De hjemsendte medarbejdere hos Jensen Denmark A/S på den såkaldte force majeure-ordning er allerede medregnet i ledighedstallene. Foto: Jacob Jepsen

891 er uden job: Flest mænd og flest i alderen 30-49 år

ARBEJDSMARKED

Knap 900 er nu registreret som ledige på Bornholm, viser Det Regionale Arbejdsmarkedsråd seneste opgørelse fra 13. september.

Helt præcis var 891 tilmeldt som ledige den dag. Det er et fald på 10,5 procent siden den 9. marts.

Af de, der stadig er ledige, er der flest dagpengemodtagere, flest mænd og flest i aldersgruppen 30-49 år, og størstedelen af de ledige har en kortere uddannelse.

Tallene viser også, at selvom ledigheden steg voldsomt på Bornholm i foråret, så var Bornholm ved udgangen af august den eneste region, hvor ledigheden var faldende og ikke stigende. I de seneste uger er ledigheden også begyndt at falde andre steder.

Hos Dansk Metal Bornholm, som har de fleste ledige, fortæller formand Klaus Holm også om en lille nedgang i antallet af ledige.

– Vi har nu 155 ledige, siger Klaus Holm.

I begyndelsen af september var der 160 ledige hos Metal Bornholm og i juli 170 ledige.

– Vi forventer faldende ledighed henover efteråret, og vi ser i virksomhederne mere beskæftigelse, men det er selvfølgelig et øjebliksbillede, for vi har ikke nogen krystalkugle. Men det er bedre, end vi havde troet og frygtet, siger Klaus Holm.

Metalformanden oplyser, at de hjemsendte medarbejdere hos Jensen Denmark A/S på den såkaldte force majeure-ordning allerede er medregnet i ledighedstallene, og at tallene altså ikke vil stige, hvis Jensen Denmark A/S ikke fortsat kan beskæftige de hjemsendte.

– I a-kasse-forstand er de fyrede, når de er hjemsendt, også selvom de ikke er fyrede, oplyser Klaus Holm.

Svært at spå om fremtiden

Alt i alt mener Det Regionale Arbejdsmarkedsråd også, at de seneste data overordnet set viser en positiv tendens for Bornholm.

– Det er positivt, fordi vi havde forventet større ledighed nu, dai ledigheden accellererede så voldsomt i foråret, og fordi ledigheden ikke er gået så meget op, som den plejer på dette tidspunkt af året, siger Jens Christian Olsen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm.

Der er dog skygger i det positive billede. Arbejdsmarkedsrådet så gerne ligesom borgmester Winni Grosbøll, at Bornholm ikke statistisk regnes sammen med Region Hovedstaden, når smittetallet for covid-19 udregnes, da det risikerer at holde især de tyske turister væk fra øen i efteråret.

I det hele taget er det svært for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd at forudsige noget om ledigheden de kommende måneder, så den aktuelle situation er et øjebliksbillede. I begyndelsen af oktober udløber blandt andet den force majeure-ordning hos Jensen Denmark, hvor 50 ansatte blev sendt hjem.

De hjemsendte medarbejdere på force majeure-ordningen skal senest i oktober have besked, om de kan vende tilbage på arbejdspladsen.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd holdt møde tirsdag, og her blev fremlagt en status på situationen på det bornholmske arbejdsmarked, og rådet konstaterer selv, at de markante ændringer af arbejdsmarkedssituationen i medfør af covid-19-krisen gør det vanskeligt at anvende de sædvanlige nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet.

Af den aktuelle status fremgår, at der har været 1.711 nytilmeldte ledige fra 9. marts til den 13. september og 1.824 afmeldte.

Langt færre job

Covid-19-krisen har også betydet, at virksomhederne har slået langt færre job op, så de fyrede har haft sværere ved at finde nyt job.

På Bornholm blev der i perioden fra 9. marts til 13. september kun i gennemsnit slået 33 nye job op på Jobnet om ugen. Før krisen var gennemsnittet på 47 job om ugen. Det er et fald på næsten 30 procent. De største fald er sket inden for ejendomshandel og udlejning samt hoteller og restauranter.

Tallene viser også, at ledigheden rammer hårdere i nogle brancher end andre. Industrien har haft langt de fleste nytilmeldte ledige.

Varslinger og arbejdsfordeling

På Bornholm har 390 personer i perioden 1. marts til 31. juli været omfattet af varslinger i forbindelser med afskedigelser af større omfang. På landsplan var tallet 15.357 personer.

Mange bornholmske ansatte er også blevet ramt af arbejdsfordeling. På landsplan er antallet af personer begyndt i arbejdsfordeling faldet i de seneste måneder, og i juli måned var antallet nede på 122 påbegyndte.

På Bornholm er i alt 82 personer begyndt på arbejdsfordeling i perioden fra 1. marts til 31. juli. Det har især været på industriarbejdspladserne. Siden juni er der på Bornholm godkendt to arbejdsfordelinger udover 13 uger, fremgår det af den aktuelle status fra arbejdsmarkedsrådet.