R¿nne og Nex¿ Hjemmev¾rnskompagni holder skyde¿velse pŒ Raghammer med en svensk panserbrydende granat.

Delingsfører efter 50 år i hjemmeværnet: Man skal passe på sin ø

Lørdag holdt hjemmeværnet øvelse på Raghammer skydeterræn.

– Der var 100 procents træf. Det er faktisk ret godt, udbryder kompagnichef Anders Marcussen imponeret, da den sidste af de 12 svenske dysekanoner eksploderer i et drøn, der kan høres langt inde i Almindingens skove.

– Frivillighed, at have med mennesker at gøre, at gøre en forskel.

Det er nøgleordene, når Anders Marcussen skal forklare, hvorfor han er aktiv i Rønne og Nexøs Hjemmeværnskompagni.

– Og så er det selvfølgelig i tilfælde af, at vi skal forsvare Danmark en dag, og for at gøre samfundsnytte i det hele taget, tilføjer han.

Vi får snart nye kanoner

De 65 frivillige i Rønne og Nexøs Hjemmeværnskompagni er en blanding af IT-supportere, sygeplejestuderende, mekanikere og andet godtfolk. De er delt op i to delinger, infanteriet og bevogtningsdelingen, samt kommandodelingen, som udgør hjemmeværnets øverste ledelse. Kommandodelingen koordinerer typisk med Flyvevåbnet eller kasernen, eller, hvis der er tale om civile opgaver, politiet eller beredskabsstyrelsen.

Formålet med lørdagens hjemmeværnsøvelse på Raghammer er at uddanne personel og vedligeholde udstyr, blandt andet ved at træne almindelig skydepræcision mod faste og bevægelige mål.

Den slags øvelser holder hjemmeværnet hveranden måned, og her skydes både med let maskingevær og let støttevåben på distancerne 300, 550 og 600 meter.

Lørdagens øvelse markerede også afskeden med de tunge panserkanoner fra Sverige.

– Vi får snart nye kanoner, som kan bæres. De larmer ikke så meget, siger Hanne Hueg, tidligere næstkommanderende i Rønne Hjemmeværnskompagni, nuværende delingsfører og informationsofficer i Rønne og Nexøs Hjemmeværnskompagni.

Hanne Hueg, delingsfører ved Rønne og Nexøs Hjemmeværnskompagni.

Svenskerne opruster

Hanne Hueg meldte sig ind i hjemmeværnet som 17-årig i 1968 – året, hvor den anden halvdel af hendes årgang kastede sig ud i en fredelig ungdomsrevolution.

– Jeg gik lidt stille med dørene, indrømmer hun og smiler.

For hende var der imidlertid ingen tvivl om, hvilken vej hun skulle gå.

– Jeg kommer fra en hjemmeværnsfamilie på Bornholm. Min far, Svend Aage Koefoed, var modstandsmand i København under Andens Verdenskrig, og han blev senere delingsfører i det her kompagni, siger 70-årige Hanne Hueg, der i dag er pensioneret skolelærer.

– Det lå i luften, at man skal passe på sin ø.

Det gør det stadig, men af helt andre grunde, siger hun.

– Svenskerne opruster. De putter 27 milliarder i forsvaret i de kommende år, blandt andet fordi der oprustes i Rusland. Nato har baser i Baltikum. Det er ikke længere så gennemsigtigt, som det var efter Murens fald, siger Hanne Hueg.

Weekendøvelse aflyst

Rønne og Nexøs Hjemmeværnskompagni deltager jævnligt i militærets øvelser på Bornholm, men det har ligget lidt stille med aktiviteterne siden corona-epidemien lukkede store dele af landet ned i marts.

Hjemmeværnets aktiviteter på Raghammer lørdag skulle efter planen have været et stort weekendprogram, men det endte altså med at blive en mindre, men særdeles slagkraftig øvelse.

 

Infanteridelingens opgaver:

– angreb

– opklaring til fods

– patrulje med henblik på angreb

– kamp fra stilling

Bevogtningsdelingens opgaver:

– bevogtning af militære installationer

– bevogtning af kompagniets kommandostation

– træningsenhed til infanteridelingen

Kommandodelingens opgaver:

– være serviceorgan for infanteridelingen og bevogtningsdelingen

– planlægge og gennemføre uddannelse og øvelser

– oprette og bemande kompagniets kommandostation