Skolegården på Østre Skole, som den tog sig ud tirsdag eftermiddag. Østre Skole blev senest brugt til undervisning i foråret 2018. Flere foreninger og kommunale afdelinger har stadig til huse i lokaler på skolen, hvis ældste bygninger er fra 1910, mens de nyeste dele af skolen blev opført i 1971. Foto: Berit Hvassum

Tidligere skole med sportsplads sættes til salg fra i dag: Det højeste bud vinder ikke nødvendigvis

EJENDOMSSALG

Pingels Allé 31 – bedre kendt som Østre Skole – bliver efter et langt forarbejde nu sat til salg. Fristen for at afgive et bud på den tidligere folkeskole er sat til 2. november.

Arbejdet med at forberede salget af skolelokaler, gymnastiksal, cykelskure, sportsplads, og hvad der ellers hører med, har både været et anliggende for kommunens udviklings-/planafdeling og personalet inden for køb og salg af ejendomme. Det skyldes, at området også er en brik i byudviklingsarbejdet i Rønne, og denne betydning afspejler sig også i salgsmaterialet.

Salgsprisen bliver ikke altafgørende, for projektforslaget skal samtidig være foreneligt med regionskommunens udviklingsplaner for Rønne.

– Det er en helhedsvurdering, siger Ann Juul Nielsen fra ejendomsafdelingen.

– Vi vil kigge på, hvad der samlet set er det bedste projekt. I den vurdering indgår både prisen og det projekt, som de forskellige bydere ønsker at etablere på Østre Skole, siger Søren Møller Christensen, der er leder af Udvikling og Byg.

Ejendomsmægler Martin Kok-Hansen fra Danbolig varetager salgsarbejdet, og i ejendomsannoncen for Pingels Alle 31 fremgår der på grund af skoleområdets strategiske betydning ingen ønsket salgspris.

– Det er, fordi man vil signalere, at prisen ikke er det vigtigste for os, siger Ann Juul Nielsen

– Havde vi sat en pris på forhånd, for eksempel fem millioner, ville nogen sige, at det er for dyrt i forhold til det projekt, de ville lave, siger hun og tilføjer, at hun er sikker på, at salgsprisen ikke blot bliver en krone.

“Bornholms Regionskommune forbeholder sig retten til at forkaste alle tilbud”, står der i salgsvilkårene.

Hvis køberne vil lave andet end en skole, hvilket man må formode, skal lokalplanen ændres.

Længe undervejs

Østre Skole-komplekset har givet politikerne hovedbrud. Bygningsmassen kræver et større millionbeløb at renovere, og nogle aktører har vurderet, at en istandsættelse af bygningerne til boliger ikke vil være rentabel. På den anden side har flere investorer et godt øje til sportspladsen ud til Borgmester Nielsens Vej.

Det er blevet overvejet, om Østre Skoles bygningskompleks og sportspladsen skulle sættes til salg hver for sig, men politikerne økonomi-, erhvervs- og planudvalget har lagt sig fast på et samlet salg.

I 2019 var Østre Skole i al stilfærdighed til salg som en samlet pakke i nogle måneder. Bo42 fik afvist et separat bud på sportspladsen, hvor Bo42 havde planer om at opføre tre bygninger, den ene i fem etager. Men det almennyttige boligselskab var ikke interesseret i at overtage skolebygningerne.

– Selv om vi fik det hele for en krone, ville det ikke være rentabelt, da arbejdet på skolen ville skulle finansieres af boligerne på sportspladsen, udtalte Ebbe Frank, Bo42’s direktør, for et år siden.

Bornholms Tidende skrev i januar, at erhvervsmanden Michael Møller havde budt en million kroner for hele komplekset for sidenhen at trække buddet tilbage.

Der er foretaget beregninger, der viser, at en total nedrivning af bygningerne vil koste cirka 17 millioner kroner.

Tre af bygningerne i komplekset er ikke en del af salgsprospektet og vil blive udmatrikuleret. Det gælder bygningerne, der huser børnehaven og tandplejen samt Villa Maria, som ligger på hjørnet af Aakirkebyvej og bruges af regionskommunens rusmiddelsafdeling.

 

 

En stor ejendom

Ifølge salgsmaterialet fra Danbolig har Østre Skole og arealet omkring denne størrelse:

Grunden: 28.076 kvadratmeter

Bygningsareal: 7.735 etagekvadratmeter

Kælder: 2.946 kvadratmeter

Udhuse, cykelskur: 320 kvadratmeter

Da Østre Skole er under udstykning, er arealer og grundarealet anslået.

Den seneste offentlige ejendomsvurdering fra 2016 lød ifølge salgsmaterialet på 53 millioner kroner, og grunden er vurderet til 4.171.700 kroner.