Grønbechs Hotel i Allinge ønsker at forhøje denne del af hotellet med ekstra værelser og en tagterrasse. Det ser nu ud til, at politikerne giver hotellet lov til det – hvis det lever op til yderligere krav til projektet. Arkivfoto: Jacob Jeppsen

Efter 17 kritiske høringssvar: Tagterrasse på Grønbechs Hotel møder skrappere krav

BYGGERI

Kravene til, hvordan en planlagt tagterrasse på Grønbechs Hotel i Allinge skal se ud, bliver sandsynligvis skærpet. Byggeplanerne for hotellet skal ændres, så det bliver sværere for hotellets gæster at stå på terrassen og kigge ned i folks hjem og haver.

Det synes at være den dominerende holdning blandt kommunalbestyrelsens politikere, efter at 16 borgere og Allinge-Sandvig Byforening har indsendt kritiske høringssvar om byggeriet. Men der er også et stort mindretal, som er helt imod udvidelsesplanerne. Det stod klart på et møde i økonomi-, erhvervs- og planudvalget onsdag, idet udvalget næsten var delt på midten i sagen. Socialdemokratiet, Venstre og Bornholmerlisten ønsker at give Grønbechs Hotel dispensation, så det kan udvide med en ekstra værelsesetage, en tagterrasse og altaner på en facade. Enhedslisten, Dansk Folkeparti og SF ønskede ikke at give dispensationen. Det fortæller udvalgsformand, borgmester Winni Grosbøll (S).

– Der er blevet lavet en lang række tilpasninger og ændringer. Først efter høringen i fase et, og nu igen efter den anden høring.

– Som socialdemokrat og borgmester synes jeg, at processen har været rigtig rigtig fin. At der har været et godt samspil og en god dialog. De høringer, der har været, er resulteret i, at projektet er blevet tilrettet, så vi nu står med et rigtig fornuftigt projekt. Det passer ind i det kulturmiljø, det er en del af, samtidig med at det åbner muligheder for en bygherre, der vil skabe vækst og arbejdspladser i Allinge. Det synes jeg er rigtig godt, siger Winni Grosbøll.

Nye krav til Grønbechs Hotel

De nye krav til Grønbechs Hotels udvidelsesplaner lyder:

1. Der skal etableres en barriere fra tagterrassen frem til hotellets facade med en bredde på mindst 2,75 meter. Det skal sikre mod indkig fra tagterrassen til naboejendommens gårdhave. Samtidig er det ikke nok, at hotellet – som det selv har foreslået – etablerer et plantebed, der forhindrer folk i at gå ud til terrassens kant og kigge ned. Der skal findes en mere permanent løsning.

2. Grønbechs Hotel skal sørge for, at der for hvert nyt hotelværelse bliver etableret 0,5 nye parkeringspladser i Allinge – maksimalt 800 meter fra ejendommen. Ifølge planerne skal udvidelsen resultere i otte nye værelser. Hotellet skal således etablere fire nye parkeringspladser i byen. Det kan for eksempel ske på lejet grund, hvis ikke der er plads på hotellets egen matrikel.

Må ikke lave større altaner

Det blev i samme omgang fastslået, at de planlagte altaner på facaden maksimalt må have en dybde af 25 centimeter. Grønbechs Hotel havde ønsket at etablere altaner med plads til et cafebord og to stole. Men kommunens administration vurderer, at altaner af den størrelse vil ændre hotellets udtryk og gademiljøet en hel del, og at der desuden vil opstå større indbliksgener, fordi hotelgæster vil kunne stå på altanerne og kigge ind til naboerne.

Den endelige vedtagelse af eller forkastelse af dispensationen til Grønbechs Hotel – Lokalplan nummer 120 for Grønbechs Hotel og kommuneplantillæg nummer 38 – vil efter planen finde sted på et møde i kommunalbestyrelsen den 8. oktober. Da Socialdemokratiet og Venstre har flertal, er det meget sandsynligt, at hotellet får sin dispensation til at udvide – med de nye krav, der skal imødekomme kritik i høringssvarene.

 

 

Enhedslisten: Det er på grænsen af hvad vi kan tillade os

Enhedslistens medlem af økonomi-, erhvervs- og planudvalget, Morten Riis, har igennem hele processen været imod at give Grønbechs Hotel en dispensation til at udvide. Den modstand ændrer de seneste forandringer i byggeprojektet ikke ved.

– Jeg vil anerkende, at resultatet er blevet bedre igennem de drøftelser, der har været. Men stadig synes jeg, at det er på grænsen af, hvad vi kan tillade os. I juni vedtager vi en bevarende lokalplan for Allinge, og allerede nu i september gennemhuller vi den. Det er jo det, vi gør, når vi blandt andet overskrider den byggeprocent og det krav til etagehøjde, der ligger i den bevarende lokalplan, siger Morten Riis.

Han forstår godt, at der er utilfredse naboer.

– Der er gjort tiltag for at begrænse indkigget til naboejendommene. Det er rigtig fint. Men det er ikke sådan, at der ikke bliver øget indblik til naboerne. Med de spanske altaner bliver der et 25 centimeter-repos at gå ud på. Det kan jeg godt forstå, at nogen naboer i et byområde som det her ikke er tilfredse med, siger Morten Riis.