De skilte, som Bornholms Regionskommune og Dansk Ornitologisk Forening i fælleskab har sat op i Vang Granitbrud, er ifølge både regionskommunen og ornitologerne tænkt som informationstavler og ikke forbudstavler. Grafik: Bornholms Regionskommune

Jurist om bødesagen i Vang: Intet lovkrav til skilte

NATURBESKYTTELSE

Der er ikke nogle formelle krav til, hvordan skilte, der på basis af Naturbeskyttelsesloven afspærrer et område for publikum, skal være udformet. Ingen krav til størrelse. Ingen krav til tekstens formulering eller indhold. Ingen krav til beskrivelsen af det afspærrede område.

Det fortæller jurist i Miljøstyrelsen Astrid Laursen til Bornholms Tidende. Hun har, som en del af sit ansvarsområde, netop adgang til fredede arealer.

Alligevel kan skiltene være medvirkende til, at der udløses en bøde på flere tusinde kroner, hvis man bevæger sig ind i det område, som skiltene afgrænser. Det viser den aktuelle sag fra Vang Granitbrud, hvor to borgere har fået tilsammen 18.000 kroner i bøde, for ikke at respektere skiltene.

Bøder, som har fået juraprofessor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet til at sætte spørgsmålstegn ved at bruge skiltene som juridisk grundlag for at udstede.

– Jeg mener ikke, at skiltet er klart nok, og jeg tror heller ikke, at skiltet vil blive anerkendt af en dommer, hvis sagen blev prøvet ved en domstol, udtalte han for godt en uge siden i Bornholms Tidende.

Præcis skiltning

Drager man paralleller til de opholdsforbud, som politiet på grund af covid-19 i øjeblikket indfører og håndhæver i dele af København, er skiltningen både mere iøjenfaldende, mere detaljeret og mere præcis.

Her er der anvendt en rød ikon med ordet “stop”, og ordet “forbud” er ligeledes specifikt anvendt i teksten. Det er ved hjælp af et kort præcist angivet, hvad det er for et område, forbuddet dækker, og derudover er der en detaljeret beskrivelse af, hvad man må og ikke må, hvor man kan finde yderligere information og sidst, men ikke mindst, hvad en eventuel overtrædelse af forbuddet vil udløse af bøde.

Endvidere har politiet anvendt sit logo på plakaten, så det er tydeligt, hvem der er afsenderen.

Desuden er teksten på skiltet angivet på både dansk og engelsk, således at turister, der ikke forstår dansk, uforvarende kommer til at overtræde forbuddet.

Til sammenligning er de skilte, som Bornholms Regionskommune og Dansk Ornitologisk Forening i fællesskab har opsat i Vang Granitbrud, og som har udløst bøden til de to borgere, kun formuleret på Dansk. Her er ingen ikoner. Ordet “forbud” er ikke brugt. Der er ikke noget kort, som viser området, ingen forklaring om, at det kan udløse bøde at bevæge sig om bag skiltet, og hverken Dansk Ornitologisk Forening eller Bornholms Regionskommune har anvendt sit logo på skiltet.

Skiltene i Vang Granitbrud er A3-størrelse. Det vil sige 30 gange 42 centimeter. Til sammenligning er Københavns Politis skilte trykt i A0-størrelse, som er 84 gange 119 centimeter. Altså fire gange så store som de bornholmske skilte.

Yderligere et område

Ifølge centerchef for Natur og Miljø i Bornholms Regionskommune, Louise Lyng Bojesen, er der i 2020 yderligere et område, som er lukket for offentligheden efter de samme retningslinjer, som det er tilfældet i Vang Granitbrud. Det er et lille område tæt på Safirsøen ved Sorthat, hvor den sjældne plante Skærmblomstret Vintergrøn har et af sine få voksesteder på Bornholm.

Her har området tidligere været afspærret med rød-hvid minestrimmel og et lamineret skilt, der fortæller, at her vokser den sjældne plante. I dag er der blot det laminerede skilt tilbage. Et skilt, der ikke rummer yderligere information om områdets status, og som ikke har nogen afsender.

Alligevel kan det med den fortolkning af skiltene, som Bornholms Politi har anvendt i sagen fra Vang Granitbrud, udløse en betragtelig bøde at bevæge sig ind i det lille område.

Nær Safirsøen ved Sorthat findes der et område, som er lukket for publikum efter de samme retningslinjer, som området i Vang Granitbrud, hvor to borgere fik bøder på flere tusinde kroner for ikke at respektere skiltene. Foto: Jens-Erik Larsen
I København har politiet indført opholdsforbud i Hørsholmparken på Nørrebro. Det har man vist med store skilte, der præcist angiver området, hvad forbuddet dækker, og hvad det koster at overtræde forbuddet. Foto: Mads Westermann