Arkæologer har allerede været ude at grave på det areal langs omfartsvejen, hvor plejecentret i Hasle ifølge planerne skal bygges. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Plejecenter bliver måske aldrig bygget

Byggeriet af et nyt plejecenter i Hasle blev endnu en gang udskudt i forbindelse med budgetforliget sidst i august. Og måske bliver det slet ikke bygget.

ÆLDRE

Byggeriet af et nyt plejecenter i Hasle blev endnu en gang udskudt i forbindelse med budgetforliget sidst i august. Og måske bliver det slet ikke bygget.

I forligsteksten står der:

“Etableringen af et nyt plejecenter i Hasle (Bykær) udskydes endnu et år. I første halvår 2021 opdateres beslutningsgrundlaget for at etablere plejecenteret til politisk drøftelse. Det skyldes, at udviklingen giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved behovet for plejeboliger trods et stigende antal ældre.

I den forbindelse skal behovet for vedligeholdelse på det nuværende plejehjem i Hasle (Toftegården) vurderes.”

Tomme boliger

Vi har spurgt formanden for social- og sundhedsudvalget, Bjarne Hartung Kirkegaard (KD) om, hvad det er for en udvikling, der hentydes til.

– Vi har nogle tomme pladser rundt omkring på plejecentrene, så det har vist sig, at der ikke er det behov for plejeboliger, som der var, da vi besluttede at skulle bygge et nyt plejecenter i Hasle, forklarer udvalgsformanden.

– Vi oplever, at nogle ældre vælger at bo i eget hjem, selv om de er meget plejekrævende og måske får hjælp otte-ni gange i døgnet. Vi ser samtidig, at der er en stor interesse for at etablere seniorboliger rundt omkring på Bornholm, siger Bjarne Hartung Kirkegaard.

Der har blandt andet været planer om at ombygge det tidligere gymnasium i Rønne til seniorboliger.

Der er god tid

– Nu har vi god tid til at vurdere situationen, for vi står ikke lige og mangler nye plejeboliger. Det kan godt være, at vi ender med at bygge i Hasle. Men nu stopper vi lige op og ser på, hvad det reelle behov er, og hvad der mest fornuftigt at gøre, siger Bjarne Hartung Kirkegaard og tilføjer:

– Men efter det, jeg ved allerede nu, tror jeg ikke, at vi skal have alle de ekstra boliger, der var lagt op til, at vi ville bygge i Hasle. Så alene derfor er der grund til at stoppe op. Hvis vi for eksempel skal skalere lidt ned på projektet, hvad bliver så prisen for at bygge, og hvad bliver huslejen. Det er nogle af de ting, der skal regnes på.

Udviklingen på ældreområdet kan betyde, at Toftegården bliver reddet som Bornholms eneste tilbageværende plejehjem. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

Toftegården

Udvalgsformanden siger, at det måske også viser sig, at der er behov for at bevare Bornholms eneste tilbageværende plejehjem – Toftegården i Hasle. Det var ellers planen, at det nye plejecenter Bykær skulle erstatte Toftegården, således at plejehjemmet lukkede, når Bykær stod klar.

Forskellen på et plejehjem og et plejecenter er, at et traditionelt plejehjem efter serviceloven betragtes som en institution, mens en plejebolig efter almenboligloven mere ligner en almindelig bolig.

Toftegården blev allerede for nogle år siden betegnet som utidssvarende, men Bjarne Hartung Kirkegaard siger, at det kan vise sig, at nogle ældre gerne vil bevare muligheden for at bo på et plejehjem – også fordi det typisk vil være billigere at bo der.

Fra 1974

Udviklingen gør det dermed også aktuelt at kigge på behovet for at vedligeholde Toftegården, som blev bygget i 1974.

Det blev i øvrigt i 2015, inden beslutningen om at bygge et nyt plejecenter, i et debatoplæg vurderet, at det vil koste 50 millioner kroner at renovere Toftegården med 34 tidssvarende boliger med mere.