Anders Mahler får ros af chefredaktøren i lørdagens leder. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

En borger fik ret

LEDER

De har travlt hos kommunen. Også med private kloakker, som ikke længere kan leve op til miljøkravene. Flere tusinde borgere står foran at få besøg af gravemaskiner. Snart kommer et brev fra Beof til dem, om at nu er turen til at få separeret spildevand fra regnvand kommet til dem. Flere steder skal der også sprænges granit væk, før de nye kloakker kan stå klar.

Det er dyrt, og det er borgerne, der står med regningen. Det er i sig selv en halvbitter pille at sluge. Men når man så tilmed føler sig udsat for forskelsbehandling, så vil pillen måske slet ikke ned.

Hvis reglerne gælder for alle, skal der
også sanktioneres konsekvent efter dem.

En af dem, der er stået frem, er Anders Mahler på Svanekevej. Han har klaget over, at cirka halvdelen af vejens beboere ikke har fulgt henvisningen om at tilslutte sig den skelbrønd, som i 2016 blev nedgravet i fortovet ud for husejernes matrikler.

– Det rammer mig på min retsfølelse, siger den 30-årige maskinmester.

Selv fulgte han punktligt kommunens anvisning og brugte som studerende godt 42.000 kroner på det.

Anders Mahler forklarer, at han efterfølgende flere gange har kontaktet Bornholms Regionskommune for at orientere om den manglende håndhævelse af påbuddet. Men intet er sket, mener han.

I første omgang bliver kritikken fra Anders Mahler afvist over for Bornholms Tidende.

– Vi har ikke nogen udeståender på Svanekevej i Rønne, lød det fra Klaus Vesløv, kommunikationschef i Beof.

Men han var åbenbart ikke helt korrekt klædt på. For på et møde, Bornholms Tidende havde med kommunen onsdag, hvor vi blandt andet gennemgik kritikken fra bornholmske borgere, erkendte kommunen, at Anders Mahler har en pointe. Der er borgere, der ikke har tilsluttet sig, uden det har fået konsekvens, selv om andre har betalt og fulgt myndighedernes anvisninger.

Michael Brandt-Bernbom, afdelingsleder i Center for Natur og Miljø i Bornholms Regionskommune, forklarer, at sagspres har forhindret ham i at skrive et påbud til synderne.

– Det har jeg ikke nået endnu, siger han og understreger, at Anders Mahler har gjort det rigtige.

– Dem, der er nogle barylere, det er dem, som jeg skal bruge tid på at komme efter, siger Brandt-Bernbom.

Sagen er selvfølgelig ikke jordens undergang. Men det er heller ikke klædeligt, at en lovlydig borger, der gør som kommunen anviser, ikke føler sig taget alvorligt, når han henvender sig med en sag, som der er substans i.

Hvis reglerne gælder for alle, skal der også sanktioneres konsekvent efter dem. Ellers opfinder folk egne regler, og så bryder systemet helt sammen.

Og vi kan jo godt forstå forklaringen, da vi først får den. Bemandingen i Natur og Miljø har ifølge Brandt-Bernbom været presset i årevis.

– Jeg har siddet i en virkelighed, hvor jeg har skullet spare år efter år. Det er faktisk første år, jeg får noget, siger Michael Brandt-Bernbom, som med det seneste budgetforlig har fået tilført midler, så han kan mande op i spildevandsafdelingen med 33 procent.

Ros til Anders Mahler for at blive ved at spørge. Og selv have orden i sine sager.