Landene omkring Østersøen vil arbejde sammen for at redde Østersøens miljø. Foto: Bent Ernst Nielsen

Medlemsstaterne i Østersøregionen gør fælles front for genopretning af Østersøen

Fiskeri-, landbrugs- og miljøministrene i medlemsstaterne i Østersøregionen forpligtede sig mandag for første gang til i fællesskab at intensivere indsatsen for at reducere belastningen af havmiljøet i Østersøen og beskytte det.

Det fremgår af en pressemeddelse fra Europa-Kommissionen efter konferencen “Our Baltic”, der blev holdt mandag 28. september.

Hensigten med konferencen er at omsætte ambitionen i den europæiske grønne pagt til konkrete tilsagn om at rense og genoprette Østersøens naturlige miljø – et af de mest forurenede havområder i EU – til gavn for kystsamfundene. De fælles forpligtelser er forankret i ministererklæringen, der blev undertegnet ved samme lejlighed.

– Det er mig en stor glæde, at så mange nationalregeringer i EU-medlemsstaterne i Østersøregionen har reageret på min opfordring til at handle nu for at opnå en ren og sund Østersø. Problemerne i Østersøen kan ikke løses isoleret. Vi har et fælles ansvar for at beskytte den gennem vores landbrugspraksis, fiskeriforvaltning og de måder, hvorpå vi tager hånd om dens miljø. Hvis vi handler i fællesskab og med beslutsomhed, kan vi stadig nå at vende strømmen, siger Virginijus Sinkevičius, EU’s kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, som havde taget initiativet til konferencen på tværs af østersølandene.

Østersøen er stærkt påvirket af generelle trusler som tab af biodiversitet og klimaændringer, og af lokale belastninger som eutrofiering (for mange næringssalte, især nitrat og fosfat), ikke-bæredygtigt fiskeri, forhøjede forureningsniveauer og affald, navnlig plastikaffald. Alle disse problemer er indbyrdes forbundne og kvæler havets flora og fauna, udtømmer bestandene, truer eksistensmuligheder og menneskers sundhed.

Ministrene har i dag givet tilsagn om at tilpasse deres strategier yderligere, og om i fuldt omfang at gennemføre en stor del af de eksisterende EU-retsakter med det formål at nedbringe miljøbelastningerne i Østersøområdet – fra de fælles regler om vand og nitrater til den fælles landbrugspolitik og fælles fiskeripolitik.

Erklæringen bygger på en styrkelse af gennemførelsen af eksisterende EU-retsakter. Medlemsstaterne forpligter sig ligeledes til at nå nye mål i overensstemmelse med de biodiversitets- og “fra jord til bord”-strategier, der blev foreslået af Europa-Kommissionen i maj i år.

De problemer, der påvirker Østersøen, kender ingen grænser, og ministrene er derfor også blevet enige om at arbejde sammen med de berørte lande uden for EU, gennem de regionale organisationer, der beskytter havmiljøet, eller dem der forvalter fiskerispørgsmål.

På konferencen Our Baltic deltog ministre, beslutningstagere, forskere og interessenter fra NGO’er og erhverv i regionen og resten af EU for at drøfte Østersøens udfordringer.

Med konferencen iværksættes en omfattende indsats for at rette op på situationen, ved at nedbryde barrierer og forfølge innovative løsninger på problemer, som alle medlemsstater omkring Østersøen og kystsamfundene er fælles om at dele.