Kamilla Hector savner faciliteter for børn i Aakirkeby. Nu er hun blevet en del af borgerforeningens bestyrelsen og vil arbejde for, at der kommer mere fokus på børnefamilierne i byen. Foto: Jacob Jepsen

Aakirkeby får flere børn og vil ændre byen derefter

Som tilflytter i Aakirkeby for et par år siden undrede Kamilla Hector sig ind imellem, når hun gik tur med sønnen Vilhelm i barnevogn.
– Jeg studsede over, at her ikke rigtig er faciliteter for babyer, når man er på barsel og skal aktivitere sig selv med en lille gåtur i byen, fordi man ikke har have. Jeg savnede for eksempel en sansegynge, fortæller hun.

BØRN

Som tilflytter i Aakirkeby for et par år siden undrede Kamilla Hector sig ind imellem, når hun gik tur med sønnen Vilhelm i barnevogn.

– Jeg studsede over, at her ikke rigtig er faciliteter for babyer, når man er på barsel og skal aktivitere sig selv med en lille gåtur i byen, fordi man ikke har have. Jeg savnede for eksempel en sansegynge, fortæller hun.

Ved den tidligere Aakirkeby Børnehave på Syrenvej lagde hun mærke til den tilgroede børnehave og det slukkede lys i selve bygningen. Den har stået tom, siden den husede asylansøgere.

– Jeg har også gået forbi legepladsen ved den lukkede børnehave og tænkt, hvad det mon er. Man kan måske ikke bruge bygningen igen, men legepladsen kan man måske godt bruge, siger 36-årige Kamilla Hector.

– Den virker helt øde, og legepladsen er jo helt groet til. Der virker helt lukket, men det kan måske gøre noget ved. Det er bare et forslag, og jeg ved ikke, om det vil være muligt. Men det kan måske godt være oplagt, fordi der har været en børnehave før.

Den tidligere Aakirkeby Børnehave på Syrenvej er helt groet til. Foto: Jacob Jepsen

Aakirkeby har børneboom

En hel del andre forældre kan meget vel have tænkt meget af det samme. I disse år får Aakirkeby i hvert fald flere og flere børn under 11 år. Kamilla Hectors søn er i dag to et halvt. Og hun er højgravid med nummer to, der kommer til verden i første halvdel af oktober.

Hurtigst vokser gruppen af de mindste børn under fem år, som Kamilla Hector of hendes mand bidrager til. Regionskommunens tal går 14 år tilbage i tiden, og blandt småbørnene var antallet i bund i 2011, hvor Aakirkeby havde 85 børn i alderen op til fem år. I dag er der 110, en stigning på 41 procent på de ni år.

Og intet tyder på, at tallet har toppet endnu. Tværtimod fortæller kommunens prognose, at Aakirkeby i 2032 vil have 137 af de mindste børn.

 

Vi prøver at finde ud af,
hvad der er af muligheder.
Og hvad der måske har været
der en gang, men er blevet
lukket ned. Noget af det kan
måske åbne igen, eller man kan
gå sammen om at skabe noget nyt

 

I mellemgruppen på seks til 11 år var antallet lavest med 95 i 2015. I dag bor der 129 børn i skolernes mellemtrins- og indskolingsalder i Aakirkeby. Frem mod 2032 venter kommunen en lidt mindre vækst end blandt småbørnene, men stadig en vækst til anslået 140 børn om 12 år.

Anderledes blandt de unge i alderen 12 til 17 år. Dem havde Aakirkeby 159, da antallet toppede i 2007. Sidste år var der blot 110, der i år er blevet til 122. Kommunen venter 129 unge i Aakirkeby om 12 år.

Boomet kommer blandt børnene under 11 år og blandt dem særligt blandt småbørnene. Og i foråret tog Aakirkeby Borgerforening så en konsekvens af, at det er blevet mere almindeligt at se en barnevogn i den tredjestørste by på Bornholm.

Borgerforeningen på banen

Allerede sidste år var dengang 50-årige Ronald Kofoed-Rasmussen blevet valgt ind i borgerforeningens bestyrelse, hvor han blev næstformand og gjorde sig klar til at afløse Robert Johnsen som formand. Da det skete i år, fik han samtidig hvervet Kamilla Hector til bestyrelsen.

– Borgerforeningen har haft et ønske om, at man også gerne ville lave aktiviteter for børn som del i at have et aktivt medborgerskab. Så udgangspunktet var, at borgerforeningen gerne ville have fat i nogle unge, fortæller hun.

– Jeg kom med i bestyrelsen, fordi der simpelthen manglede nogen til at tage fat i de spørgsmål, der handler om børn og unge og arbejde for aktiviteter for børnefamilierne. Som tilflytter er det også dejligt at være med i lokalsamfundet.

– Jeg sagde ret direkte til Ronald, at jeg havde et par forbehold i forhold til at gå ind i borgerforeningens bestyrelse. Jeg er småbørnsmor, tilflytter og jobsøgende, så jeg har allerede en del at se til. Men jeg fortalte ham, at jeg gerne ville gå med og skabe noget synlighed og prøve at være bindeled til børnefamilierne.

– Vi har talt om, at vi gerne vil have folk til at være med, og at borgerforeningen gerne vil børnefamilierne. Ronald følte, at der havde manglet noget fokus der, og at det måske var tid til også at gå den vej, siger Kamilla Hector.

Kamilla Hector. Foto: Jacob Jepsen

Det har i første omgang ført til, at en hel del børnefamilier har lagt hovederne i blød omkring hvad de savner af faciliteter i byen. Her har Kamilla Hector og hendes netværk været omdrejningspunkt. Netværket er på 10-12 stykker, dels fra hendes mødregruppe, dels fra arbejdet som kirkesanger og kirketjener i Aa Kirke.

– Jeg har talt med mit netværk, og de folk har så også talt med deres netværk, og vi er startet med at lægge nogle spørgsmål ud på Facebook om hvad der mangler i byen, hvis man har børn, fortæller hun.

– Vi prøver at finde ud af, hvad der er af muligheder. Og hvad der måske har været der en gang, men er blevet lukket ned. Noget af det kan måske åbne igen, eller man kan gå sammen om at skabe noget nyt.

I første omgang er målet at starte en formel arbejdsgruppe omkring børn og børneaktiviteter, ligesom Aakirkeby Borgerforening længe har haft andre arbejdsgrupper i gang med andre spørgsmål.

– Der er en masse spørgsmål, og det er ikke sikkert, at det alt sammen er muligt. Der er også nogle uafklarede spørgsmål omkring finansiering. Men der er måske også nogle lavthængende frugter nogle steder i byen, siger Kamilla Hector.

Speciale i synlighed

Med sig ind i arbejdet bringer Kamilla Hector også, at hun er uddannet indenfor design og marketing.

– Borgerforeningen kan bruge, at jeg er vant til at arbejde med synlighed. Det håber vi, at der kommer noget ud af, siger hun.

Og så bringer hun også stadig sine egne erfaringer og sin egen undren ind.

– Vi har kørt meget til Listed, fordi der er en god legeplads. Den ligger ved vandet og klipperne, og det er et godt udflugtsmål, som man godt kan køre langt efter. Der er måske mange, der kører rundt på den måde, for man vil jo gerne aktivere sine unger og have en god oplevelse, siger Kamilla Hector.

– Det er måske det, som vi mangler her: Den gratis glæde og det gode udflugtsmål, der ikke koster noget.