Ukendt fotograf

Svanekes 400 år blev fejret af kongefamilien

TILBAGEBLIK

Da Svaneke by i 1955 fejrede sit 400 års købstadsjubilæum fik byen flot besøg af kongefamilien, der blev modtaget af et myldrende menneskehav. Kong Frederik den 9. førte selv sin store, åbne Bentley og havde dronning Ingrid ved sin side. Og de yngre prinsesser fulgte efter i en anden bil.

På den runde dag var der flere flotte indslag. Byen fik musikalsk besøg af en 60 mand stor drengegarde fra Vordingborg – Prins Jørgens Garde.

Borgmester Emil Andersen nedlagde en krans ved Madvigs Minde til minde om byens stolthed, sprogforskeren og politikeren Johan Nikolai Madvig. Svanekes store søn nåede i øvrigt selv at overvære afsløringen af bronzebusten i 1874.

Kongen talte begejstret til de mange fremmødte bornholmere, hvori han ønskede for byen, at ”den måtte blomstre og blive stor og stærk.”

Ifølge Bornholms Tidende udsendte reporter fulgte derefter et bevægende øjeblik, da Oluf Høst blev udnævnt til Svanekes æresborger som den første siden ovennævnte J.N. Madvig cirka 80 år tidligere.

Ukendt fotograf.