Københavns Professionshøjskole vil nu ansætte en daglig koordinator på læreruddannelsen på Bornholm. Det sker fire måneder efter, at de nedlagde Andreas Grosbølls stilling som lokal uddannelsesleder. Fyringen af Andreas Grosbøll fik de studerende til at organisere sig, blandt andet for at have en stærkere fælles stemme ved fremtidige ledelsesbeslutninger på Københavns Professionshøjskole Bornholm. Foto: Jacob Jepsen

Først blev lokal lederstilling nedlagt – nu søger læreruddannelsen en daglig koordinator

UDDANNELSE

Københavns Professionshøjskole søger en lektor eller adjunkt til læreruddannelsen på Bornholm. Foruden undervisning inden for Lærerens Grundfaglighed skal vedkommende varetage opgaven som daglig koordinator på uddannelsen.

Det fremgår af et stillingsopslag på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

 

Det er vigtigt,
at der er en,
de studerende
kan gå til

 

Stillingsopslaget kommer fire måneder efter, at Københavns Professionshøjskole nedlagde stillingen som lokal uddannelsesleder for pædagog- og læreruddannelsen og i stedet fordelte ledelsen på to uddannelsesledere i København. Stillingen som lokal uddannelsesleder havde indtil da tilhørt Andreas Grosbøll, og fyringen af ham skabte uro blandt de studerende, som frygtede, hvad en manglende lokal ledelse ville betyde for deres uddannelser.

De studerende blev dengang lovet lokale koordinatorer, og nu er Københavns Professionshøjskole altså i gang med at finde en underviser og daglig koordinator til læreruddannelsen.

Lis Madsen, der er institutchef for Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, forklarer hvorfor:

– Vi har brug for en underviser, der også kan varetage funktionen som koordinator på uddannelsen, fordi vi gerne vil styrke uddannelsesmiljøet på læreruddannelsen på Bornholm. Pt har vi ikke nogen ansatte på læreruddannelsen, som også bor på Bornholm. Det vil vi gerne have fremadrettet. Vi har haft god brug af en ansat på pædagoguddannelsen, som har varetaget den koordinerende funktion indtil nu, men vil vi gerne opbygge den funktion på læreruddannelsen, siger hun.

Lis Madsen mener, at en daglig koordinator vil styrke uddannelsen, fordi der er koordineringsopgaver lokalt, som ikke skal løses af ledelsen i København, og fordi det kan give de studerende en tryghed med en person, som er fysisk til stede.

– Det er vigtigt, at der er en, de studerende kan gå til. Nu kan de se frem til, at de får en, de lærer at kende som både underviser og koordinator. En, som de kan gå til i dagligdagen, og som kender læreruddannelsens krinkelkroge og har kontakten til ledelsen i København, siger hun.

En anden funktion

Den nye underviser og koordinator skal ifølge stillingsopslaget være “daglig koordinator for læreruddannelsen på Bornholm” samt “bindeleddet mellem uddannelsen i København og Rønne”.

Vedkommende skal “understøtte valgprocedurer og praktikforløb”, “samarbejde med de andre videregående uddannelser i Rønne” og “være i løbende dialog med de studerende om undervisnings- og studievilkår på Bornholm”. Opgaver, som Andreas Grosbøll varetog, da han var uddannelsesleder.

Lis Madsen mener ikke, det er mærkeligt, at Københavns Professionshøjskole først nedlagde stillingen som lokal uddannelsesleder for derefter at søge en daglig koordinator, som skal løse de samme opgaver, som Andreas Grosbøll varetog.

– Det er to forskellige funktioner. Et vigtigt led i omorganiseringen var, at vi ville skærpe vores ledelsesfokus og have en koordinerende funktion lokalt. Det er normalt ikke uddannelseslederen, der vejleder de studerende i stort og småt på uddannelsen og har den daglige kontakt til for eksempel praktikskoler. Det hører til hos en koordinerende funktion, og vi har siden omorganiseringen været klar over, at vi skulle have en koordinerende funktion på læreruddannelsen på Bornholm, siger Lis Madsen.

Styrke i to ledelser

Andreas Grosbøll var uddannelsesleder for både pædagog- og læreruddannelsen, da hans stilling blev nedlagt.

Nu har uddannelserne to adskilte ledelser. Svende Svendsen, der også har ansvaret for uddannelsesstationen i Helsingør, er nu uddannelsesleder for læreruddannelsen på Bornholm, mens pædagoguddannelsen på Bornholm ledes af uddannelsesleder Randi Bjørndal Jensen, som også er uddannelsesleder for pædagoguddannelsen på Campus Carlsberg i København.

Lis Madsen mener, det er en styrkelse af læreruddannelsen på Bornholm, at ledelsen af pædagog- og læreruddannelsen fremadrettet er delt i to.

– En af grundene til omorganiseringen var også, at vi ville have et stærkere uddannelsesfokus. Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen på Bornholm har et godt samarbejde, men man uddannelser sig til to forskellige fag. Det vil vi gerne have større fokus på, og det er også et led i kvalitetssikringen af uddannelsen, at man ikke tænker tværgående i alt, siger hun.

Stillingen som underviser og daglig koordinator skal ifølge stillingsopslaget besættes senest 1. januar 2021. Det fremgår også af stillingsopslaget, at det primære arbejdssted er Bornholm, men at der kan forekomme undervisning på andre af Københavns Professionshøjskoles adresser.

Foto: Jacob Jepsen