Carsten Scheibye mener, at der er behov for at kigge mere nuanceret på udbuddet af boliger til ældre. Arkivfoto: Berit Hvassum

Carsten Scheibye: Der er brug for flere forskellige boligtilbud til ældre

ÆLDRE

– Vi vil gerne være sikre på, at vi gør det rigtige, siger Carsten Scheibye (V) om kommunalbestyrelsens beslutning om i første halvår af 2021 at genoverveje behovet for at bygge et plejecenter i Hasle.

– Der er ændret lidt på befolkningssammensætningen, der er lidt forskellige efterspørgsler, vi skal diskutere priser, grund og andre ting. Jeg opfatter det som, at kommunalbestyrelsen deler interessen for at skabe flere plejecenterfaciliteter, men at vi skal have opdateret beslutningsgrundlaget, siger Carsten Scheibye.

En stor opgave

Bliver der brug for flere plejecenterboliger – eller bliver det mere sådan, at vi mere går over til seniorboliger/bofællesskaber?

– Jeg tror, det bliver begge dele. En tidligere kollega i kommunalbestyrelsen sagde, at vi skulle tale om flere aldre end tre – de unge, dem i arbejdsstyrken og de ældre. For der er mange måder at blive ældre på. Hvis vi vil være et moderne og attraktivt lokalmiljø for alle aldersgrupper, skal vi sørge for også at have særlige tilbud. Det handler både om plejeboliger, men også mere specialiserede tilbud, som vi får brug for, når vi bliver ældre og ældre. Nogle har et helbredsforløb, andre har et andet. Inden vi taler om de specialiserede plejetilbud, får vi brug for flere tilbud, der skaber nogle andre og bredere og attraktive rammer – for eksempel ældreboliger og ældrekollektiver, mener Carsten Scheibye.

Venstreformanden tilføjer, at han tror, at kommunalbestyrelsen har en stor opgave i at sikre dette udbud. Det handler ikke nødvendigvis kun om at rejse kapital, men også om, at der tænkes i lokalplaner for kommende byggerier:

– Jeg tror for eksempel, at der vil være gode muligheder for at bygge ældrekollektivboliger på en af de andre grunde i Hasle, der var i spil til plejecentret, siger Carsten Scheibye.

Mere nuanceret

– Vi skal se mere nuanceret på området. Vi skal anerkende, at der er mange forskellige faser i livet, som kalder på forskellige servicetilbud og ønsker til tilværelsen. Så når vi taler rammer, skal vi tænke i plejecentre og andre omsorgsboliger af forskellig art. Jeg tror, at vi kommer til at bruge flere af dem.

– Jeg synes desværre, at det i debatterne kan blive fremstillet problematisk, at vi har mange ældre borgere på Bornholm. Jeg synes, det er dejligt. Problemet er, at vi ikke har en stor nok arbejdsstyrke, der er i beskæftigelse, slutter Carsten Scheibye.

 

Det skal vurderes, om plejehjemmet Toftegården kan renoveres og bevares som Bornholms eneste plejehjem. Foto: Jens-Erik Larsen

Toftegården kan bevares

Plejehjemmet Toftegården i Hasle har tidligere været forudsat lukket, når et nyt plejecenter i Hasle stod klar, men nu ligger der i beslutningen i budgetforliget, at man i 2021 skal vurdere behovet for vedligeholdelse på Toftegården:

– Jeg ser Toftegården som en aktiv medspiller. Jeg synes, at Toftegården har mange kvaliteter, men der er ingen tvivl om, at den trænger til et vedligeholdelsesmæssigt løft. Jeg håber, at Toftegården indgår meget tydeligt i de overvejelser, der kan være. Jeg kan godt se, at man kan bruge elementer fra Toftegården. Også fordi det er et plejehjemstilbud, siger Carsten Scheibye.