Det kan godt være, at Lena Mohr Andersen ikke ender med at få ret. Men måske forstår hun hvorfor og anerkender det. Foto: Jens-Erik Larsen

Leder: Gør markfirbenet til en mønstersag

LEDER
Vi trænger til en debat om, hvordan vi bliver bedre til at håndtere alle disse sager, hvor nogen vil bygge nyt, og hvor andre vil forsvare og bevare det eksisterende. Gang på gang støder disse modsatrettede hensyn sammen. Og ofte står en part tilbage og føler sig overset, misforstået eller mistænkeliggjort. Det må vi kunne gøre bedre. Det er jo en del af demokratiet, at vi mener noget forskelligt.

LEDER

Vi trænger til en debat om, hvordan vi bliver bedre til at håndtere alle disse sager, hvor nogen vil bygge nyt, og hvor andre vil forsvare og bevare det eksisterende. Gang på gang støder disse modsatrettede hensyn sammen. Og ofte står en part tilbage og føler sig overset, misforstået eller mistænkeliggjort. Det må vi kunne gøre bedre. Det er jo en del af demokratiet, at vi mener noget forskelligt.

Senest er det gået galt i for eksempel Gudhjem, hvor en privat ejer har opført en terrasse, der giver indkig til naboerne.

– Det krænker mig helt vildt, at min nabo ud af det blå bygger sådan en terrasse helt op til skellet i den højde uden at have styr på reglerne, og at terrassen, på trods af indsigelser fra naboerne, får lov til at stå der i to år, lyder det blandt andet.

Kritikken er ikke enestående og efterlader indtrykket af, at nogle borgere mener, at der kan herske en slags ”går den så går den”-kultur. Det kunne vidne om, at reglerne ikke altid er blevet håndhævet stringent.

 

Det handler om fuldstændig
åbenhed i hele processen, hvor
kommunen aktivt melder
hurtigt og præcist ud.

 

Vi har også ballade i Allinge, hvor byggeplanerne omkring Grønbechs Hotel foreløbigt har affødt en vis mistænkeliggørelse over for kommunen. Sagen er, at der er vedtaget en byplan for Allinge, som nogle borgere føler bliver tilsidesat af de konkrete planer for Grønbechs Hotel.

Kommunens administration afviser, at der gøres forskel på folk. Det gør borgmesteren også. Selvfølgelig, kunne man tilføje. Men det ændrer ikke ved, at polemikken opstår, hvilket måske kunne forhindres – eller begrænses – hvis kommunikationen var bedre, og der blev grebet konsekvent ind, når reglerne vitterligt bøjes af lidt for smarte borgere.

En ny sag kan være på vej. Nu er der fundet markfirben på det område i Rønne Syd, som regionskommunen vil gøre til nyt boligområde. Lena Mohr Andersen sendte i maj et høringssvar for at gøre opmærksom på, at der bor fredede dyr i området.

– Mit håb er, at man simpelthen freder området, og det er ikke så underlig en konklusion, synes jeg, for det er ikke kun markfirben, der lever derude. Der er også massevis af flagermus derude, og der er løvfrøer og salamandere, siger hun. Alle nævnte er fredede, og derfor må de ikke generes af byggeri. Markfirbenet er sågar beskyttet ifølge EF-habitatdirektivet.

Der er ingen tvivl, at vi bliver mere og mere grønne i vores bevidsthed. Men vi skal også bygge. Kommunens administration og politikere skal tage mange hensyn. Måske kunne sagen i Rønne Syd blive et mønstereksempel på, hvordan myndighederne håndterer borgerklager over byggeri. Det handler om fuldstændig åbenhed i hele processen, hvor kommunen aktivt melder hurtigt og præcist ud.

Så kan det godt være, at Lena Mohr Andersen ikke ender med at få ret. Men måske forstår hun hvorfor og anerkender det.