Ringebakkebruddet, hvor to borgere har fået bøder på tilsammen 18.000 kroner for overtrædelse af Færdselsloven og Naturfredningsloven. Foto: Berit Hvassum

Hvad der skete i Vang Granitbrud: Historien om en picnic, der udløste bøder på 18.000 kroner

NATURBESKYTTELSE

Hvad skete der nøjagtigt den søndag i april, da to borgere – ulovligt – kørte i bil ned i Vang Granitbrud? Og hvordan er politiet efterfølgende nået frem til, at deres forseelser, skal udløse bøder på tilsammen 18.000 kroner?

Det kan man udlede af en række politirapporter og breve fra sagen, som Bornholms Tidende har fået adgang til.

 

Og der har vi
så politiet.

 

Det er søndag eftermiddag, og de to borgere, A og B, er ude og køre tur i A’s bil. A bor på Sjælland, men er på besøg hos sin veninde B, som bor på Bornholm. Med sig i bilen har de B’s aldrende gravhund.

Solen skinner, himlen og Østersøen er azurblå, og luften er sprød og frisk, som kun den første kølige forårsluft kan være. På træerne er de første knopper begyndt at vise tegn på, at de snart springer ud.

De to venner har kørt rundt i Vang, og nu vil de gerne finde et sted, hvor de kan drikke deres medbragte te. Derfor sætter de kursen mod Vang Granitbrud for at finde et hyggeligt sted med en god udsigt.

Overser forbudstavle

De kører ad Ringedalsvej og kommer ind i stenbruddet ad en bagvej. Her kanter de bilen forbi nogle sten, som ligger på tværs af vejen, og Borger A, som kører bilen, forklarer efterfølgende til politiet, at han ikke lægger mærke til den færdselstavle, der står ved vejen, og som forbyder færdsel med motorkøretøjer i stenbruddet.

Vennerne lægger tilsyneladende heller ikke mærke til det skilt, der fortæller, at det er forbudt at have løse hunde i området. Det sidder et stykke nede ad vejen som en undertavle til et skilt, der fortæller, at vejen hælder 10 procent.

Nede i stenbruddet kører de hen til den lille sø i den sydlige ende af stenbruddet. Her parkerer de bilen.

Og mens borger A, som har ført bilen, pakker vennernes medbragte madkurv ud, går Borger B med sin hund, som ikke er i snor, hen for at se på nogle laminerede papskilte, de to har passeret på deres vej ned mod søen.

Som i en Olsen-banden-film

Det er de skilte, som Bornholms Regionskommune og Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm har sat op for at informere om, at vandrefalken yngler i området, og at man derfor ikke bør gå om bag skiltene.

Da Borger B kommer tilbage til bilen, fortæller hun ikke med det samme sin ven, hvad der stod på skiltet. Det er først lidt senere, mens de sidder og drikker te, at hun fortæller Borger A om vandrefalkene, og hvad der stod på skiltet.

Og næsten i samme øjeblik udbryder hun som Kjelds kone, Yvonne, fra Olsen-banden-filmene: “Og der har vi så politiet”.

Det er en motorcykelbetjent, der kommer kørende ned ad den samme vej, som de to få minutter inden selv benyttede for at komme ned i stenbruddet. Betjenten, som var på patrulje på Nordbornholm, er blevet dirigeret hen til stenbruddet, fordi politiet har modtaget en anmeldelse om, at der blev kørt bil i stenbruddet.

Her ser betjenten, at de to borgere sidder ved søen og drikker te, og han ser, at der løber en gravhund, som ikke er i snor, rundt om dem.

Han betegner det som en “gammel, langhåret gravhund” og skriver i sin rapport: “Den løb ikke særlig hurtigt, men var i perioder 10 til 15 meter fra personerne”.

Bliver sigtet

Betjenten kontakter derefter de to borgere, og sammen går de hen til et af de skilte, som Borger B tidligere har kigget på. Skiltene, som informerer om, at vandrefalken yngler i området.

Efterfølgende eskorterer betjenten de to venner op til parkeringspladsen ved toppen af stenbruddet. Her viser han dem dem færdselstavlen, som forbyder motorkørsel i stenbruddet, og som Borger A siger, han har overset.

Mødet med betjenten resulterer i, at Borger A bliver sigtet for at have overtrådt Færdselslovens paragraf fire, ved at køre sin bil forbi færdselstavlen. Og betjenten fortæller desuden, at han vil vende tilbage til Borger A, når han på et senere tidspunkt har undersøgt, om der også er tale om en overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven.

Tre måneder og 10 dage senere dumper der et brev fra Bornholms Politi ind i hver af de to borgeres postkasser. Det er bødeforelæg på tilsammen 18.000 kroner, som de to får for at have overtrådt henholdsvis Færdselsloven og Naturbeskyttelsesloven. Borger A får en bøde på 11.000 kroner og Borger B en bøde på 7.000 kroner.

Spørger andre til råds

Af de dokumenter, som Bornholms Tidende har fået adgang til, kan man læse, at politiet, inden det endelige bødeforlæg bliver udskrevet, undersøger det juridiske grundlag for at finde ud af, hvor mange forseelser de to borgere har gjort sig skyldige i ved at køre i bil og opholde sig i stenbruddet.

Det gør de to sagsbehandlere, som arbejder med sagen hos Bornholms Politi, ved at bede Miljøstyrelsen og Bornholms Regionskommune om at udtale sig om sagen, herunder hvilken lovgivning de to borgere har overtrådt, samt hvad bødestørrelsen skal være for de pågældende lovovertrædelser.

Disse henvendelser resulterer i en række anbefalinger, som politiets sagsbehandlere tilsyneladende lægger sammen for at nå frem til de to bøder.