Da finanskrisen brød ud, forsøgte man at spare sig ud af krisen. Det værste ved at spare sig ud af krisen er, at den så bliver dybere, og derfor havde vi en meget stor nedgang fra 2008, og det ramte især Bornholm ret hårdt, sagde Jens Christian Olsen i sin tale. Foto: Jens-Erik Larsen

LO-formand: ‘Vi sælger ikke ud’

ARBEJDSMARKED

– Vi er nødt til at sige, at nej, vi sælger ikke ud. Sådan siger Jens Christian Olsen, formand for LO-Bornholm.

Han henviser til, at for at sikre flest mulige job i coronakrisen, har fagforeningerne gået på kompromis med de overenskomstmæssige aftaler. Men både i sin skriftlige og sin mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet i LO Sektion Bornholm onsdag aften understregede han, at der altså er tale om midlertidige aftaler.

– Der har i krisehåndteringens tegn været udvist stor fleksibilitet fra fagforeningers og medarbejderrepræsentanters side. Men det har enkelte steder bagefter været nødvendigt at præcisere at det var nødforanstaltninger – ikke en ny praksis, der var indført. Enkelte steder på ledelsesniveau havde der ellers fejlagtigt indsneget sig denne opfattelse. Fagbevægelsen tager ansvar og viser fleksibilitet i krisesituationen – men giver ikke køb på opnåede rettigheder, fremgik det i den skriftlige beretning, som var sendt ud til medlemmerne.

Jens Christian Olsen understreger, at den ikke går.

– Det har været rart for nogle ledere, men vi har måttet understrege, at det er noget, vi gør for samfundets skyld og ikke en permanent løsning, og ikke noget vi tilsidesætter over længere tid. Vi har strakt os langt, men er nødt til at sige, at vi ikke sælger ud, for det kan blive en meget stor glidebane, siger Jens Christian Olsen.

I sin mundtlige beretning på mødet roste han det samarbejde, der på nationalt og lokalt plan har været mellem arbejdsmarkedet og regeringen, og lokalt med kommunen, da coronakrisen ramte.

– Heldigvis så havde vi der en meget stærk statsminister, en meget stærk regering, der valgte at sige, at vi ikke skal risikere fortidens synder. Da finanskrisen brød ud, forsøgte man at spare sig ud af krisen. Det værste ved at spare sig ud af krisen er, at den så bliver dybere, og derfor havde vi en meget stor nedgang fra 2008, og det ramte især Bornholm ret hårdt, sagde han i sin tale og pegede på, at man dengang skulle helt frem til 2015, før det begyndte at gå op igen.

– Men nu har man en regering, der rakte hånden ud til arbejdsmarkedets parter, og man havde i løbet af 24 timer den første trepartsaftale, som betød, at man skulle sætte hånden under lønarbejderne, sådan at man ikke fik sendt folk hjem på dagpenge, men kunne beholde dem i job Det var en fantastisk indsats, der blev gjort der, mener den lokale LO-formand.

Han slog også fast, at på Bornholm ramte coronakrisen meget hårdt i foråret.

– Vi havde stået i en situation, hvor man var bange for at vi ikke kunne skaffe den arbejdskraft, der var nødvendig til at kunne overleve og udvide de næste år. Men lige pludselig så stod vi i den modsatte situation. På beskæftigelsesområdet var det eneste råb før corona – skaf mere arbejdskraft. Her og nu. Men så pludselig kom coronaen, så var det en ny dagsorden. Kravet om arbejdskraft stoppede simpelthen natten over, og man begyndte at snakke om masseafskedigelser, og blandt andet Jensen Denmark blev hårdt ramt. Vi stod i den situation, at man i hvert fald på hotel- og restaurationsområdet kunne se, at alt gik i stå. 3F stod overfor en meget stor arbejdsløshed, og på metalområde har vi set en voldsom stigning i arbejdsløsheden. Man frygtede for, hvordan sommersæsonen ville se ud.

Dem der nyder og dem der snyder

– Der er fagforeningerne gået ind, rigtig kraftigt og hjulpet med at sikre, at Jensen overlevede. Vi havde frygtet, at også underleverandørerne ville tage meget stor skade, men de har vist sig at været utrolig konkurrencedygtige og omstiller til andre ting og har ikke lidt så stor skade, som man kunne have frygtet, sagde Jens Christian Olsen, som også havde en opsang til de fagforeninger, der ikke bidrager.

– Vi har vist, at vi tager ansvar. Vi skriver ofte, at vi er den overenskomstbærende del af fagforeningerne. Det gør vi også for at lægge afstand til dem, der ikke bibringer noget nyt, men bare snupper de goder, som vi forhandler hjem. Der er nogle, der yder, og der er nogle, der snyder, men jeg vil gå så vidt at sige, at de overenskomstbærende fagforeninger har vist, at vi også er samfundsbærende fagforeninger. Vi har været med til at hjælpe igennem den første del af den her krise Det betyder ikke, at vi giver køb på det hele. Det betyder heller ikke, at vi lukker øjet for enkelte dele af det, men vi kan forhandle os frem til nogle nødvendigheder i en periode, og det tager vi ansvar for, sagde han i sin mundtlige beretning.

Han kunne også fortælle om en øget interesse for at være organiseret.

– Det har været glædeligt – det er ikke i hobetal – men i flere organisationer har jeg hørt, at man har oplevet, at folk melder sig ind i den her periode, og der er flere firmaer, der har tegnet overenskomst.

 

 

Jens Skovgaard.Foto: Allan Rieck

Jens Skovgaard blev mindet: ‘Vi mangler en her i dag’

LO-Bornholm mistede i vinter et aktivt bestyrelsesmedlem, Jens Skovgaard. Han blev mindet ved repræsentantskabsmødet med et stående mindeord.

– Det er et stort tab for os. Jens Skovgaard var aktiv i skabelsen af LO-Bornholm og fagligt aktiv hele sit liv. Han har udført et utrætteligt arbejde og givet sit hjerteblod for medlemmerne og for fagforeningen, sagde Jens Christian Olsen.

Jens Skovgaard havde en lang fagpolitisk karriere, blandt andet som fællestillingsmand på øens største virksomhed, bestyrelsesmedlem, næstformand og formand i SID Hasle-Rønne, næstformand i SID Bornholm og de seneste ni år som formand for Bornholms største fagforening 3F Bornholm samt i bestyrelsen for LO-Bornholm.