra Rønne fortælle om. Han er i dag pensionist, men inden han for 12 år siden gik på pension, arbejdede han i 38 år som falckredder på Bornholm. Og her har han ifølge eget udsagn været med til at rydde op efter adskillige trafikulykker, der involverede rødhætter.

Har kostet menneskeliv

– Rødhætterne er pæne, og de bør bevares, men de har også en bagside. Det synes jeg, det er vigtigt at få med i denne diskussion, siger Gert Bengtsen om den debat der, siden Bornholms Regionskommune fjernede en række af de ikoniske vejsten på Bobbabrøddan mellem Rø og Gudhjem, har verseret på sociale medier og på Bornholms Tidendes debatsider.

– Jeg har været kaldt ud til mange færdselsuheld, hvor trafikanter er kørt ind i granitstenene, og hvor det ikke altid er gået godt, fortsætter Gert Bengtsen.

Han fortæller, at det særligt var ved de mange gamle stenkister, hvor grøfter eller vandløb føres under vejen, og hvor rødhætterne fungerede som autoværn, der skete alvorlige uheld.

– De steder har kostet mange menneskeliv, og det synes jeg, man skal huske på, når man taler om at bevare rødhætterne.

Blev spiddet

Nogle af de skader, Gert Bengtsen oftest har set, når han har været med til at rydde op efter færdselsuheld, hvor der har været rødhætter involveret, er når selve granitstenen eller det jernrør, som ofte ligger ovenpå stenene og binder dem sammen, har boret sig ind i bilen.

– Det er det, der gør dem rigtig farlige, siger han og fortæller om et uheld, der gjorde særligt indtryk på ham.

– Det var en ung mand, som kørt ind i nogle rødhætter med så høj fart, at jernrøret havde boret sig gennem bilen, og havde spiddet chaufføren, som var død på stedet.

Ved et andet uheld, der involverede rødhætter, og om også har gjort stort indtryk på Gert Bengtsen, slap både føreren og passagererne i bilen på mirakuløs vis næsten uskadte fra ulykken.

I Bornholms Tidendes dækning af ulykken ved Sose kan man læse, at bilen ikke kørte særlig stærkt. Alligevel borede en rødhætte sig gennem bilens tag. Kilde: Bornholms Tidendes arkiv.

Skal ikke helt væk

– Det var i marts 1981 på Søndre Landevej ved Sose. Her var bilen rullet rundt og var landet på taget ovenpå en vejsten, der så havde boret sig gennem taget. Alligevel skete der ikke noget alvorligt med personerne i bilen, fortæller Gert Bengtsen og viser fotografier af bilen, som den lå henover rødhætten, da han sammen med en kollega kom for at rydde op.

I Bornholms Tidendes dækning af uheldet kan man læse, at føreren blev indlagt til observation for hjernerystelse, mens et barn, der var passager i bilen, kunne udskrives efter at være blevet tjekket på skadestuen.

– Det slap helt utroligt heldigt fra det uheld, konstaterer Gert Bengtsen.

Baseret på sin mangeårige erfaring forstår han godt, at medarbejderne i regionskommunens vejafdeling mener, at det er nødvendigt at udskifte de gamle granitvejsten med mere moderne og trafiksikre løsninger.

– Men det synes jeg ikke betyder, at rødhætterne skal helt væk. Man kan jo sikkert godt lave en løsning, hvor de bevares samtidig med, at de bliver mere trafiksikre, slutter han.

Rødhætterne var ikke direkte årsag til uheldet ved Sose i 1981, men en af dem stod, så bilen ramte den, da den landede efter en koldbøtte over det moderne autoværn. Privatfoto: Gert Bengtsen.