Jørgen Hammer. Foto: Jens-Erik Larsen

Bornholms Borgerforeninger: Formanden tager en tørn til

Jørgen Hammer tager en tørn til som formand for Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS).

79-årige Jørgen Hammer havde ellers tidligere i år bebudet, at han ville trække sig fra formandsposterne i de bornholmske foreninger, hvor han har været involveret i mange år. Det er også sket langt hen ad vejen. Han er stoppet som formand for Nyker Borgerforening efter mere end 30 år, og han er nu menigt medlem af bestyrelserne i Europabevægelsen på Bornholm og LAG-Bornholm.

– Jeg havde meldt ud i BBS, at jeg ønskede at stoppe og efterlyste interesserede til at stille op. Men der var sgu ikke nogen. Det havde vi erkendt kunne blive et problem, så på et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen havde vi drøftet situationen, og jeg gav tilsagn om, at hvis de øvrige i bestyrelsen “ville mig” og aflastede mig, så ville jeg ikke løbe fra pinden. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi har noget styrke og kan tage nogle initiativer. Så jeg valgte at tilbyde at blive, hvis man ikke kunne finde en afløser, siger Jørgen Hammer.

Resultatet blev, at Jørgen Hammer blev genvalgt for to år.

Jørgen Hammer var initiativtager og har været formand for BBS, siden foreningen blev stiftet i 2002, og han erkender da også, at BBS er et hjertebarn for ham.

– Jeg har også gjort op med mig selv, at jeg i et eller andet omfang fortsætter i 4-Kløver-Klyngen for at hjælpe det barn på vej, siger Jørgen Hammer.

28

Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) har 28 borgerforeninger, fællesforeninger, byting og fællesråd på Bornholm som medlemmer.

Samvirkets formål er at varetage de bornholmske borgerforeningers og lokalsamfunds interesser i Bornholms Regionskommune.