Der bør ikke ligge et vandkulturhus på den såkaldte Trekantsgrund på Nørrekås. Grunden bør i stedet være et grønt, rekreativt parkområde, mener dagens synspunktskribent. Foto: Jacob Jepsen

‘Drop planen om vandkulturhus på Nørrekås’

SYNSPUNKT

Benyt trekantsarealet ved Nørrekås til rekreativt grønt område som erstatning for Kanondalen. Drop for himlens skyld planen om at bygge svømmehal eller vandkulturhus på dette område.

Der er og har længe været store visioner i gang med at forbedre både Store Torv og hele området på Nørrekås:

• At gøre selve torvet og miljøet deromkring mere attraktivt og brugervenligt.

• At gøre havneområdet og hele Nørrekås mere attraktivt at besøge og færdes i.

• At nytænke og forskønne havneområdet, som rummer en tankstation, velkomstcenter, cykeludlejning, p-pladsarealer, busholdepladser og remisebygningen.

Der har været forslag fremme om, at en del af dette areal kunne indgå som erstatning for Kanondalen. Hm, en meget ringe kompensation set med mine øjne.

• At remisebygningen eventuelt kunne indrettes til en slags torvehal og med spisemuligheder. Måske kunne der i den forbindelse laves en tagterrasse med fantastisk udsigt.

• At muliggøre en forøgelse af stranden ved at anlægge en ny høfde i bugten ud for Fiskerbakken. Ærgerligt, man ikke afsatte penge til dette formål ved den nyligt overståede budgetforhandling.

Når solens stråler forlader Store Torv og gågaden, hvilket sker rimelig tidligt også om sommeren på grund af de omkringliggende høje bygninger, da er det et kæmpe plus, at man kan tage ned til Nørrekås og kystvejen for at nyde varmen fra solen og det smukke syn af den, mens den spejler sig i havet, indtil den forsvinder i horisonten.

Dette frie udsyn til solnedgangen fra Nørrekås og kystvejen bør altid bevares til glæde for os herboende og turisterne.

Der bør under ingen omstændigheder bygges noget som helst i højden, ej heller en højere bølgebryder, hvis ikke absolut påkrævet på grund af højere vandstand og ændrede vejrforhold.

Svømmehallen har søgt om et areal på næsten 3.500 kvadratmeter. Det svarer vist til cirka en halv fodboldbane. Ved dog ikke, om det er inklusive eller eksklusive areal til p-pladser. Men uanset bliver det et areal, der kræver asfalt. Øget trafik og forurening er heller ikke noget, vi har behov for dernede.

Hvor stor en del af byggeriet, der kommer til at bestå af beton, og hvor højt det påtænkes at blive, ved vi ikke endnu. Men uanset hvad, så lyder denne byggeplan skræmmende.

Jeg frygter, det vil tage udsigten til havet, og det vil komme til at skygge for en del af det øvrige område på Nørrekås.

Jeg synes, svømmehallen har en god placering hvor den ligger nu. Så hvorfor ikke blive der? Alternativt kunne en ny placering være på DGI’s landsstævnestadion, for eksempel parallelt med Torneværksvej, så hovedfacaden kommer til at vende mod syd og dermed får masser af lysindfald. Hele dette stadionområde bør i øvrigt bevares som et grønt område i tilknytning til byen Rønne, som vi jo gerne vil benævne som Grønne Rønne. Det behøver ikke kun at være i forbindelse med grøn energi, den titel bruges, men også i forhold til natur og miljø.

Kanondalen blev brugt som kælke- og skibakke om vinteren og som cirkusplads om sommeren. Det er slut fremover. Derfor: Behold og benyt også stadionområdet som erstatning til disse formål. Udvid gerne med skøjtebane, rulleskøjtebane, boldbaner, skaterpark og andre idrætsgrene. Mulighederne er der jo.

Trekantsgrunden på Nørrekås bør gøres til et rekreativt grønt parkområde som erstatning for Kanondalen.

Kommunen har netop fået 12 millioner kroner ekstra penge fra statens pulje. Man har besluttet at bruge 500.000 kroner heraf til biodiversitet. Måske kunne pengene bruges her på Nørrekås? Der kunne sås græs på noget af området og plantes lave buske, opstilles nogle borde og bænke, opsættes en træterrasse til eventuel sceneoptræden, små teaterforestillinger, dans med mere. Der kunne være motionsredskaber og legeredskaber til børn. Lidt i stil med Fælleden i Hasle. De kan i Hasle, så det kan vi vel også i Rønne. Måske kunne vi også have sankthansbål her.

Der er mange muligheder for at gøre det tillokkende at bevæge sig herud. Men et er sikkert, det er først og fremmest vitaminer for sjælen, når man herfra kan nyde solnedgangen over havet, himlens farver og det smukke syn udover bugten og Rønne by.

Jeg håber, planlæggerne og beslutningstagerne vil tænke sig meget grundigt om i forhold til alt dette.