Foto: Fiskeristyrelsen

Fiskerikontrollen beslaglagde ulovlig fangst: Nu kan fritidsfisker forvente bøde

Fiskeristyrelsens fiskerikontrollører var i sidste uge på kontrol ved Gudhjem og gik ombord hos en fritidsfisker ud for Gudhjem for at kontrollere fangsten. Kontrollen viste, at fiskeren havde flere garn og flere torsk end det tilladte ombord. Fiskerikontrollen ledsagede herefter fiskeren hjem til havnen for at sikre, at der ikke blev smidt hverken redskaber eller fisk ud på sejlturen ind.

FISKERI

Fiskeristyrelsens fiskerikontrollører var i sidste uge på kontrol ved Gudhjem og gik ombord hos en fritidsfisker ud for Gudhjem for at kontrollere fangsten. Kontrollen viste, at fiskeren havde flere garn og flere torsk end det tilladte ombord. Fiskerikontrollen ledsagede herefter fiskeren hjem til havnen for at sikre, at der ikke blev smidt hverken redskaber eller fisk ud på sejlturen ind.

En optælling viste, at fiskeren havde brugt ni garn og fanget 22 torsk. Ifølge loven må man som fritidsfisker kun benytte tre garn, og det er forbudt at fange torsk i farvandet øst for Bornholm.

Fiskerikontrollørerne havde holdt fritidsfiskeren under observation under hele fisketuren, så de kunne være sikre på registrering af det område, han fiskede i. Da fiskeren satte kursen mod havn, gik fiskerikontrollørerne ombord.

Da kontrollen viste, at det var for meget, blev alle garn og torsk, der var ombord i fritidsfiskerens jolle, taget i bevaring, og fiskerikontrollen optog rapport om overtrædelserne med henblik på udstedelse af bøde til fiskeren samt frakendelse af retten til at fiske i op til ét år, oplyser Fiskerikontrollen.

Foto: Fiskeristyrelsen

Overfiskerikontrollør Peter H. Kristensen oplyser, at der er gang i det rekreative fiskeri for tiden, og at rigtig mange fiskere vælger at sejle ud tidligt om morgenen. Og det gør Fiskerikontrollen så også.

– Vi tilrettelægger vores fiskerikontrolaktioner ud fra en nøje vurdering af blandt andet aktivitet og risiko for overtrædelser. Så hvis vi skal stå klar klokken tre om morgenen, når de første fiskere sejler ud, gør vi naturligvis også det, når det er muligt. Det betyder, at fiskerne i området nok skal være obs på, at vi passer på fiskene og holder øje med, at reglerne bliver overholdt, siger Peter H. Kristensen.

Fiskeren fra Gudhjem kan forvente at modtage en bøde, konfiskation af garnene og frakendelse af retten til at tage ud at fiske i op til 12 måneder, oplyser Fiskerikontrollen.