Hans Bech fotografereret i forbindelse med 60 års fødselsdagen i 2007. Foto: Jens-Erik Larsen

Dødsfald: Entreprenør og iværksætter var født ind i branchen

Da Hans Bech i 2007 fyldte 60 år, fortalte han, at han samtidig havde 60 års jubilæum i bygge- og anlægsbranchen.

DØDSFALD

Da Hans Bech i 2007 fyldte 60 år, fortalte han, at han samtidig havde 60 års jubilæum i bygge- og anlægsbranchen.

– Jo, jeg er nærmest født ind i branchen og har fået det ind med modermælken, forklarede Hans Bech, der forleden døde, 73 år gammel.

Hans Bech var fjerde generation murermester. Hans oldefar startede murerforretning i Svaneke helt tilbage i 1887, og selv lærte han faget hos sin far. Da han var blevet uddannet murer, læste han til bygningskonstruktør. Han kørte samtidig taxi om natten i København for at holde studiegælden nede.

Hans Bech arbejdede i et typehusfirma på Sjælland, inden han vendte hjem til Bornholm og blev selvstændig murermester.

Jens Møller Gudhjem

Hans Bech overtog i 1984, sammen med Ejnar Toft Kofoed (Lobbæk Byggeforretning), Entreprenørfirmaet Jens Møller Gudhjem A/S. Hans Bech kom til at stå i spidsen som hovedaktionær og direktør for en af Bornholms store virksomheder i 31 år, helt frem til 2015.

Han var noget af en iværksætter og etablerede i 2008 sammen med Ole Kofod i Hasle Bornholms Fibernet, som de i 2015 solgte til Born Fiber.

– Jeg kendte ham som en ualmindelig dygtig erhvervsmand og entreprenør. Han var god til at tænke nye tanker og få dem ført dem ud i livet. Han var skarp i detaljerne og kunne gennemskue småtterier, som vi andre måske overså. Han havde en levende interesse for nye ting, og han var hurtigt med på ideen, da jeg kontaktede ham om fibernettet. Han havde en klar holdning om, hvordan vi skulle få fibernettet rundt på Bornholm, og det viste sig også at være det rigtige. Så han har helt klart en stor andel i etableringen af øens fibernet, siger Ole Kofod.

Svaneke Skole

Hans Bech har haft poster i mange bestyrelser. Han har blandt andet været formand for Bornholms Erhvervsråd i seks år. Hans hjerte bankede specielt for hjembyen Svaneke, og da kommunen for fem år siden lukkede den lokale skole, var Hans Bech en af dem, der gik ind og sikrede, at den nye Svaneke Friskole kunne overtage skolebygningerne.

Kræftens Bekæmpelse nød også godt af Hans Bechs støtte.

Entreprenøren havde allerede som 60-årig været meget syg af kræft, men syntes stadig, at arbejdet var for sjovt til at stoppe:

– Jeg har været derude, hvor det gjaldt om at holde fast med de stærke negle, sagde han i et fødselsdagsinterview til Bornholms Tidende.

Et stort engagement

I Hans Bechs sidste år, som var præget af sygdom, fik han god hjælp af niecen Birgitte Jørgensen:

– Han var forretningsmand. Nogle vil nok sige hård, men når man fik lov til at komme ind på ham, var han blød, sød og hjælpsom, og en mand med et stort engagement – især i lokalsamfundet på flere måder. Selv om han var syg, havde han stadig et kæmpe engagement og ville gerne dele ud af sin viden. Jeg ved, at mange har brugt ham som sparringspartner, og han var glad for at kunne bidrage, siger Birgitte Jørgensen.