To tredjedele af Borgedalshuset i Rø Plantage er nu blevet fjernet. Det forkortede hus skal være et nyt formidlingscenter for flagermus – med en koloni af langøret flagermus boende på loftet. Foto: Jens-Erik Larsen

Trods byggerod og mindre plads: Flagermus vil gerne bo i nyt center

Det lader til at gå rigtig godt med at etablere et nyt formidlingscenter for flagermus i Rø Plantage. Naturstyrelsen, der står bag projektet, har ellers været på lidt af en opgave. Skovfolkene har i et roligt tempo måttet arbejde på at forvandle Borgedalslængen – den gamle røde stråtækte længe nær Borgedalssøen – til et mini-museum, uden at bortskræmme de flagermus, der bor på loftet i huset.

NATUR

Det lader til at gå rigtig godt med at etablere et nyt formidlingscenter for flagermus i Rø Plantage. Naturstyrelsen, der står bag projektet, har ellers været på lidt af en opgave. Skovfolkene har i et roligt tempo måttet arbejde på at forvandle Borgedalslængen – den gamle røde stråtækte længe nær Borgedalssøen – til et mini-museum, uden at bortskræmme de flagermus, der bor på loftet i huset.

Borgedalslængen er udvalgt til at danne rammen om formidlingscenteret, fordi en koloni af langøret flagermus har slået sig ned på loftet. Dem har Naturstyrelsen skullet tage hensyn til under ombygningen. Så først lukkede Naturstyrelsen en del af længen af med en gavl, så flagermusene kunne vænne sig til at være på mindre plads. Så blev taget renoveret. Senest er totredjedele af den røde længe blevet revet ned – helt ind til den nyetablerede gavl. Så nu står der et mindre hus omgivet af murbrokker, som entreprenørmaskiner i disse dage rydder op i.

– Det har taget tid af hensyn til flagermusene, fortæller skovrider Søren Friese.

– De har skullet have lang tid til at vænne sig til forandringerne – nyt tag og mindre plads. Vi måtte gøre det pø om pø, så vi ikke forskrækkede dem. Om et stykke tid ser vi, om de flytter ind og overvintrer. Men det ser ud som om, at det lykkes. Man kan høre dem derinde, hvis man bruger særligt lytteudstyr, fortæller Søren Friese.

Det ser ud til, at det trods ombygninger er lykkedes at fastholde kolonien af langøret flagermus i den nu forkortede borgedalslænge. Dermed har Naturstyrelsen Bornholm held med en type projekt, som verden vist ikke har set lignende. – Det er mig bekendt ikke gjort før. Så vi er lidt stolte, siger skovrider Søren Friese. Arkivfoto: Allan Rieck

Færdigt i år

På Bornholm lever 15 ud af de 17 danske flagermusearter – blandt andre landets mest sjældne art, Bechsteins flagermus, der i dansk sammenhæng kun er fundet levende og ynglende her. Det er derfor oplagt, at vi på Bornholm skal have et lille oplevelsescenter, hvor skoleklasser, spejdere og almindeligt interesserede kan fordybe sig i de bevingede pattedyr. Søren Friese tør dog ikke give en dato for, hvornår stedet åbner.

– Det lader til, at flagermusene har taget det mindre areal på loftet til sig. Det næste, der skal ske, er at gavlene skal mures op og gøres pæne. Så har vi det her lille hus, der skal udgøre formidlingscenteret for flagermus. Vi har også gjort klar indvendig, så det hele bør være færdigt ved årets udgang, men hvornår det åbner, ved vi ikke endnu, siger Søren Friese.

Entreprenørmaskiner er i disse dage i færd med at rydde op i murbrokkerne. Foto: Jens-Erik Larsen

Følg flagermusenes liv

Man vil i formidlingscenteret ikke få direkte adgang til levende flagermus. Tanken er, at der i Borgedalslængens stueetage skal være en udstilling med plancher og genstande, der fortæller om flagermus. Dyrene på loftet vil man sandsynligvis kunne aflytte.

– Vi arbejder på at få noget digitalt grej, så man forhåbentlig kan følge med i flagermusenes liv oppe på loftet. Det bliver nok primært via lyd, men vi er også i færd med at undersøge, om man kan lave noget med infrarød kamerateknologi, siger Søren Friese, der håber, at det nye fokus på nattens dyr vil betyde, at flere vil overnatte i Rø Plantage, for at opleve dem på nærmeste hold.

Pengene til at etablere formidlingscenteret om flagermus er blevet bevilget af 15. Juni Fonden, mens Naturstyrelsen finansierer den udvendige istandsættelse af den gamle bygning.