Det tidligere Allinge-Gudhjem Rådhus i Tejn kan i fremtiden blive forskningscenter for arkæologi i østersøområdet. Politikerne afviser i hvert fald ikke idéen. Arkivfoto: Allan Rieck

Borgmesteren vil undersøge, om rådhus kan blive forskningscenter

UDVIKLING 

Bornholms Museum har måttet droppe at etablere et magasin og arkæologiske forskningsfaciliteter i de tidligere frysehuse på Tejn Havn. Faren for oversvømmelse er blevet vurderet for stor af ingeniørvirksomheden Niras.

 

Et arkæologisk center
med forskere og studerende
vil kunne skabe liv i Tejn.

 

Direktør for Bornholms Museum Jacob Bjerring-Hansen fortalte i den forbindelse, at museet vil foretrække, at det såkaldte Bevaringscenter Bornholm fortsat skal ligge i Tejn. Dels har byen taget utrolig positivt imod byggeriet, og dels ligger Tejn tæt på Helligdommen, hvor der er planer om at bygge et stort museumscenter. Museumsdirektøren vurderede, at dele af det tidligere Allinge-Gudhjem Rådhus på Skovløkken måske kunne indgå i bevaringscenteret.

Den idé ser politikerne i kommunens Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg med velvillighed på. Det fortæller formand i udvalget og borgmester Winni Grosbøll (S), som dog understreger, at løsningen vil kræve, at en større kabale går op.

– Museet har rettet henvendelse til kommunen og spurgt, om planerne på havnen kan rykke op til Skovløkken, så det bliver det nye arkæologiske center. Min oplevelse er, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget synes, det er en rigtig god idé. Vi er forpligtede på, at der bliver etableret magasiner til kulturarven, og et arkæologisk center med forskere og studerende vil kunne skabe liv i Tejn.

– Men vi har Tejn Rådhus fyldt med medarbejdere (bygningerne bruges i øjeblikket blandt andre af Byg, Plan, Ejendomme og Drift samt Natur og Miljø, red.), og vi har planer om at flytte hjemmeplejen i Nord fra Allinge til Tejn, fordi den så vil ligge bedre i forhold til det område, den dækker. Men vi vil gerne se på det, siger Winni Grosbøll.

Skal bruge store kontorer

Bornholms Museum har peget på rådhuset i Tejn, fordi der allerede er planer om, at folk, der arbejder der, i fremtiden skal arbejde i Rønne. Sker det, vil der umiddelbart blive lokaler ledige.

Om det kan ende med, at hjemmeplejen skal dele dem med et arkæologisk center er endnu ikke undersøgt, men Jacob Bjerring-Hansen understreger, at det ønskede forskningscenter for arkæologi i østersøområdet langt fra vil kræve alle rådhusets kvadratmeter. Så bliver der bygget magasinbygninger på den nuværende parkeringsplads, vil Bevaringscenter Bornholm kunne blive en realitet, hvis museet kan flytte ind i dele af kontorbygningerne.

– Det er helt centralt for os, at vi får bedre plads til at huse de mange studerende og forskere, der graver og skriver specialer på øen. Det er ikke noget, vi som museum er forpligtede på at gøre, men det er noget, vi rigtig gerne vil tilbyde. Det vil opdyrke det arkæologiske felt, så der kommer flere forskere til øen, siger han.

– Rent kontormæssigt er det arkæologiske center egentlig ikke så krævende. Vi taler om et par store kontorer, hvor der kan sidde forskere og studerende. Alt, der vedrører analyse, opbevaring, samt tørring af ting fra udgravningerne, skal alligevel være der i forbindelse med magasinet.

Øens kulturarv kan ende ovre

Winni Grosbøll ser det som en vigtig opgave, at Bornholms Regionskommune hjælper Bornholms Museum med at sikre øens kulturarv.

– Vi har en stor interesse i, at der bliver fundet en løsning. Alternativet er at samlingerne forsvinder fra øen. Vi har fået et påbud fra Kulturstyrelsen, fordi de forhold, vi opbevarer kulturarven under, ikke er gode nok. Vi risikerer, at samlinger og alle arkæologiske fund forsvinder fra øen, fordi vi ikke kan opbevare dem forsvarligt. Så vi vil meget gerne være med til at finde en løsning, siger hun.

Bornholms Museum vurderer, at projektet med at bygge nye magasinbygninger og etablere et arkæologisk center på Skovløkken, vil koste 18,2 millioner kroner. Hvis altså kommunen lader museet overtage nogle af rådhusets kontorfaciliteter uden at kræve en større pose penge for dem.

Til sammenligning var projektet på Tejn Havn budgetteret til at koste omkring 15 millioner kroner.

Direktør for Bornholms Museum, Jacob Bjerring-Hansen, havde regnet med, at de tidligere frysehuse på Tejn Havn kunne ombygges til magasin og arkæologisk forskningscenter. Men der er fare for oversvømmelse, så nu ser han sig om efter et andet sted – gerne i Tejn. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen