Hans Bech.

Mindeord: ‘Bornholm har mistet en dygtig entreprenør’

MINDEORD

Ejnar Toft Kofoed, tidligere Lobbæk Byggeforretning,  Michael Kuhre, Svaneke Revision og  Morten F.Q. Iversen, Jens Møller Gudhjem, har skrevet følgende mindeord i anledning af Hans Bechs død:

Hans Bech, en dygtig forretningsmand og en af Bornholms største entreprenører er gået bort, 72 år gammel.

Hans Bech blev født ind i en flere-generationers murerforretning i Svaneke, og blev også selv murer, men læste videre til bygningskonstruktør. Han startede sin egen murerforretning sammen med en partner i 1974 i Svaneke, som for ham var verdens navle.

Han lugtede tidligt en god forretning, og da Jens Møller Gudhjem, som efter bornholmske forhold var en stor entreprenørvirksomhed i 1984, gik konkurs, var Hans Bech ikke sen til at slå til.

Med sin professionelle tilgang og enorme interesse for maskiner og lastbiler fik han vendt skuden, og i de år Hans Bech ejede Jens Møller Gudhjem, har virksomheden kun vist ét år med røde tal.

Jens Møller Gudhjem har stået for mange store entrepriser på Bornholm, og det er ikke noget virksomheden er kommet sovende til. Hans Bech lagde mange timer og havde indsigt i alle detaljer. Han blev muligvis opfattet som en hård hund, for han havde en høj moral og accepterede ikke slendrian. Men dem Hans Bech lukkede ind, oplevede også en varm og festlig fyr med en lunefuld humor.

Arbejdsro i weekenden

Det var ikke unormalt for Hans Bech at arbejde i weekenden, for så kunne man jo få arbejdsro. Han besøgte gerne byggepladserne og kontrollerede om alt skred frem, som han forventede. Det resulterede ofte i printede fotos mandag morgen med ting, der skulle rettes op.

Orden var vigtigt for Hans Bech. Han anvendte Excel ark til alt mellem himmel og jord, og førte logbog over de mindste detaljer. Han registrerede alt fra dieselforbrug, timetal, dækslid osv., som blev brugt til analyser og efterkalkulationer. Han var optaget af alt, hvad der rimer på elektronik og maskiner, og rejste gerne land og rige rundt for at finde de rette maskiner til den rette pris.

Også IT og senere mobiltelefoner var Hans’ store passion. Her var han altid først med det hele. Han var en af de allerførste på Bornholm med en mobiltelefon, som med rette blev omdøbt til slæbbar. Hans blev i gode venners lag drillet med sin slæbbar, for hvem skulle han dog ringe til? Den kunne nemlig ikke ringe til fastnet.

Aftryk på branchen

Hans Bech har ikke kun været med til at udvikle og udfordre den bornholmske byggebranche, han har også sat sit aftryk på branchen generelt.

Sidste år blev han således udnævnt til æresmedlem i Dansk Byggeris Kabel- og ledningssektion, hvor der i deres vedtægter står: I ganske særlige tilfælde kan bestyrelsen udnævne en højt anset person, der har virket aktivt for sektionen eller i kabel- og ledningsbranchen, til æresmedlem af sektionen.

Hans Bech var aldrig bleg for at gå forrest og vise sine medarbejdere, hvordan han ville have tingene. Faktisk foretrak han gummistøvler frem for et indholdsløst jakkesæt. Han var til tider hård i tonen, men mange vandt hans tillid ved at kunne argumentere for sin sag fremfor blot at føje sig.

Hans Bech har siddet i et utal af bestyrelser og været en meget aktiv erhvervsmand på Bornholm. Han har været formand for Bornholms Erhvervsråd, og gik også ind i politik og sad fire år i Nexøs kommunalbestyrelse. Men som entreprenør gav det mange habilitetsproblemer, og han forlod derfor politik.

Aktiv til det sidste

Hans Bech solgte Jens Møller Gudhjem i 2015, men fortsatte i bestyrelsen til det sidste. Desuden brugte han i de senere år tid sammen med flere små lokale virksomheder til sparring om både vækst og krisesituationer.

Hans Bech var en livsnyder, og hans sparsomme fritid nød han på havet om bord på sin båd TØKK, og det blev til mange ture til Christiansø, hvor han også var et velkendt ansigt.

Hans Bech lagde onsdag den 30. september 2020 et indholdsrigt liv bag sig efter et længere sygdomsforløb. Han var aktiv til det sidste, og ville ikke give efter for sygdommen, og han har hele tiden fulgt med på sidelinjen omkring udviklingen af entreprenørvirksomheden Jens Møller Gudhjem, og vi har sat stor pris på hans sparring og engagement til det sidste.

Ære være hans minde.