Helligdommen nær Rø skal nu med al sandsynlighed undersøges for genstande af arkæologisk interesse, ligesom undergrundens beskaffenhed skal kortlægges. Det sker, fordi der tegner sig et politisk flertal for at frigive en kommunal million kroner til formålet. Arkivfoto: Berit Hvassum

Borgmesteren er positiv – vil frigive risikovillig million til museumsbyggeri

MUSEUM

Der tegner sig et politisk flertal for, at Bornholms Regionskommune frigiver en million kroner til, at der kan blive lavet arkæologiske og geofysiske forundersøgelser på Helligdommen forud for en udbygning af Bornholms Kunstmuseum. I øjeblikket er den lokalplan, der skal muliggøre byggeriet af Bornholms Museumscenter, blevet bragt for Planklagenævnet af borgere, der forholder sig kritisk til processen. Det er en process, der ifølge Bornholms Regionskommunes embedsværk kan tage op mod et år.

Man ville så måske tro, at projektet ville ligge på is, indtil Planklagenævnet har fundet ud af, om der overhovedet må bygges på Helligdommen. Men for at undgå, at klagen forsinker det mulige byggeri for meget, har Bornholms Museumsfond – der er bygherre – bedt Bornholms Regionskommune om at frigive en million kroner af de penge, som kommunen alligevel har sat af til projektet. Pengene skal bruges til at få undersøgt, om der er genstande af arkæologisk værdi på Helligdommen samt kvaliteten af den klippegrund, der skal bygges på.

Politikere nikker

Forespørgslen er nu blevet behandlet i både job-, udviklings- og fritidsudvalget samt i økonomi-, erhvervs- og planudvalget. I begge udvalg har der stort set været politisk enighed om at give Bornholms Museumsfond millionen. Kun Enhedslisten har fastholdt en konsekvent modstand mod byggeriet.

Formand for økonomi-, erhvervs- og planudvalget, borgmester Winni Grosbøll (S), er klar til at miste en million kroner i tilfælde af, at Planklagenævnet ender med at afgøre, at der ikke må bygges.

– Den finansiering, museumsfonden har tilvejebragt, er bundet til, at man kan gå i gang med projektet. Derfor kunne man ligge stille. Men museumsfonden vil gerne udnytte ventetiden til at lave arkæologiske forundersøgelser og afklare, hvilket grundlag man skal bygge på. Vi i økonomi-, erhvervs- og planudvalget nikker til, at man ud af de penge, vi som kommune har givet, frigiver en million kroner til det formål.

– Vi har selvfølgelig gjort os den overvejelse, at Planklagenævnet kan komme med en afgørelse, der går imod byggeriet. Vi ved godt, at en million i så fald kan være tabt. Så det er risikovillig kapital. Men vi har et påbud fra Kulturstyrelsen om, at vi skal have ordentlige museums- og magasinfaciliteter, og vi vurderer, at det vil skade projektet rigtig meget, hvis ikke man får lavet undersøgelserne nu, siger Winni Grosbøll.

Den endelige politiske beslutning om at frigive penge til Bornholms Museumsfond bliver truffet af kommunalbestyrelsen.

Udbygningen af Bornholms Kunstmuseum skal resultere i det storstilede projekt Bornholms Museumscenter, der udover kunsthistorie også skal formidle kulturhistorie og lys.