Bornholms Energi og Forsyning . Foto: Berit Hvassum

I brevet om forhøjede nettariffer: Beof skriver om datterselskab i tredjeperson

ENERGI

”Vi skriver til dig, da netselskabet El-Net Øst A/S har informeret os om, at de indfører såkaldte tidsdifferentierede tariffer pr 1. januar 2021, hvilket er en ændring i forhold til den nuværende opkrævningsform”.

Sådan indleder Bornholms Energi og Forsyning (Beof) den mail, som selskabets el-kunder modtog tirsdag formiddag. Ud fra ordlyden i mailen lyder det, som om beslutningen om at forhøje priserne intet har med Beof at gøre, men det er en sandhed med modifikationer, idet El-Net Øst er et af energikoncernens seks datterselskaber.

Et af de andre datterselskaber er ”Bornholms Energi A/S”, som forhandler strøm på det kommercielle marked. Det er kunderne hos Bornholms Energi, der tirsdag modtog beskeden om forhøjede takster og nye gebyrsatser.

– Elnettet har ikke nogen kunder. Det har handelsselskabet. De, der er kunder hos andre handelsselskaber, vil få samme besked fra dem, siger Klaus Vesløv, afdelingschef i Beof-koncernen.

Beof er tvunget til at holde de to forretningsområder adskilt så godt som muligt. Fysisk sidder elnettets personalet på Industrivej, mens handelsselskabets stab har kontorer på Skansevej, hvor der produceres strøm på kraftværkets generatorer, der hører til et tredje Beof-datterselskab, Bornholms El-produktion. Udenfor kraftværksbygningen ejes udstyret – transformatorstationer, højspændingsanlæg og ledningsnettet – af netselskabet El-Net Øst.

Myndighederne har de seneste år skærpet kravene til, hvordan man skal isolere Energikoncernens forretningsområder – netselskab på den ene side og kommerciel el-leverandør og producent på den anden – fra hinanden. Separationen er dog ikke mere grundig end, at Beofs bestyrelsesformand Lars Goldschmidt og administrerende direktør Rasmus Sielemann Christensen besidder to ud af de tre pladser i El-Net Østs bestyrelse.

I juni fortalte Beofs ledelse, at et salg af elnettet kan komme på tale for at skaffe likvide midler til den gældstyngede koncern. Beslutningen vil skulle træffes af Beofs ejere, kommunalbestyrelsen, som for nylig modtog en rapport fra Beof om salgsmulighederne.

I brevet til kunderne understreger Bornholms Energi, at prisen på selve strømmen, som Bornholms Energi køber på el-børsen Nordpool, ikke kommer til at stige.

”Ændringen vedrører alene omkostningen til transport fra dit lokale netselskab, der udgør cirka 15% af elregningen for almindelige forbrugere”, står der.

De nye dynamiske tariffer er ikke nulsumsspil, hvor nogle slipper billigere og andre skal til lommerne, for Forsyningstilsynet har givet El-Net Øst til at hæve den samlede indtægtsramme – og dermed priserne generelt – de kommende seks-syv år. Det skyldes, at der i selskabet gennem mange år har ophobet sig en underdækning på 102 millioner kroner, eller en differencesaldo i selskabets favør, som det hedder i Forsyningstilsynets afgørelse. Dette beløb skal de bornholmske forbrugere begynde at betale fra nytår.