Det kan være dyrt at trykke på startknappen. Arkivfoto

Priser tredobles: Tænk dig om inden du starter vaskemaskinen

ENERGIPRISER

Betalingen for at bruge det bornholmske elnet overgår til en dynamisk prismodel fra nytår, og samtidig kommer forbrugerne til at mærke, at El-Net Øst A/S af de statslige myndigheder har fået tilladelse til at hæve priserne generelt.

Hidtil har tarifferne været den samme, uanset om man har brugt strøm midt om natten eller først på aftenen. Fremover vil privatkunder få et incitament til at spare på strømforbruget mellem klokken 17 og 20. I det tidsrum vil nettariffen være tre gange højere end i døgnets øvrige 21 timer.

 

Der vil på nationalt niveau
være tocifrede
milliardbeløb at spare

 

– Det er nu, man skal til at tænke på, hvornår man trykker på knappen til opvaskemaskinen eller vaskemaskinen. Det bliver nok lidt sværere at undgå at bruge komfuret, siger Klaus Vesløv, afdelingschef i energikoncernen Bornholms Energi og Forsyning – koncernen, som El-Net Øst er en del af.

Spidsbelastningstaksten først på aftenen gælder kun i vintermånederne oktober-marts. Resten af året vil prisen være den samme for privatkunder uanset tidspunktet.

For kunder i kundegruppen B lav og B høj – typisk erhvervskunder – vil de dynamiske takster blive anvendt både om sommeren og vinteren. Erhvervslivets spidsbelastningsperiode varer i vinterhalvåret fra klokken 7 til 20, hvor taksten vil være cirka 2,5 gange højere end i dag. I sommerhalvåret vil nettariffen være cirka 50 procent over det nuværende niveau, mens strømmen om natten bliver billigere.

Når elbilerne kommer

Ifølge Klaus Vesløv følger El-Net Øst nu i kølvandet på de fleste andre netselskaber, som ansporet fra politisk side har indført dynamiske priser. Han fortæller, at kapaciteten i det bornholmske elnet ikke er presset, som situationen er i dag. Men det vil ændre sig i de kommende år i takt med, at det samlede strømforbrug ventes at stige.

– Det handler om, at man tænker på, hvad der sker, når elbilerne kommer, siger han.

Der vil på nationalt niveau være tocifrede milliardbeløb at spare, hvis forbrugerne bliver bedre til at sprede strømforbruget ud på hele døgnet. På den måde kan man undgå at skulle investere unødigt meget i at udvide elnettets kapacitet.

Nettariffen udgør cirka 15 procent af forbrugernes samlede elregning, skriver Bornholms Energi og Forsyning i en mail til sine kunder.

Kan man bruge sit elektroniske udstyr på andre tidspunkter af døgnet, vil der være et økonomisk incitament, om end effekten er i en mindre skala. Hvis man for eksempel flytter et forbrug på 300 kilowatt-timer (kWh) fra spidsbelastningsperioden til andre tidspunkter på dagen, vil man spare godt 230 kroner om året. At besparelsen ikke er større, hænger sammen med, at nettarifferne kun udgør cirka 15 procent af den samlede elektricitetspris. En gennemsnitlig dansk familie med to børn i et 150 kvadratmeter stort hus bruger 4.400 kWh elektricitet om året. Gennemsnitsprisen med sådan et forbrug er ifølge Videncentret Bolius 9.460 kroner.

 

 

Stigende el-tariffer

For kunder gruppe C (typisk privatkunder og mindre erhvervskunder) er prisen for at bruge el-nettet pt. og resten af året 28 øre per kilowatttime (kWh).

Disse nye tariffer træder i kraft 1. januar 2021 privatkunder:

• Klokken 17-20 i vinterhalvåret (oktober-marts): 97,47 øre/kWh.
• Alle andre tidspunkter i vinterhalvåret og døgnet rundt om sommeren: 32,51 øre/kWh.
• Sideløbende falder den faste årlige abonnementspris fra 684 til 636 kroner.

For kundegruppe B (typisk større erhvervskunder) bliver de differentierede nettariffer mere udbredt. Der indføres tre forskellige takster fra oktober til marts samt to takstniveauer i sommerhalvåret (se illustration med oversigten).

Alle priser er eksklusiv moms.