Coronasmitten breder sig på minkfarme i Nordjylland. Det skaber bekymring blandt de lokale pelsdyravlere. Eget foto

Bekymring blandt bornholmske minkavlere: ‘Det er drastiske midler, de tager i brug i øjeblikket’

LANDBRUG

De har prøvet det før, de bornholmske minkavlere. For fire år siden blev der fundet rester af den smitsomme MRSA-virus på en af de fem bornholmske minkfarme, og alarmklokkerne begyndte at ringe. Men da der ikke blev fundet sygdom blandt dyrene, antog man, at sporene stammede fra foderet, og bekymringen gik i sig selv igen.

Nu er minkavlere i hele landet berørt af en ny og mere alvorlig virus, covid-19, som har vist sig at smitte fra menneske til mink.

– Det er straks mere alvorligt, siger Erik Pedersen, formand for Bornholms Pelsdyravlerforening:

– Vi ved jo ikke, om smitten går den anden vej også, siger han til Bornholms Tidende.

Tager prøver hver tredje uge

Smitten blandt mink er indtil videre begrænset til Nordjylland, hvor en million dyr nu skal slås ned efter ordre fra fødevareminister Mogens Jensen (S).

Udmeldingen fra Fødevareministeriet kom torsdag, efter at der er blevet konstateret smitte på 41 farme i landsdelen nord for Limfjorden. Yderligere 20 minkfarme er under mistanke.

Erik Pedersen følger udviklingen med bekymring.

– Jeg synes, det er drastiske midler, de tager i brug i øjeblikket. Der er jo også afstandsgrænsen på otte kilometer. Hvis der er smitte på en farm, så tager de dyrene på alle de farme, der er indenfor otte kilometer og slår dem ned også, siger han.

 

38.000

mink er der cirka på Bornholm. De 30.000 pelses til november, oplyser Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste

 

Erik Pedersen fortæller, at minkavlere følger en fast procedure for at monitorere alle former for smitte.

– Vi tager prøver af fem døde dyr hver tredje uge og sender dem ind til Statens Serum Institut. Og vi får svar tilbage, uanset om der er noget eller ej, siger han.

Ingen garanti at bo i Østersøen

Hverdagen påvirkes i det hele taget voldsomt af smittefaren, fortæller Erik Pedersen, der bestyrer to minkfarme i Rø. Han har blandt andet gået med mundbind i 14 dage, hvilket besværliggør fysisk arbejde.

– Vi må ikke lukke folk ind til minkene overhovedet. Og vi tester os selv hver uge, som myndighederne anbefaler, siger han.

Indtil videre er smitten begrænset til Nordjylland. Det er langt fra Bornholm, og desuden kunne man måske forledes til at tro, at det skaber et vist værn mod smittespredning at bo på en ø.

Den teori kan Erik Pedersen imidlertid ikke støtte 100 procent op om.

– Det er ingen garanti at bo i Østersøen. Se på Læsø, der er lige kommet to tilfælde, siger han.

Han og hans kolleger tager derfor deres forholdsregler, indtil covid-19 er definitivt udryddet. Det gælder også uden for arbejdstid.

– Ja, det gør vi. Vi er kun sammen med dem, vi har mest tillid til, siger Erik Pedersen.

Han har ingen forventninger om, at covid-19 går væk inden for en overskuelig fremtid.

– Der kan gå halvandet år, to år. Det forsvinder ikke, før de har fundet en vaccine.

 

 

Skærpede restriktioner

Fødevarestyrelsen har siden juni stået for covid-19-overvågning af minkfarmene. I juni viste en stikprøveundersøgelse blandt 125 minkbesætninger, svarende til 10 procent af de danske minkfarme, ingen fund af covid-19. I juli iværksatte regeringen en overvågning, som indebærer, at alle danske minkfarmere skal indsende døde mink til covid-19-test. Samtidig er det nu et lovkrav, at alle, der færdes i minkbesætninger, bruger værnemidler og udarbejder en detaljeret plan for smittebeskyttelse.

Kilde: Fødevarestyrelsen