Af de ti kommuner med den største procentvise tilbagegang i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fra februar til juli 2020 er Bornholm nummer fem på listen. Arkivfoto: Allan Rieck

Bornholm har tabt 550 fuldtidsjob siden februar

ERHVERV

Coronakrisen har medført massive jobtab i Danmark, har erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen, Dansk Erhverv opgjort på basis af tal over ledigheden fra før coronaen ramte Danmark og frem til og med juli måned i år.

Ifølge Dansk Erhverv er godt 42.000 job tabt i hele landet i den periode.

Særlig København, Tårnby og Billund kommuner er hårdt ramt, men også Bornholm blev ramt hårdere end de fleste.

På Bornholm er der tabt 550 fuldtidsjob siden februar. Det svarer til en procentvis tilbagegang på 4,6 procent. Det er den femtehøjeste tilbagegang i hele landet, oplyser Dansk Erhverv, der har udregnet tallene for Bornholm.

I tallene er der taget højde for almindelige sæsonudsving som for eksempel turistsæson.

Blandt de fem hårdest ramte

Af de ti kommuner med den største procentvise tilbagegang i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fra februar til juli 2020 er Bornholm nummer fem på listen. Kun Tårnby, Billund, Læsø og Dragør har haft en procentvis større tilbagegang.

At Tårnby og Billund har mistet mange job skyldes, at der her er en stor luftfartsindustri, siger Kristian Skriver, seniorøkonom, Dansk Erhverv, til Bornholms Tidende.

Dansk Erhverv er en af Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer og repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger.

Kristian Skriver mener, at forklaringen på tilbagegangen for kommuner som Læsø, Dragør og Bornholm skyldes, at det er områder med mange turistvirksomheder.

– Det er en generel tendens, vi ser på landsplan, at kommuner med meget turisme og oplevelsesindustri er blevet hårdere ramt.

Men også København er hårdt ramt, og her skyldes tabet af job, at særlig turisme, oplevelse, restauranter samt cafeer og natteliv er blevet ramt af både indskrænkning i åbningstiderne og andre restriktioner.

– I marts frygtede vi, at ledighedskurven ville blive ved at stige. Det er gået noget mere positivt, siger Allan Westh. Arkivfoto: Allan Rieck

Det går den anden vej

Trods en tilbagegang på 4,6 procent på Bornholm, så er billedet ikke helt så pessimistisk, hvis man ser på det lige nu, siger Allan Westh, arbejdsmarkedschef, Jobcenter Bornholm.

– Det overraskende lige nu er, at ledigheden siden maj har været faldende. Det er den også nu, og det er modsat, hvad der normalt sker på dette tidspunkt af året, siger Allan Westh.

– I marts frygtede vi, at ledighedskurven ville blive ved at stige. Det er gået noget mere positivt, siger Allan Westh.

Nu og her er der 818 ledige dagpengemodtagere og 912 ledige i alt på Bornholm, oplyser jobcentret. I juli var der 998 ledige.

Jobcenter Bornholm har været i tæt kontakt med virksomhederne i hele perioden.

– Vi fik det billede, at tingene meget hurtigt vendte, for eksempel at en del håndværkere kom hurtigt i gang igen. Vi mistede turister i foråret, men har set en stigende turiststrøm og en god udvikling henover sommeren både i butikkerne og turisterhvervet. Faktisk går det lidt bedre end normalt, og der er et vedvarende fald i ledigheden, siger Allan Westh.

Ledigheden på Bornholm toppede i maj, hvor den var langt over normalen med omkring 1.500 ledige. Siden er den faldet – også efter uge 34, hvor den på et normalt år ville begynde at stige igen.

– Der kan være flere forklaringer på det. Der er flere turister på øen, end der plejer at være, siger Allan Westh.

Billedet er dog også meget ujævnt, hvor nogle brancher stadig er hårdt ramt af ledighed.

Flest ledige er der i Faglig Fælles A-kasse samt Metalarbejdernes A-kasse.

Vi holder vejret

Selvom det ikke er gået så slemt, som jobcentret frygtede i foråret, tør Allan Westh ikke spå om ledighedstallene i selv den nærmeste fremtid.

– Vi er holdt op med at gætte. Vi holder vejret, for her ved udgangen af september får vi en bedre fornemmelse af, hvilken vej det går. Vi ved, at der er en del, hvis opsigelsesvarsler udløber, og spørgsmålet er, om folk bliver fyret eller kommer tilbage i arbejde.

Usikkerhed

Ledigheden er også stadig større end i et normalt år, og jobcentret har samlet set registreret 1.329 nytilmeldte ledige siden 9. marts, mod et gennemsnit i årene 2015-2019 på 142 nytilmeldte i samme periode.

Samtidig er det usikkert, hvad de nye restriktioner i restauranterhvervet vil betyde for beskæftigelsen. Senest har Tyskland indført krav om 14 dages karantæne for indrejsende fra Region Hovedstaden, hvilket kan ramme Bornholms turistbranche hårdt i efteråret.