Jørgen Sode og Henrik Kristensen fra Jens Møller Gudhjem vurderer, at der skal cirka 10-15 sprængninger til, før roen genfinder sig i Almindingsbyen efter otte måneders gravearbejde og flere hundrede sprængninger. Foto: Berit Hvassum.

Tidsplan sprængt i stumper: Granit forsinker kloakprojekt

SPILDEVAND

Det kniber lidt med tidsregningen i forhold til de 17 husstande på Sigtemøllevejen og Almindingsvej, der om kort tid skal tilsluttes det nyanlagte kloaknet.

“Det nye kloakanlæg er klar til brug”, skrev Bornholms Spildevand A/S – et datterselskab under Bornholms Forsyning – den 16. september, men det passer ikke helt, for entreprenøren arbejder stadig på marken her til morgen.

 

Huse, der er tilsluttet
det offentlige kloaknet,
er mere værd.
Det er der ingen tvivl om.

 

Henrik Kristensen og Jørgen Sode fra Jens Møller Gudhjem har arbejdet med at udgrave til pumpestation og gravitationsledning siden februar. De vurderer, at kloakkerne kan tilsluttes om tre-fire uger, og dermed er det samlede projekt forsinket med fire måneder på grund af granitten.

– Vi mangler tre-fire meter, siger Jørgen Sode, der tirsdag morgen står ved kanten af hullet for at følge dagens første sprængning.

Der lyder et dumpt brag, som er svært at placere. Ingen rystelser i jordoverfladen afslører, at der lige er sprunget en ladning dynamit i en boring nede i hullet.

Jørgen Sode bliver skuffet, da dækket af gamle bildæk er fjernet.

– Det er ikke helt vellykket, siger han om dagens første sprængning. En effektiv sprængning presser en stor bunke løs granit op i bunden af hullet. Her er der kun lidt buler hist og her.

Husene bliver mere værd

Alligevel er Jørgen Sode rimelig optimistisk med hensyn til nedgravningen af pumpestationen, som er sidste del af kloakeringsanlægget i Almindingen.

Den nye kloakledning, der udføres efter krav fra Miljøbeskyttelseslovens § 32, skal fremover lede beboernes spildevand videre, så det ender i rensningsanlægget i Boderne i stedet for som hidtil i en septiktank eller et siveanlæg, som måske, måske ikke, leder toilet- og køkkenvand ud i de åbne vandløb.

– Det er en klar forbedring at forholdene for de lokale, siger Jørgen Sode, projektleder i Jens Møller Gudhjem.

Selv om budgettet for anlægget i Almindingen efter hans vurdering er overskredet med 25 procent, og selv om det er dyrt for den enkelte husejer at tilkoble sig kloaknettet, så er kloakering i det store hele en god forretning, siger han.

– Det er fremtidssikring. Og huse, der er tilsluttet det offentlige kloaknet, er mere værd. Det er der ingen tvivl om.

Jørgen Sode forventer, at pumpestationen kan sænkes på plads i næste uge.

Størstedelen er klar til brug

John W. Hansen fra Bornholms Spildevand A/S er projektleder på kloakeringen i Almindingen, og det er ham, der har sendt meddelelsen ud til husejerne i området.

Du skriver, at det nye kloakanlæg er klar til brug. Det passer jo ikke helt, når entreprenøren derude vurderer, at de først er færdige om tre uger?

– Nej, men størstedelen er klar til brug, og nogle af husene skal tilkobles den ledning, der fører ned til Ekkodalen, og den er færdig. Så jeg tænkte, at jeg ville sende meddelelsen ud i god tid, så folk kan nå at komme på plads med tilkoblingen. Det kommer nok til at passe meget godt med tre uger, siger John W. Hansen.

Jørgen Sode fra Jens Møller Gudhjem vurderer, at der skal cirka 10-15 sprængninger til, før arbejdet med at grave ud er færdigt. Når pumpestationen er på plads, og hullet er dækket til, skal området harves og tilplantes med græs.

Henrik Kristensen fjerner dæklaget over dagens første sprængning. Pumpestationen sænkes ned, når hullet er 7,5 meter dybt. Foto: Berit Hvassum

 

Henrik Kristensen hakker oprykkertanden i bund. Sprængningen var ikke helt vellykket, men har dog løsnet en del granit i hullet til pumpestationen. Foto: Berit Hvassum