Skt. Nicolai Kirke i Rønne er den største modtager af kirkeskat her på øen. Arkivfoto: Berit Hvassum

Færre medlemmer fører til faldende provenu fra kirkeskat

KIRKE

Den bornholmske kirkeskat fastsættes igen næste år til 0,93 procent.

Det fremgår af kommunens budget, hvor den lokale kirkeskat baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat. Bornholmernes kirkeskatteindbetalinger indbringer i alt 47,4 millioner kroner. Det er 800.000 kroner færre end sidste år, og det hænger sammen med, at færre bornholmere er medlemmer af folkekirken.

Danmarks Statistiks nyeste tal fra juli viser, at 78,8 procent af bornholmerne er medlemmer af folkekirken. Det er et fald på 0,6 procentpoint sammenlignet med samme tidspunkt i 2019.

8.390 bornholmere er ikke medlemmer af folkekirken. For fem år siden var det kun 7.042 personer, der stod uden for folkekirken. I samme periode er medlemstallet faldet med næsten 1.700 personer – til 31.194. Tilslutningen til folkekirken ligger dog fortsat et godt stykke over landsgennemsnittet.

Af kirkeskatten uddeles tre fjerdedele til de enkelte kirkers kirkekasser. Fordelingsnøglen betyder, at Skt. Nicolai Kirke i Rønne som den største modtager kan forvente 5,39 millioner kroner næste år, mens 2,25 millioner kroner afsættes til Rønne Kirkegård.

Kirkeskatten er hovedkilden til betaling af præsternes løn, vedligeholdelse af kirkerne og kirkelige aktiviteter, og den varierer meget på tværs af kommunerne. I velhavende Gentofte er satsen på 0,39 procent, mens medlemmer af folkekirken på Læsø betaler 1,30 procent i kirkeskat. Den bornholmske kirkeskattesats på 0,93 procent er 0,06 procentpoint over landsgennemsnittet i 2019.

 

 

Sådan fordeles kirkeskatten

Tre fjerdedele af kirkeskatten går til kirkekasserne i de enkelte sogne:

Allinge 1.710.300

Bodilsker 1.257.800

Gudhjem 1.406.300

Hasle 1.352.500

Ibsker 1.474.600

Klemensker-Rø 2.010.200

Knudsker 1.678.400

Nexø 2.294.100

Nyker 1.536.700

Nylars 886.600

Olsker 1.728.000

Poulsker 1.179.500

Rutsker 871.000

Rønne Kirke 5.389.900

Rønne Kirkegård 2.245.500

Svaneke 1.466.600

Vestermarie 1.242.500

Østerlars 1.156.564

Østermarie 1.301.100

Aaker/Pedersker 3.453.600

Stiftsøvrigheden tildeles 8.113.694 kroner, mens der afsættes 1.774.100 kroner til provstiudvalgskassen og 1.880.000 til en reservepulje.