Direktør for Bornholms Museum, Jacob Bjerring-Hansen, har måttet opgive at forvandle de gamle frysehuse på Tejn Havn til et magasin for den bornholmske kulturarv. Dermed falder også drømmen om et arkæologisk forskningscenter på havnen. Han håber dog, at en alternativ løsning kan findes i Tejn. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Skuffelse: Øv, vi kan alligevel ikke lave forskningscenter på Tejn Havn

BYGGERI

Planerne var store: De tidligere frysehuse og de tilhørende administrative lokaler på Tejn Havn skulle indrettes til magasin for den bornholmske kulturarv samt et forskningscenter for arkæologi i østersøområdet. Men nu er planerne droppet. Og det selv om Bornholms Museumsfond har købt bygningerne, og museet har rejst 5,6 millioner kroner til det såkaldte Bevaringscenter Bornholm på havnen.

 

Vi havde glædet
os meget til at
bygge i Tejn

 

Planen om bevaringscenteret på Tejn Havn er faldet, fordi en stor oversvømmelse – en såkaldt hundredeårshændelse – kan betyde, at kulturarven ikke er sikker i bygningerne. Direktøren for Bornholms Museum, Jacob Bjerring-Hansen, er meget ærgerlig over, at byggeplanerne på Tejn Havn nu ikke bliver til noget:

– Det er enormt ærgerligt. Vi havde glædet os meget til at bygge i Tejn. Vi har virkelig følt os velkommen – mange har henvendt sig og sagt, at vi er velkomne, siger han og fortsætter:

– Samtidig er placeringen i Tejn rigtig god i forhold til det nye museumscenter (Bornholms Museumscenter, der efter planen skal ligge på Helligdommen få kilometer væk, red.).

Ingeniører så nærmere på projektet

Bornholms Museum fik for år tilbage bygningerne tilbudt af Bornholms Regionskommune, hvorefter en konservator sagde god for, at de kunne indrettes til magasiner. Øen mangler nemlig desperat et sted, hvor den rige kulturarv kan opbevares under betryggende forhold. Ved siden af magasinet ville museet skabe kontorer, hvor international forskning i de arkæologiske genstande på magasinet kunne finde sted.

Men i 2017 blev Tejn Havn oversvømmet, hvilket fik museet til overveje, om placeringen var den rigtige. Siden fandt museet ud af, at grunden ved siden af bygningerne ville blive hævet med 1-1,5 meter grus. Der skal nemlig bygges boliger på grunden. Dermed opstod der en endnu større risiko for, at vand ville samle sig omkring de tidligere frysehuse.

For at få en kvalificeret vurdering af situationen bestilte Bornholms Museum en rapport til over 100.000 kroner af ingeniørfirmaet Niras. Det er den, der konkluderer, at placeringen på Tejn Havn langt fra er optimal. Ingeniørerne lægger op til, at projektet som minimum vil blive otte millioner kroner dyrere, fordi der skal etableres diger samt et slusesystem helt inde ved bygningerne. I alt vil prisen for at ombygge frysehusene samt sikre dem dermed løbe op i minimum 23 millioner kroner.

– Det gør det desuden vanskeligt for os, at der er usikkerheder i rapporten. Det er ikke engang sikkert, at de 23 millioner kroner er nok, fordi der er så mange usikkerheder at tage højde for, siger Jacob Bjerring-Hansen.

Vil sælge bygningerne

Museumsdirektøren vurderer, at den nye beslutning ikke betyder, at bygningerne på havnen vil stå tomme i lang tid.

– I museumsfonden har man besluttet, at man vil afsøge mulighederne for at afgive bygningerne til er andet godt formål. Der er allerede interesserede, der har henvendt sig, siger Jacob Bjerring-Hansen.

Bornholms Museum skal nu indgå i en dialog med Staten om, at de 5,6 millioner kroner, som staten har givet til projektet, kan overføres til et nyt med samme formål.

 

 

Håber at kunne flytte ind i tidligere rådhus

Det ligger ikke nu ikke længere fast, hvor Bornholms Museums kommende magasin og arkæologiske forskningscenter skal ligge. Men direktøren for Bornholms Museum, Jacob Bjerring-Hansen, håber, at det bliver i Tejn.

– Vi må se os om efter en anden løsning, men vi håber stadig, at der kan findes en i Tejn, siger han.

– For os at se vil den mest økonomiske løsning være at finde en funktionel og godkendt administrativ bygning, der er tom, eller som kan blive tom. Så kan de arkæologiske forskere og studerende arbejde der, og vi kan bygge magasinet ved siden af. Vi kunne forstå, at der var tanker om at samle kommunens administration og planmedarbejdere i Rønne. Sker det, bliver der lokaler ledige i det tidligere Allinge-Gudhjem Rådhus. Men det er kun et udspil fra vore side, siger Jacob Bjerring-Hansen, som håber at få kommunens accept til at bygge magasinet på den nuværende parkeringsplads oppe ved rådhuset.

Han understreger dog, at andre løsninger stadig er en mulighed.

– Tejn er selvfølgelig et ønskescenarie. For kulturarvens skyld er det vigtigste, at vi har et godt magasin. Der vil en placering i Tejn blot være en ekstra gevinst, siger Jacob Bjerring-Hansen.

I dag, onsdag, mødes politikerne i Bornholms Regionskommunes Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg for at drøfte sagen.