– Snakken om fællesskab er ikke kun snak, den leverer også resultater, sagde Jens Christian Olsen, formand for LO-Bornholm, om det samarbejde der under coronakrisen har været mellem fagbevægelsen, arbejdsgiver og regeringen på landsplan og kommunen lokalt på Bornholm. Foto: Jens-Erik Larsen

Farvel til 121 års historie: ‘Det er en meget speciel beslutning, vi træffer i dag’

Alle fagforeningsfanerne blev båret ind, da LO Sektion Bornholm onsdag aften holdt repræsentantskabsmøde i Aakirkebyhallerne.
Mødet markerede nemlig afslutningen på 121 års fagforeningshistorie på Bornholm, da medlemmerne på aftenens møde skulle beslutte at nedlægge afdelingen for i stedet at indgå i den nye Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, fra 1. januar 2021. Her sammenlægges den bornholmske fagbevægelse i én stor organisation, når fagforeningerne under FTF og LO fusionerer. Samtidig nedlægges LO-Bornholm.

ARBEJDSMARKED

Alle fagforeningsfanerne blev båret ind, da LO Sektion Bornholm onsdag aften holdt repræsentantskabsmøde i Aakirkebyhallerne.

Mødet markerede nemlig afslutningen på 121 års fagforeningshistorie på Bornholm, da medlemmerne på aftenens møde skulle beslutte at nedlægge afdelingen for i stedet at indgå i den nye Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, fra 1. januar 2021. Her bliver den bornholmske fagbevægelse til én stor organisation, når fagforeningerne under FTF  lægges sammen med LO-Bornholm. Samtidig nedlægges LO-Bornholm.

– Det er en meget speciel beslutning, vi træffer i dag. At nedlægge LO-Bornholm. Det er 121 års organisation vi nedlægger ved årets udgang, sagde Jens Christian Olsen, formand for LO-Bornholm.

Forløberen for LO-Bornholm blev dannet i 1899, hvor det første samarbejde mellem fagforeninger på Bornholm blev formaliseret.

Den historiske dag blev markeret med solosang af kirkesanger Sanna Pauck, som sang “Når jeg ser et rød flag smælde”, mens fanerne blev båret ind af fanebærere iført mundbind.

På repræsentantskabsmødet stemte medlemmerne for en nedlæggelse af LO-Bornholm. FH Sektion Bornholm bliver den nye lokale faglige organisation, og en samarbejdsaftale fastlægger de opgaver, den nye afdeling skal løse. 65 stemmeberettigede medlemmer var mødt op og kunne stemme for beslutningen. Foto: Jens-Erik Larsen

Selv måtte de 63 medlemmer samt gæster til repræsentantskabsmødet nøjes med at mime kampsangen, for coronareglerne blev overholdt til punkt og prikke.

Alle måtte bære mundbind, så snart de ikke sad ned, talerstolen blev afsprittet mellem hver taler, og der måtte ikke synges, og formanden selv var iført ansigtsvisir.

Betyder meget

Allerede for to år siden godkendte hovedorganisationerne FTF og LO at fusionere til den fælles Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, for at få mere gennemslagskraft.

Fusionen trådte i kraft pr 1. januar 2019.

Men da FTF og LO var organiseret forskelligt lokalt rundt om i landet, skulle der findes en ny model for det lokale arbejde i den nye Fagbevægelsens Hovedorganisation. Fra 1. januar bliver LO-Bornholm til FH Sektion Bornholm.

Den lokale LO-formand kunne oplyse, at det så sent som i fredags blev besluttet, hvordan den nye hovedorganisation organiseres lokalt.

– LO Sektion Bornholm er i dag en ud af 34 lokale afdelinger, mens der var fem regionale FTF-afdelinger. De bliver smeltet sammen og splittet op i 17 nye FH organisationer, hvor Bornholm bliver et område og en selvstændig sektor og har eget Regionale Arbejdsmarkedsråd og erhvervsråd.

