Bytingets formand vil gerne vide mere om den udvikling, som nu sår tvivl om behovet for et nyt plejecenter i Hasle. Foto: Jens-Erik Larsen

Bytingets store ønske: Plejecenter skal bygges eller Toftegården renoveres

ÆLDRE

– Vi ønsker ikke at være i tvivl om, at der enten bliver bygget et nyt plejecenter, eller at Toftegården bliver bevaret og renoveres. Det er det vigtige for os, understreger Kaj Erik Mortensen, formand for Hasle Byting.

En yderligere udskydelse af det planlagte plejecenterbyggeri i Hasle (Bykær) har skabt tvivl om, hvorvidt Plejecenter Bykær bliver bygget eller måske bliver et reduceret projekt. Planerne skal opdateres i første halvår af 2021, hvor man også skal vurdere behovet for vedligeholdelse af plejehjemmet Toftegården i Hasle.

I den oprindelige plan gik man ud fra, at et nyt plejecenter i Hasle skulle erstatte Toftegården.

Kaj Erik Mortensen ser gerne meget mere byggeri i Hasle. Foto: Jacob Jepsen

Fornuftigt, men…

– Det er selvfølgelig fornuftigt at undersøge tingene. Men det har der vel været god tid til. Jeg kunne som borger godt tænke mig nogle flere oplysninger om, hvad det er for en udvikling, som har ændret tingene så meget. For der kommer jo flere og flere ældre, siger Kaj Erik Mortensen.

– Det har stået på længe efterhånden, og vi har været med i forskellige arbejdsgrupper. Man må håbe, at politikerne nu går ind og finder ud af, hvad de vil. Vi er overbeviste om, at behovet er der, og at faciliteterne skal være i Hasle. Vi går ud fra, at der kommer et plejecenter. Men hvis man vurderer, at Toftegården kan udfylde behovet, er det bare det, tilføjer formanden for bytinget.

Kaj Erik Mortensen henviser i øvrigt til bytingets høringssvar fra 2016 om “Toftegårdens fremtid – analyse af fremtidigt plejeboligbehov”, hvori bytinget blandt andet skriver:

“En kommende ny placering i Hasle er i god overensstemmelse med alle de ønsker, der hidtil er kommet fra nuværende brugere, pårørende, politikere, organisationer og helt almindelige borgere om placeringen af et fremtidens plejehjem/plejecenter”.

Mangfoldighed

Bytingets interesse for boligbyggeri stopper ikke med et plejecenter/plejehjem:

– Attraktive seniorboliger/bofællesskaber vil også være fint. Vi kan godt pege på nogle steder, hvor det vil være oplagt at bygge. Man behøver ikke kun gå ud i periferien af Hasle. Man kan også gå ind i bymidten og finde egnede placeringer, hvor der er områder, der godt kunne trænge til et pift.

– Vi er meget interesserede i en mangfoldighed på boligmarkedet, og vi vil gerne have friholdt noget af den ældre boligmasse, så vi også kan tiltrække tilflyttere. Vi forsøger at skubbe lidt på i den udvikling. Vi vil meget gerne have, at der sker noget. Vi har også bemærket, at direktør Jens Koefoed fra PL Entreprise har sagt, at han også vil kigge udenfor Rønne, når der skal laves nye projekter, slutter Kaj Erik Mortensen.

 

 

Budgetforliget

I budgetforliget for 2021 står der:

“Etableringen af et nyt plejecenter i Hasle (Bykær) udskydes endnu et år. I første halvår 2021 opdateres beslutningsgrundlaget for at etablere plejecenteret til politisk drøftelse.

Det skyldes, at udviklingen giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved behovet for plejeboliger trods et stigende antal ældre.

I den forbindelse skal behovet for vedligeholdelse på det nuværende plejehjem i Hasle (Toftegården) vurderes.”.

 

 

 

Hasle Byting

Hasle Byting er en paraplyforening med 32 foreninger/institutioner i Hasle by, Vang, Rutsker, Teglkås, Helligpeder og Sorthat-Muleby som medlemmer.