De første hundrede træer på begravelsespladsen blev nummereret allerede i sommer, og nu kan de første af pladserne for foden af egetræerne snart tages i brug. Foto: Jens-Erik Larsen

Første skovbegravelse kan ske om få dage

SKOVBEGRAVELSE

Allerede i slutningen af næste uge kan den første blive begravet på den nye skovbegravelsesplads i Ibsker

Kirkeministeriet har netop godkendt Paradisbakkerne Skovbegravelsesplads, og dermed er den sidste godkendelse, som gør begravelsespladsen mulig, på plads, oplyser firmaet, Skovbegravelse ApS.

 

Vi er fuldstændig klar,
og en familie har allerede
en urne stående klar
hos bedemanden,
som den ønsker at nedsætte.

 

Skoven er på 270 hektar og en del af Paradisbakkerne, og skovbegravelsespladsen ligger på et 0,9 hektar stort område med egetræer ved siden af plantagens jagthus, omkring en kilometer inde i skoven.

Kommunalbestyrelsen godkendte allerede i marts, at der kan etableres skovbegravelsesplads ved Oksemyrevejen 502 i Ibsker Husmandsplantage, som er en del af Paradisbakkerne.

Rent formelt etableres skovbegravelsespladsen i et samarbejde mellem Ibsker Husmandsplantage og firmaet Skovbegravelse Aps.

Ibsker Husmandsplantage skal stå for den praktiske drift – blandt andet fremvisning, nedsættelse af urne og pasning af skoven, mens det private firma Skovbegravelser ApS står for det administrative, blandt andet kundeservice og hjemmeside.

Kommunens eneste opgave bliver at fastsætte taksterne og foretage et årligt tilsyn med forholdene.

Skoven vil fortsat være tilgængelig for alle og vil for eksempel ikke blive indhegnet, og der er kun tale om en urnebegravelsesplads.

I sommer blev de første 100 træer på gravpladsen nummereret, og når gravpladsen først er åben i næste uge, kan den første begravelse i princippet foregå allerede dagen efter, siger Ea Holten Pedersen, formand for Ibsker Husmandsplantage.

– Vi er fuldstændig klar, og en familie har allerede en urne stående klar hos bedemanden, som den ønsker at nedsætte, siger Ea Holten Pedersen.

200 pladser

Adskillige har også allerede reserveret et træ, de gerne vil ligge under, når det bliver tid, og generelt møder Ibsker Husmandsplantage og Skovbegravelse.nu stor interesse for at blive begravet i skoven, fortæller hun.

Jannik Ahlefeldt-Laurvig, ejer af Skovbegravelse.nu, har tidligere oplyst, at han forventer, at endnu hundrede træer vil få et nummer på, så der i alt vil være 200 pladser på skovbegravelsespladsen.

Skovbegravelse ApS arbejder sammen med en række andre kommuner om lignende skovbegravelsespladser, og andre steder i landet har der været stor interesse for denne begravelsesform.

Når en familie vil nedsætte en urne på begravelsespladsen i skoven, vil det være medlemmer af Ibsker Husmandsplantage, de møder, og som vil medvirke ved urnenedsættelserne i det omfang, de pårørende ønsker.

– Vi graver hullet, og vi kan være tilstede og nedsænke urnen og dække den til, men man bestemmer helt selv, hvordan man ønsker, det skal foregå – om der eksempelvis skal en bedemand eller en præst med, eller venner og familie, fortæller Ea Holten Pedersen.

Paradisbakkerne Skovbegravelsesplads bliver åbnet officielt torsdag den 15. oktober klokken 15.

 

 

Skovbegravelse

Ved en skovbegravelse bliver urnen nedsat på en begravelsesplads i naturen i ikke-indviet jord.
Det er kommunen, der formelt anlægger gravpladsen, hvorefter driften af den kan udliciteres.
Et af formålene med begravelsespladser i skove er, at de skal være neutrale i forhold til religion. Jorden er dermed heller ikke indviet, som den er på en kirkegård.

Kilde: Landsforeningen Liv og Død