Den smukke nye gangbro er lavet af bornholmsk tømmer og anlagt af Naturstyrelsens lokale folk, nemlig skovløber Thor-Arne Larsen og skovarbejder Jesper Kaufmann.

Minister kaster den sidste sten ved indvielse af Ekkodalens Moser

NATUR

Det har været længe undervejs, men nu sker det: Naturgenopretningsprojektet, der genforener Bornholms mest berømte sprækkedal med de gamle vådområder syd og vest for udløbet, indvies officielt i næste uge.

Miljøminister Lea Wermelin og Naturstyrelsen Bornholm er tirsdag den 13. oktober værter for indvielsen af Ekkodalens Moser.

De bornholmske medier og lokale og eksterne samarbejdspartnere er inviteret, men på grund af covid-19-restriktionerne kan højst 50 personer deltage i indvielsen.

De sidste skjulesten lægges i Læsåen i næste uge. Og så er vejen banet for at de første havørreder kan begynde at gå op i Ekkodalen via det rekonstruerede vandløb.

Ministeren kaster en sten i åen

Det er beklageligt, siger Søren Frise, skovrider i Naturstyrelsen Bornholm.

– Vi havde håbet at sætte et festligt punktum. Havde der ikke været restriktioner, havde vi lavet en lille folkefest med bål og pandekager og inviteret nogle kloge folk, som kunne vise folk rundt. Men vi skal jo selvfølgelig adlyde myndighederne i den her tid med de afsavn, det giver, siger Søren Friese.

Programmet for indvielsen er endnu ikke helt på plads, men Søren Friese håber, at man kan få en lille happening i stand, så miljøministeren kan kaste de sidste sten i Læsåen, når hun har holdt sin tale. Stenene skal sammen med gydegrus danne naturlige skjul for ørredynglet, når det søger mod havet.

Derefter holder Jørgen Butzbach – tidligere gymnasielærer, formidler på Natur Bornholm og formand for DN Bornholm – samt Finn Ole Sonne Nielsen fra Bornholms Museum et kort oplæg om geologien og arkæologien i området.

Læsåens nye forløb løber gennem det, der tidligere var Vallensgårds landbrugsjorde.

Fem nye paddavandhuller

Det store greb i genopretningsprojektet har været lukningen af de tre pumper, der i mange år har drænet arealet i dyrkningsøjemed, samt omlægningen af Læsåen, så der kommer fri passage op til Ekkodalen og videre op i Almindingens vandløb.

Derudover er der lavet fem nye paddevandhuller og en stor fugtig lavning på agerjord, som tidligere tilhørte henholdsvis Vallensgård og Stålegård.

Indvielsen af Ekkodalens Moser bliver ikke den folkefest, man havde håbet. Søren Friese opfordrer derfor både bornholmere og feriegæster til at benytte efterårsferien til at besøge moserne og gå en tur på de nye boardwalks, som er anlagt langs klippesiden og på tværs af dalen af to af Naturstyrelsens ansatte.

 

 

Ekkodalens Moser

Den sidste istid skabte Bornholms største indsø syd for Almindingen for foden af Ekkodalens klipper. Den vurderes at have været cirka 200 hektar stor og har omfattet Vallensgårds Mose, Kærgårdsmosen, Thorevandet og Udkæret.

Langs søens bredder er der fundet de ældste spor efter menneskelig bosættelse, som kendes fra Bornholm. Helt op i 1700-tallet kan man på kort over Bornholm genfinde den store indsø, som dengang blev kaldt for Wallens Kier (Vallenskær).

En del af indsøen udviklede sig ved naturlig tilgroning efterhånden til mose, og andre dele blev drænet for at skabe landbrugsjord. Vådområdet fremstår derfor væsentligt mindre i dag. I første omgang forventer man, at det bliver cirka 50 hektar af Naturstyrelsens 150 hektar jord i området, der kommer til at stå delvist under vand.

Kilde: TV2/Bornholm og Naturstyrelsen Bornholm