Repræsentantskabsmødet fik en højtidelig start, da kirkesanger Sanna Pauck solo sang “Når jeg ser et rødt flag smælde” til indmarch af alle fagforeningsfanerne Foto: Jens-Erik Larsen

Fagbevægelsens Hovedorganisation har 1,3 millioner medlemmer og repræsenterer 64 fagforeninger. På Bornholm kommer den fusionerede paraplyorganisation for de lokale fagforeninger til at repræsentere 8500-9000 medlemmer.

Hvad kommer fusionen til at betyde?

– Det betyder jo meget. For det første bliver det den største faglige organisation på landsplan overhovedet, og ligesådan lokalt. De eneste, der står udenfor, det er stort set journalister og akademikere, alt andet dækker vi jo, siger Jens Christian Olsen.

Hvor mange flere medlemmer vil det være på Bornholm?

– Det vil være 20 procent flere, end vi er i dag i LO-Bornholm. Der er ikke frygtelig mange FTF’ere herovre.

Hvordan vil medlemmerne mærke fusionen?

– Vi har jo medlemmer af LO her, som er aktive, men vi har ikke nogen FTF-afdeling på Bornholm, så forhåbentlig vil det betyde, at lærerne, sygeplejerskerne, politiet og pædagogerne kommer til at opleve at være med i et fælleskab her, og også være repræsenterede på den måde, siger han.

Indholdsmæssigt vil den nye organisation på Bornholm i det store og hele udføre de samme opgaver, som LO-Bornholm har gjort.

– Det er nøjagtig det samme, som FH skal – altså sørge for at have politisk indflydelse, indflydelse på arbejdsforhold generelt, men ikke overenskomster – det er de enkelte forbund, fælles aktiviteter, ok-kampagner og sådan nogle ting. Så er det i forhold til uddannelse, arbejdsmiljø, og generelt alt der har med os som borgere at gøre. Det er det, som FH lægger fokus på.

Det enkelte medlem vil ikke mærke en særlig stor ændring?

– De er jo først og fremmest medlem af deres fagforeninger – eksempelvis lærerforeningen eller 3F eller FOA. Det er jo der, man har sit faglige engagement. Det man forhåbentlig kan mærke – og det er jo op til os at gøre det synligt – er, at vi fra fagbevægelsens side faktisk når nogle resultater, siger Jens Christian Olsen.

Er det her så mere en formalitet lokalt?

– Nej, nej, slet ikke. Bornholm er et sted, hvor lokalsektionen er meget integreret i det arbejde, der er eksempelvis arbejdet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Det er et af de steder, LO-Bornholm har været meget aktive, og hvor FH vil være meget aktive fremover. Og det er jo, fordi det er vigtigt, at arbejdsmarkedspolitikken spiller sammen med uddannelsespolitikken og med erhvervspolitikken, og der skal vi tage et ansvar, og det gør vi, og det har vi gjort hidtil. Nu vil vi så have et bredere mandat, fordi vi er større, og dækker flere faggrupper.

Så hvad er det vigtigste i forhold til, at FTF og LO nu også fusionerer lokalt?

– Det er, at der ikke er nogen, der er udenfor, som jeg vil sige i min beretning. Da jeg startede som faglært på Bornholm for 41 år siden, var det i en FTF-organisation, og jeg var misundelig på mine kolleger, som var medlem af fællesorganisationen. For FTF var jo ikke med og var ikke en del af de fællesskab. Det bliver de nu.

Formelt set er der på Bornholm dog ikke tale om en egentlig fusion.  Der er nemlig ingen FTF-Bornholm, som LO Bornholm kan fusionere med.
FTF grupperne på Bornholm hører pt. til i FTF-Hovedstadsregionen.

LO Sektion Bornholm har vedtaget at opløse sig selv pr. den 31-12-2020.
Det vil så være de enkelte af medlemsfagforeningerne under LO, der sammen med de FTF-organisationer, som repræsenterer faggrupper på Bornholm, som danner den kommende FH-Sektion Bornholm. Denne dannelse sker på det stiftende repræsentantskabsmøde på GHS den 3. november 2020 – og træder i kraft 01-01-2021.

