– Det er afgørende at få undersøgt, hvilken type arbejdskraft Bornholm skal uddanne til brug for off-shore. Derfor skal der nu laves to undersøgelser af behovet, siger Jens Christian Olsen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd Bornholm. Foto: Berit Hvassum

Arbejdsmarkedsråd: ‘Offshore-industriens behov for arbejdskraft skal undersøges’

ERHVERV

– Er det et luftkastel, at de kommende vindmølleparker i Østersøen kan give nye arbejdspladser og ordrer til bornholmske firmaer? Vil der reelt blive behov for bornholmsk arbejdskraft, eller vil det være firmaer udefra, der tager opgaverne? Og kan de bornholmske virksomheder og Bornholm stille den nødvendige arbejdskraft for at få del i det jobmarked, der kan åbne sig. Og hvis de kan, hvad kræver det så af eksempelvis uddannelse?

Det vil Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd have undersøgt nærmere, fortæller Jens Christian Olsen, formand for rådet.

På sit møde tirsdag havde det bornholmske arbejdsmarkedsråd sat fokus på mulighederne for bornholmske job, når vindmølleprojekterne ved Kriegers Flak og et vindmølleprojekt ved Rügen går i gang, og at Bornholm bliver energiø. Arcadis Ost 1 opføres nordøst for Tysklands største ø Rügen i 2022, mens arbejdet med Kriegers Flak begynder allerede i næste måned.

Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd har stort fokus på at udnytte de fordele, der kan være for Bornholm i forhold til job og ordrer. Men det krævet et forarbejde.

– Vi har besluttet at indstille opad til i systemet, at vi får en undersøgelse af, hvad der skal til for at skaffe den arbejdskraft, der er brug for til vindmølleprojekterne. Hvad efterspørger de? siger Jens Christian Olsen.

Det er første trin i, at gøre Bornholm klar til at få fat i job og ordrer tilknyttet udbygningen af havvindmøller i Østersøen.

– Det næste trin er, at regionskommunen søger Erhvervsfremmestyrelsen om et større beløb til en yderligere undersøgelse, der rækker længere ud i fremtiden. Hele Østersøen kommer jo til at skulle opgradere voldsomt på energiområdet. Andre lande, som Polen og Estland, er på vej med vindmøllerparker, og vi kan formentlig være en fremtidig spiller i det også, siger Jens Christian Olsen, der peger på, at Bornholm fra at have været, i periferien i fremtiden kan blive et centrum for denne udvikling.

– Kriegers Flak, Rügen og at Bornholm bliver energiø, er det, vi kender til, men der kommer mere, som vi måske også kan være leverandør til.

Hvorfor undersøger man det først nu?

– Det er en viden, vi har fået løbende. Det er ikke mange måneder tilbage, at der ikke var sat en energiø på finansloven. Nu kommer de slag i slag.

Jens Christian Olsen ser først og fremmest muligheder for Bornholm – ikke så meget i selve anlægget af havvindmøllerparkerne – men mere i den løbende drift, servicering og vedligehold, hvor der er brug for især elektrikere og smede.

– Spørgsmålet er, om vi kan sikre os, at vores arbejdskraft har den nødvendige uddannelse. Det er blandt andet det, vi skal finde ud af i de to undersøgelser.

Han mener, der ligger gode kompetencer i mange af de bornholmske virksomheder, og at de bornholmske virksomheder er gode til at omstille sig.

Jens Christian Olsen forventer, at det første projekt nær Bornholm – havvindmølleparken Kriegers Flak hvor Rønne Havn er udskibningshavn for arbejdet på havvindmølleparken – vil give vigtig viden.

– Så snart Kriegers Flak er i gang, vil vi høste erfaringer – for eksempel hvilke kompetencer, vi skal opkvalificere arbejdskraften til, eller om Bornholm skal reklamere mere for sig selv i forhold til at få andel i de kommende havvindmølleparkprojekter. Om vi har den rette arbejdskraft i den mængde, vi har brug for og de rigtige uddannelsestiltag.

Arbejdsmarkedsrådet mener også, at offshoreprojekterne kan tiltrække tilflyttere.

– Det vil være det allerstørste, hvis vi kan få vores unge til at blive og trække nye til. Samtidig er det vigtigt at holde på den kvalificerede arbejdskraft, vi allerede har. Vi skal have optimisme indover og få dem, der sidder på reservebænken, ind på efteruddannelse. Opsvinget kommer, og når det kommer, skal vi være klar med arbejdskraften.

 

 

Fakta

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm, også kaldet RAR Bornholm, er et af de otte regionale arbejdsmarkedsråd, der understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm arbejder for at styrke beskæftigelsen i samarbejde med regionskommunen, arbejdsløshedskasser og andre aktører, blandt andet ved at danne sig et overblik over behovet for uddannelse og opkvalificering af ledige.