Vang Granitbrud. Foto: Berit Hvassum

Leder: Hovedbrud om stenbrud – hvad når chefanklageren frem til?

LEDER

Det bliver mere og mere spændende at høre, hvad chefanklager hos Bornholms Politi, Benthe Pedersen Lund, når frem til i sin bebudede gennemgang af sagen om parret, der fik bøder på samlet 18.000 kroner, blandt andet fordi de passerede indkørsel forbudt samt et skilt, der skulle advare om ynglende vandrefalke. Forbrydelsen udspillede sig i Vang Granitbrud i april, og bøderne er betalt. Hendes vurdering skulle komme midt i denne uge.

Især spørgsmålet om, hvordan politiet er nået frem til bødens størrelse og hvilke paragraffer, der er overtrådt, er interessant. Det fremgår af sagens akter, at Miljøstyrelsen har været med på råd. De har vurderet, om de to borgere – der begge er pensionister – har overtrådt Jagt- og Vildtforvaltningslovens paragraf 7, der forbyder “forsætligt at forstyrre fugle med skadelig virkning for arten og bestanden”.

“Miljøstyrelsen vurderer, at der er tale om en forsætlig overtrædelse, da der var opsat tydelige skilte med adgangsforbud såvel som information om tilstedeværelse af ynglende vandrefalke”, skriver styrelsen i et brev til Bornholms Politi, hvor styrelsen dog stadig tager det forbehold, at den ikke ved, om der er sket skade på nogle fugle. Og hvis der ikke er sket skade, kan paragraffen ikke tages i anvendelse.

I det lys var det unægteligt en interessant oplysning, Bornholms Tidende bragte i går, at vandrefalken slet ikke har ynglet i Vang Granitbrud i år eller de tre foregående år. Og kan der så være sket nogen skade?

 

Derfor må denne sag meget
gerne ende med, at straffen
bliver mildere. Det fortjener
retssikkerheden. Og Bornholms renommé.

 

Hos Miljøstyrelsen fortæller jurist Astrid Laursen, som er den sagsbehandler, der har besvaret Bornholms Politis spørgsmål, at styrelsen ikke har været informeret om, at vandrefalken aktuelt ikke ynglede i området.

– Vi har i vores besvarelse udelukkende forholdt os til de informationer, vi har fået af Bornholms Politi, oplyser hun til Bornholms Tidende.

Det gør ikke sagen mindre speget, at Christian Lau, der er vandrefalkkoordinator i Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm, efter hele forløbet har udtalt, at han undrer sig over, at politiet ikke ringede til Dansk Ornitologisk Forening eller kommunens skovfoged, inden de svingede bødeblokken.

– Så kunne vi have fortalt dem, hvordan det i virkeligheden forholdt sig, siger han.

Det er derfor vi i spænding venter på Benthe Pedersen Lunds vurdering af sagen. For eksempel skal det blive interessant at finde ud af, om politiet, da man udmålte bøden, lagde til grund, at der var sket skade på fuglene.

Der er ingen tvivl om, at parret har overtrådt loven. Der var indkørsel forbudt. Men noget kan tyde på, at grundlaget for, at bøderne samlet når 18.000 kroner, er, at politiet har vurderet situationen forkert. Det kræver stort mod at indrømme en fejl, men det styrker troværdigheden. Derfor må denne sag meget gerne ende med, at straffen bliver mildere.

Det fortjener retssikkerheden. Og Bornholms renommé.