Solidaritet betyder noget igen

På repræsentantskabsmødet blev den aktuelle ledighed for især nogle af LO-Bornholms faggrupper også omtalt, og her var der en vis optimisme.

– Når man ser på tallene, så ser man, at den arbejdsløshed, som toppede i maj, er dalet kraftigt. Vi havde frygtet, at den ville stige. Det er ikke sket, men det kan stadig komme. Men vi har aftaler, der udløber i næste uge, som kan risikere at ende med fyringer. Så det er en sort tid, hvad det angår, vi går ind i, sagde Jens Christian Olsen i sin beretning.

Til gengæld har coronakrisen og den medfølgende stigning i ledigheden affødt noget andet.

– Det en meget speciel situation. Det, som har været et fremmedord for rigtig mange – nemlig solidaritet – det har man sagt igen og igen. Man har bare brugt et andet ord – fællesskab. At vi skal gøre noget for fællesskabet og stå sammen i fællesskab. Fællesskabet har sejret, og det er ret vigtigt at sige, at det er noget, vi har skabt – fagbevægelsen sammen med arbejdsgiverne og sammen med regeringen og lokalt fagbevægelsen, arbejdsgiverne og kommunen. Vi har skabt en overgang her i krisen sådan, at den ikke uddybes yderligere, mente den bornholmske LO-formand i sin beretning.

Prioriter de unge

I sin beretning opfordrede han blandt andet også arbejdspladserne til ikke at sende folk hjem, men holde på dem og i stedet bruge situationen til at sende medarbejderne på efteruddannelse.

Jens Christian Olsen understregede også, at det er vigtigt at prioritere de unge.

– Jeg tror, vi har en meget stor opgave med at nærme os de unge, ikke for at lefle for dem, men fordi de både er fremtiden for os og for Bornhom, men vi er også fremtiden for dem. De skal vide, at de kan komme videre ved at tage en faglig uddannelse, sagde formanden.

LO-Bornholm mener, at unge skal vejledes grundigere om uddannelse og om, hvor jobmulighederne er. Samtidig er det altafgørende at der er praktikpladser til alle unge, der vil tage en erhvervsuddannelse som faglært, for ellers er risikoen, at de måske forlader Bornholm.

Klaus Holm, formand for Dansk Metal Bornholm efterlyste fra talerstolen, at man sætter mere fokus på efteruddannelse, og at bornholmere skal have “ligeret” på at kunne få efteruddannelse uden at skulle rejse langt hjemmefra og opfordrede også til at sætte fokus på den kommende arbejdskraft og de unge.

Jan Nielsen, formand for Dansk Elforbund, efterlyste hjælpepakker for de ledige. På Bornholm er det ikke muligt for ledige at leve op til kravet om at søge to job om ugen, mener han.

Han efterlyste også, at Campus Bornholms sætter mere fokus på de faglige uddannelser.

BUPL’s nyvalgte formand, Henrik Kofoed Hansen, var mødt op som gæst til repræsentantskabsmødet og blev budt velkommen fra talerstolen som repræsentant for en af de fagforeninger der nu under FTF fusionerer med LO-Bornholm. Foto: Jens-Erik Larsen

 

 

Genvalg til alle

Der var genvalg til alle, men de valgte sidder kun året ud.

Formand Jens Christian Olsen

Kasserer Jonna Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Anja Juhl Kofoed, FOA

Karen Jacobsen, HK

Merete Kock, 3F

Bo Moll Nielsen, 3F

Sebastian G. Hansen, Blik og Rør

Bitten Sohn Thomsen, SL

Allerede den 3. november der stiftende valg i FH Sektion Bornholm og her skal også vælges en bestyrelse for den nye fusionerede paraplyorganisation på Bornholm.