Bornholms Museum har så mange lovpligtige arkæologiske opgaver, at det presser økonomien. Derfor er direktør Jacob Bjerring-Hansen glad for, at kommunalbestyrelsen har afsat ekstra 500.000 kroner til museet i en tillægsaftale til det kommunale budget. Han mener dog, at det er statens opgave at finansiere arbejdet. Arkivfoto: Jacob Jepsen

Ekstra tilskud til museet – glad direktør venter på en holdbar løsning fra staten

KOMMUNEBUDGET

Jacob Bjerring-Hansen er en glad mand. Fredag kom det frem, at kommunalbestyrelsen bevilger en halv million kroner ekstra til Bornholms Museum. Dermed fylder regionskommunen et hul i museets økonomi, som staten har efterladt, og det sikrer, at museet kan leve op til sine forpligtelser i forhold til museumsloven.

– Vi er virkelig glade for, at kommunalbestyrelsen har set den trængte situation, vi står i, især i forhold til arkæologien, siger Jacob Bjerring-Hansen.

Den trængte situation skyldes, at Bornholms Museum gennemfører arkæologiske forundersøgelser uden at kunne sende regningen videre til andre. I forbindelse med for eksempel byggerier, skovfældning og skovrejsning har museet arkæologer ude for at se, om der gemmer sig noget interessant i jorden. Hvis forundersøgelsen ikke afslører noget bemærkelsesværdigt, skal museet selv finansiere den, men hvis den udløser en mere tilbundsgående undersøgelse, så kan museet sende regningen videre til entreprenøren, forklarer Jacob Bjerring-Hansen.

– Den type undersøgelser har vi rigtig mange af på Bornholm, siger museumsdirektøren.

Ordning udløb ved årsskiftet

Mere grundlæggende er Bornholms Museum udfordret af de muligheder, der er for at få tilskud fra staten til at klare de opgaver, museet skal ifølge museumsloven. I flere år har forarbejdet til en revision af loven og tilskudsmulighederne været i gang, og de egentlig forhandlinger skulle være begyndt i foråret, men Jacob Bjerring-Hansen har intet hørt om, at de rent faktisk er gået i gang.

– Det er formentlig på grund af corona, siger han.

Med de aktuelle regler modtager det lokale museum et minimumstilskud, selvom det har mange udgifter til især lovpligtigt arkæologisk arbejde. Af samme grund har museet de seneste fire år ekstraordinært fået 500.000 kroner via finansloven, men den ordning udløb ved årsskiftet. Det er det hul, kommunalbestyrelsen stopper med ekstrabevillingen på en halv million kroner, der kommer fra de ekstra 12 millioner kroner, som kommunen har modtaget fra staten som særligt udsat kommune efter indgåelsen af det kommunale budget for 2021.

Meget svært at sige

Uden den ekstra bevilling fra kommunalbestyrelsen ville Bornholms Museum ifølge Jacob Bjerring-Hansen have vanskeligt ved at leve op til de tidsfrister, der er for gennemførelse af arkæologiske forundersøgelser. Det er ikke det samme som, at museet ikke ville kunne leve op til sine forpligtelser, men med det forøgede driftstilskud fra kommunen bliver det nemmere.

Derfor er museumsdirektøren glad for den økonomiske håndsrækning fra kommunalbestyrelsen, selvom han egentlig mener, det er statens opgave at finansiere det arbejde, den selv pålægger museerne.

Med tilskuddet kan Bornholms Museum klare at vente endnu et år på, at Folketinget får revideret museumsloven og tilskuddene til museerne. Spørgsmålet er så, om landspolitikerne når det, eller om Bornholms Museum vil stå i samme situation om et år.

– Det er meget svært at sige, lyder det fra Jacob Bjerring-Hansen.